maandag 21 december 2009

Gemist: 28.000 dieren verdronken

'Vier doden en tientallen vermisten', meldden de media eind vorige week over een schipbreuk bij Libanon. Sommige berichten meldden ook nog dat het gezonken schip 'vee' vervoerde, zonder aantallen te noemen.

Gelukkig is de BBC er ook nog: het ging om meer dan 28.000 (!) dieren, die op weg waren van Uruguay (Zuid Amerika) naar Syrië (Midden Oosten). Volgens de BBC zijn al die dieren omgekomen bij de ramp. Hun ronddrijvende dode lichamen hinderde het zoeken naar menselijke overlevenden.

Deze vreselijke ramp richt opnieuw de schijnwerper op het dierenleed dat veroorzaakt wordt door zeer verre en langdurige transporten van levende dieren. Het komt voor dat wel 100.000 schapen in één schip worden vervoerd. Jaarlijks overleven duizenden dieren dit soort verre reizen niet. Ze sterven door honger en ziekten, of bezwijken onder de extreme hitte. Andere dieren komen volledig uitgeput,door honger, dorst en hitte op hun bestemming aan.

Toch zijn dit soort transporten volkomen onnodig. Het is goed mogelijk en humaner in plaats van levende dieren het vlees te vervoeren.

Teken de petitie tegen verre veetransporten.

maandag 14 december 2009

Q-koorts: handtekeningenactie tegen doden van gezonde geiten en schapen

Compassion in World Farming (CIWF) start een handtekeningenactie tegen de voorgenomen ruiming van gezonde, niet met Q-koorts besmette, geiten en schapen, waarmee de regering de verspreiding van Q-koorts wil tegengaan. De petitie staat online op www.ciwf.nl, maar er zijn ook papieren handtekeningenlijsten, waarmee vrijwilligers van CIWF de komende weken steun zullen verzamelen voor deze actie.'Het doden van niet besmette dieren leidt niet tot het verminderen van risico's voor de mens, en de dieren zelf hebben er al helemaal geen belang bij. Het doden van gezonde dieren is onnodig en ethisch niet aanvaardbaar"', aldus Geert Laugs, campagnecoördinator van Compassion in World Farming Nederland.

Wie mee wil doen aan deze actie kan terecht op ciwf.nl, voor het direct online ondertekenen van de petitie, en om handtekeningenlijsten te downloaden. Deze lijsten zijn ook te bestellen bij CIWF: telefoon: 024-3555552.

donderdag 10 december 2009

Q-koorts: ruimen gezonde dieren ethisch onaanvaardbaar

Persbericht naar aanleiding van het besluit van minister Verburg om zieke én gezonde dieren te ruimen om de Q-koorts tegen te gaan.

Compassion in World Farming (CIWF) is zeer teleurgesteld door het besluit van de ministers Verburg en Klink om duizenden geiten en schapen in het Q-koorts gebied te ruimen, inclusief gezonde, niet besmette dieren. CIWF sluit zich aan bij het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) die al eerder stelde tegenstander te zijn van het doden van onbesmette dieren.

'Het doden van niet besmette dieren leidt niet tot het verminderen van risico's voor de mens, en de dieren zelf hebben er al helemaal geen belang bij', aldus Geert Laugs, campagnecoördinator van Compassion in World Farming Nederland: 'Natuurlijk moet er alles aan gedaan worden om verdere risico's voor de volksgezondheid te beperken. Als het daarvoor absoluut noodzakelijk is om dieren te doden, dan accepteren we dat met pijn in het hart, maar het doden van gezonde dieren is onnodig en ethisch niet aanvaardbaar", aldus Geert Laugs. Compassion in World Farming dringt er bovendien bij alle betrokkenen op aan de ruiming efficiënt en op diervriendelijke wijze uit te voeren, met inachtneming van alle regels daarvoor.

woensdag 2 december 2009

Kijk verder dan de Comfort Class!


'Varkens in Comfort Class' is een project waarin varkensboeren en Dierenbescherming samenwerken om diervriendelijkere stallen te ontwerpen en introduceren. Op 30 november werd het project afgesloten met een feestelijke discussiebijeenkomst in Raalte. Ik ging er heen en schreef deze reactie, die op 2 december werd gepubliceerd in het Agrarisch Dagblad.

Het was een mooi feest, de afsluiting van het project 'Varkens in Comfort Class', maandag in Raalte. Terecht vierden LTO en Dierenbescherming hun samenwerking en terecht was er lof voor de 5 varkenshouders die in hun bedrijf aan de slag gingen met onderdelen van de proefstal. Zij steken inderdaad, meer dan de meeste varkenshouders in ons land, hun nek uit voor het welzijn van de dieren.

Toch ben ik bang dat het Comfort Class project, hoe dapper de inzet van de betrokkenen ook is, te laat komt. De maatschappelijke druk op de intensieve veehouderij zal de komende jaren alleen maar toenemen. Naast het slechte dierenwelzijn en de vervuiling van het milieu, zal de aandacht van burgers, politici én consumenten zich steeds meer richten op de hoge uitstoot van broeikasgassen en het grote beslag op grondstoffen uit ontwikkelingslanden, waar de vee-industrie verantwoordelijk voor is. Deze grote, mondiale problemen, vragen om andere en meer fundamentele oplossingen.

In Raalte spitste de discussie zich, begrijpelijk, toe op de vraag hoe we nu, in plaats van vijf, vijfhonderd varkenshouders er toe kunnen bewegen 'elementen' uit de Comfort Class in hun stallen over te nemen. En hoe we in de Nederlandse markt een 'tussensegment' voor diervriendelijker geproduceerd vlees kunnen creëren van zo'n 10% in de markt. Het is inderdaad belangrijk dat dat gebeurt, maar moeten we, in het licht van de mondiale discussie, niet een versnelling hoger schakelen?

Om tot een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare varkenshouderij te komen moet er eenvoudig méér gebeuren dan een discussie over de kostprijs en zou de sector de lat wel wat hoger mogen leggen dan maandag in Raalte bleek. Ik was in elk geval aangenaam verrast met de inzet van twee supermarkten (Jumbo en Super de Boer) om te streven naar diervriendelijkere productie van al het varkensvlees in hun winkels.

Geert Laugs

vrijdag 27 november 2009

‘Bio-industrie’ verdwijnt

In plaats van de term 'bio-industrie' gebruikt Compassion in World Farming voortaan de nieuwe term 'vee-industrie'.

Dat doen we om een eind maken aan de verwarring met de biologische veehouderij. Veel mensen blijken namelijk niet te weten dat met bio-industrie grootschalige, zeer dieronvriendelijke veehouderij bedoeld wordt, terwijl 'biologische veehouderij' juist duidt op het tegenovergestelde: kleinschalige, diervriendelijke veehouderij.

Bovendien komt de afkorting ‘bio’ vaak voor. Wat de spreker of schrijver dan bedoelt kun je slechts raden. Om een eind te maken aan deze verwarring gebruiken we voortaan de term 'vee-industrie'. De introductie van de nieuwe term 'vee-industrie' is een afspraak van maar liefst 13 maatschappelijke organisaties, waaronder de Dierenbescherming, Varkens in Nood, Wakker Dier en Milieudefensie.

Compassion in World Farming gebruikt in nieuw drukwerk en in nieuwe (web) publicaties alleen nog maar de nieuwe term 'vee-industrie'. In oude publicaties kun je 'bio-industrie' nog tegen komen.

donderdag 12 november 2009

De aarde redden en vlees eten kan samen

Het is goed mogelijk tegelijkertijd:
  • de snel groeiende wereldbevolking te blijven voeden,
  • de opwarming van de aarde en de ontbossing tegen te gaan,
  • een einde te maken aan de ergste uitwassen van de vee-industrie,
door over te schakelen op een gezonder en eerlijker geproduceerde voeding, zonder het eten van vlees op te geven. Dit blijkt uit een nieuw rapport dat werd geschreven in opdracht van Compassion in World Farming en Friends of the Earth.

Het rapport ‘Eating the planet?’, is deze week gepubliceerd, kort voor de vergadering van de wereldvoedseltop van de FAO in Rome. Het rapport concludeert dat overschakelen op een duurzame en diervriendelijke landbouw en veehouderij niet ten koste hoeft te gaan van de mogelijkheid enkele malen per week vlees te eten.

De huidige grootschalige vee-industrie is verantwoordelijk voor de vernietiging van bossen en natuurgebieden in de armste landen. In plaats daarvan wordt het land gebruikt als weiland en als akkerland voor veevoer. De intensieve veehouderij die zo mogelijk wordt gemaakt produceert vooral vlees voor de rijkste landen, waar men per persoon gemiddeld zes maal zoveel vlees eet als in de armste landen.

Het onderzoek vergelijkt verschillende modellen van voedselproductie, dieten en landgebruik en concludeert dat er genoeg voedsel kan worden geproduceerd om de groeiende wereldbevolking te voeden met eerlijkere en gezondere dieten, waarbij tegelijkertijd ontbossing en dierenleed worden tegengegaan.

Doorgaan met de trend om meer vlees en zuivel te produceren zal rampzalige gevolgen hebben voor het klimaat en de grondstoffen op aarde. Nu al is de vee- en zuivelindustrie verantwoordelijk voor de uitstoot van meer broeikasgassen dan de transportsector. Waar de agri-business aandringt op verdere intensivering van landbouw en veehouderij om de wereldbevolking (die naar verwachting zal groeien tot boven de 9 miljard mensen in 2050) te blijven voeden, concluderen de onderzoekers dat een voedselpatroon waarbij drie dagen per week vlees gegeten wordt het mogelijk maakt de bossen ongeroerd te laten, dieren in extensieve boerderijen te houden en duurzamere landbouwmethoden te gebruiken. Bovendien stelt het rapport dat een eerlijkere verdeling van eiwitten een grote kans is om gezondheidsproblemen tegen te gaan, die veroorzaakt worden door ongezonde voedselpatronen in de rijke landen en door ondervoeding in ontwikkelingslanden.

Dat betekent dan wel dat er weinig ruimte is om gewassen te kweken voor de productie van bio-brandstoffen. Compassion in World Farming en Friends of the Earth stellen dat het voeden van mensen voorrang moet hebben en dringen er bij alle regeringen op aan intensieve veehouderij niet meer te ondersteunen, tengunste van duurzame en diervreindelijkere vormen van landbouw en veehouderij.

Het rapport 'Eating the planet', is in opdracht van Compassion in World Farming en Friends of the Earth geschreven door researchers van de Universiteit van Klagenfurt in Oostenrijk en het Instituut voor onderzoek naar de klimaatverandering in Potsdam, Duitsland.

Het volledige rapport, een samenvatting en een persbriefing kunnen worden gedownload via deze link.

maandag 2 november 2009

Milieuwetenschapper Brown: Voedselvoorziening hoofdzaak Kopenhagen

Het veiligstellen van de wereldvoedselvoorziening moet het belangrijkste doel zijn van de klimaatconferentie in Kopenhagen. Dat zei de Amerikaanse milieuspecialist Lester Brown vorige week in Londen tijdens een lezing die werd georganiseerd door Compassion in World Farming. Brown, oprichter van het bekende WorldWatch Institute, is bang dat de regeringen in Kopenhagen vooral zullen onderhandelen over het verdelen van kosten en daarbij de hoofdzaak uit het oog verliezen.

Volgens Brown is het mogelijk de opwarming van de aarde binnen de perken te houden, maar daarvoor is een grote inspanning nodig, die vergelijkbaar is met de militaire mobilisatie van de Verenigde Staten in de tweede wereldoorlog. Iedereen kan echter een bijdrage leveren door minder vlees en zuivelproducten te eten: "Hoewel we zelden kijken naar de gevolgen van verschillende voedselpatronen voor het klimaat, zijn deze op zijn zachtst gezegd wezenlijk. De Toyota Prius bijvoorbeeld, gebruikt ongeveer een kwart van de brandstof die een Chevrolet SUV nodig heeft. Zo is voor een plantaardig dieet ongeveer een kwart van de energie nodig die gebruikt wordt voor een dieet dat rijk is aan rood vlees. Door van zo'n vleesrijk dieet over te stappen op een plantaardig dieet kun je de uitstoot van broeikasgassen net zoveel reduceren als door een SUV in te wisselen voor een hybride auto. Als we er in de rijke landen in slagen stappen terug te zetten in de voedselketen, besparen we land, energie en water", aldus Brown.

De lezing van Lester Brown was de derde 'Peter Roberts memorial lecture', die Compassion in World Farming jaarlijks organiseert ter herinnering aan haar oprichter.

Een verslag en beelden van de lezing en de zaaldiscussie zijn te zien via onze internationale website www.ciwf.org

vrijdag 23 oktober 2009

Vernieuwd: Bio-industrie-op-school.nl

Een aantrekkelijke en overzichtelijke voorpagina en een leuke, leerzame test over koetjes en kalfjes, zijn de opvallendste vernieuwingen op de educatieve website van Compassion in World Farming. De site is vooral bedoeld voor iedereen die op school een les, spreekbeurt of werkstuk wil maken over het leven van de miljoenen landbouwdieren in Nederland.

Je vindt er veel informatie (met filmpjes), foto's voor je werkstuk, een gratis fototentoonstelling en natuurlijk twee leerzame tests over het leven van kippen en kalveren. In een paar minuten ontdek je alles wat iedereen zou moeten weten over de gevolgen van de massale productie van melk en eieren.

Nu het schooljaar begonnen is, en de site vernieuwd zijn we begonnen met een promotiecampagne om scholieren, studenten en leraren te attenderen op de site. op bio-industrie-op-school.nl zelf staan banners, die je op je eigen site kunt plaatsen. Bovendien adveteren we op internet en in onderwijs- en jongerenbladen.

Help mee ervoor te zorgen dat er meer lessen, spreekbeurten en werkstukken over de bio-industrie worden gehouden:

Plaats een banner op je eigen site!
Vraag gratis posters en flyers aan om op school op te hangen en uit te delen!
Doe nu een donatie aan Compassion in World Farming!

Ierland verbiedt pelsdierhouderij

In Ierland wordt het houden van pelsdieren verboden. Dat hebben de partijen die na de recente verkiezingen een regering gaan vormen afgesproken.

Het verbod is een groot succes voor Compassion in World Farming Ierland, dat jarenlang actie voerde tegen deze wrede en overbodige industrie. Het is ook een belangrijk voorbeeld voor de Nederlandse Eerste Kamer, die binnenkort moet beslissen over een verbod van de nertsenhouderij in ons land.

maandag 14 september 2009

Varken Bobby op bezoek bij actie voor kalfjesOnverwacht bezoek bij een actie van dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) zaterdag (12 september) op het Bastiaansplein in Delft.


Het varken Bobby en zijn baasje kwamen langs om hun steun te betuigen aan de actie tegen verre transporten van jonge kalfjes. "Verre veetransporten, daar kunnen wij varkens over mee te praten"' zei Bobby: "Het is een groot schandaal dat ze jonge kalfjes zelfs uit Litouwen halen om ze hier vet te mesten". Deze zomer trekken de dierenbeschermers van CIWF met een petitie en hun mascotte Kasper het Kalf door het land om landbouwminister Verburg te vragen ervoor te zorgen dat mestkalveren een beter leven krijgen en niet meer over grote afstanden worden vervoerd. Na Delft staan er nog bezoeken aan Amsterdam, Alkmaar, Geldrop en Oegstgeest op het programma.

donderdag 3 september 2009

Minister moet varkenshouders vaker controleren


Compassion in World Farming start vandaag een e-mail actie waarmee iedereen aan landbouwminister Verburg kan vragen varkenshouders strenger te controleren en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de welzijnsregels beter worden nageleefd.

Deze zomer controleerde de Algemene Inspectie Dienst (AID) 101 varkensbedrijven. Daarbij werden maar liefst 44 waarschuwingen uitgedeeld wegens overtreding van het varkensbesluit. Vaak ging het om het ontbreken van (goed) afleidingsmateriaal en was er onvoldoende (dag)licht in de stal. Eind vorig jaar hadden undercover-onderzoekers van Compassion in World Farming ook al geconstateerd dat de welzijnsregels in de bezochte Nederlandse stallen niet goed worden nageleefd. Op 8 van de 9 bezochte bedrijven was er onvoldoende afleidingsmateriaal en op alle 9 bedrijven waren de staarten van de varkens afgeknipt.

Volgens de Europese regels moeten de varkens de beschikking hebben over stro of vergelijkbaar strooisel. Dat is niet alleen belangrijk om op te liggen, maar ook om in te wroeten. In de kale hokken van de bio-industrie is dit belangrijke natuurlijke gedrag niet mogelijk. Uit verveling gaan varkens dan aan elkaars staarten bijten. Uit onderzoek blijkt dat het geven van een handvol strooisel per varken per dag al voldoende is om staartbijten te voorkomen. Dezelfde Europese regels verbieden het routinematig afknippen van varkensstaarten. Toch blijkt dit op meer meer dan 90% van de varkenshouderijen te gebeuren.

Compassion in World Farming komt op voor varkens: vóór betere wetten en voor betere naleving van de bestaande regels.

Wie mee wil doen aan de e-mailactie kan terecht op www.ciwf.nl!

dinsdag 14 juli 2009

Zomeractie: Kasper het kalf on tour!


Op 1 juli is de nieuwe zomeractie van Compassion in World Farming van start gegaan. In zijn kleine Suzuki toert Kasper, het Poolse nepkalf, door Nederland om de aandacht te vragen voor zijn levende soortgenoten in de bio-industrie.

Overal waar Kasper komt informeren vrijwilligers van Compassion in World Farming voorbijgangers over de verre transporten van heel jonge kalfjes en de dieronvriendelijke stallen waarin deze dieren worden vetgemest voor hun vlees. Met deze campagne willen we een eind maken aan de verre transporten van jonge kalfjes en ervoor zorgen dat alle kalfjes een beter leven krijgen!

De campagne ging op 1 juli van start in Amersfoort en op 8 juli bezocht Kasper Sittard. De volgende plaatsen die Kasper bezoekt zijn Zwolle (vrijdag 17 juli) en Assen (woensdag 22 juli).

Vanaf 1 september trekt Kasper verder door het land. Wil je meedoen aan een actie, of wil je dat Kasper naar jouw plaats toekomt? Mail ons dan of bel: 024-3555552.

Lees hier wat jij kunt doen om de kalfjes te helpen
Lees meer over de achtergronden van de campagne


NL varkenstransporteur 13 maal in de fout in Polen

Een Nederlandse varkenstransporteur heeft in 2008 in Polen 13 maal de Europese regels voor dierenwelzijn tijdens transport overtreden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie waarin verslag wordt gedaan van een veterinaire inspectie in Polen. Compassion in World Farming heeft de Nederlandse autoriteiten gevraagd maatregelen te nemen.

Bij controles van varkenstransporten die Polen verlaten worden door de Poolse autoriteiten regelmatig overtredingen van de Europese regels geconstateerd. Het rapport van de Europese Commissie maakt speciaal melding van één, niet met name genoemd Nederlands bedrijf, dat alleen al in 2008 13 maal in de fout ging.
Het gaat hier om herhaalde en serieuze overtredingen van de welzijnsvoorschriften in EU-verordening 1/2005, zoals gebrek aan drinkwater, overschrijding van de rijtijden, het ontbreken van registratie van de temperatuur en het ontbreken van een certificaat van vakbekwaamheid van de chauffeur. Artikel 26(4) van de verordening maakt het mogelijk in dergelijke gevallen de vergunning van het betreffende bedrijf op te schorten of in te trekken.
In de praktijk worden er zelden adequate maatregelen genomen tegen veetransporteurs die in het buitenland de wet overtreden, als gevolg van gebrekkige communicatie tussen de autoriteiten van de betrokken landen. Compassion in World Farming heeft deze zaak daarom onder de aandacht gebracht van de Nederlandse Chief Veterinary Officer en aangedrongen op het nemen van maatregelen tegen de betreffende transporteur.

Steun ons werk tegen verre veetransporten, doneer nu!

vrijdag 10 juli 2009

Welkom

Van harte welkom op het weblog van Compassion in World Farming Nederland. Op deze site publiceren we ons laatste nieuws en onze agenda.
Wil je meer weten over ons werk vóór de dieren, tegen bio-industrie? Of wil je weten hoe je kunt helpen miljarden dieren een beter, natuurlijker leven te bezorgen? Kijk dan snel op ciwf.nl!