maandag 21 december 2009

Gemist: 28.000 dieren verdronken

'Vier doden en tientallen vermisten', meldden de media eind vorige week over een schipbreuk bij Libanon. Sommige berichten meldden ook nog dat het gezonken schip 'vee' vervoerde, zonder aantallen te noemen.

Gelukkig is de BBC er ook nog: het ging om meer dan 28.000 (!) dieren, die op weg waren van Uruguay (Zuid Amerika) naar Syrië (Midden Oosten). Volgens de BBC zijn al die dieren omgekomen bij de ramp. Hun ronddrijvende dode lichamen hinderde het zoeken naar menselijke overlevenden.

Deze vreselijke ramp richt opnieuw de schijnwerper op het dierenleed dat veroorzaakt wordt door zeer verre en langdurige transporten van levende dieren. Het komt voor dat wel 100.000 schapen in één schip worden vervoerd. Jaarlijks overleven duizenden dieren dit soort verre reizen niet. Ze sterven door honger en ziekten, of bezwijken onder de extreme hitte. Andere dieren komen volledig uitgeput,door honger, dorst en hitte op hun bestemming aan.

Toch zijn dit soort transporten volkomen onnodig. Het is goed mogelijk en humaner in plaats van levende dieren het vlees te vervoeren.

Teken de petitie tegen verre veetransporten.

maandag 14 december 2009

Q-koorts: handtekeningenactie tegen doden van gezonde geiten en schapen

Compassion in World Farming (CIWF) start een handtekeningenactie tegen de voorgenomen ruiming van gezonde, niet met Q-koorts besmette, geiten en schapen, waarmee de regering de verspreiding van Q-koorts wil tegengaan. De petitie staat online op www.ciwf.nl, maar er zijn ook papieren handtekeningenlijsten, waarmee vrijwilligers van CIWF de komende weken steun zullen verzamelen voor deze actie.'Het doden van niet besmette dieren leidt niet tot het verminderen van risico's voor de mens, en de dieren zelf hebben er al helemaal geen belang bij. Het doden van gezonde dieren is onnodig en ethisch niet aanvaardbaar"', aldus Geert Laugs, campagnecoördinator van Compassion in World Farming Nederland.

Wie mee wil doen aan deze actie kan terecht op ciwf.nl, voor het direct online ondertekenen van de petitie, en om handtekeningenlijsten te downloaden. Deze lijsten zijn ook te bestellen bij CIWF: telefoon: 024-3555552.

donderdag 10 december 2009

Q-koorts: ruimen gezonde dieren ethisch onaanvaardbaar

Persbericht naar aanleiding van het besluit van minister Verburg om zieke én gezonde dieren te ruimen om de Q-koorts tegen te gaan.

Compassion in World Farming (CIWF) is zeer teleurgesteld door het besluit van de ministers Verburg en Klink om duizenden geiten en schapen in het Q-koorts gebied te ruimen, inclusief gezonde, niet besmette dieren. CIWF sluit zich aan bij het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) die al eerder stelde tegenstander te zijn van het doden van onbesmette dieren.

'Het doden van niet besmette dieren leidt niet tot het verminderen van risico's voor de mens, en de dieren zelf hebben er al helemaal geen belang bij', aldus Geert Laugs, campagnecoördinator van Compassion in World Farming Nederland: 'Natuurlijk moet er alles aan gedaan worden om verdere risico's voor de volksgezondheid te beperken. Als het daarvoor absoluut noodzakelijk is om dieren te doden, dan accepteren we dat met pijn in het hart, maar het doden van gezonde dieren is onnodig en ethisch niet aanvaardbaar", aldus Geert Laugs. Compassion in World Farming dringt er bovendien bij alle betrokkenen op aan de ruiming efficiënt en op diervriendelijke wijze uit te voeren, met inachtneming van alle regels daarvoor.

woensdag 2 december 2009

Kijk verder dan de Comfort Class!


'Varkens in Comfort Class' is een project waarin varkensboeren en Dierenbescherming samenwerken om diervriendelijkere stallen te ontwerpen en introduceren. Op 30 november werd het project afgesloten met een feestelijke discussiebijeenkomst in Raalte. Ik ging er heen en schreef deze reactie, die op 2 december werd gepubliceerd in het Agrarisch Dagblad.

Het was een mooi feest, de afsluiting van het project 'Varkens in Comfort Class', maandag in Raalte. Terecht vierden LTO en Dierenbescherming hun samenwerking en terecht was er lof voor de 5 varkenshouders die in hun bedrijf aan de slag gingen met onderdelen van de proefstal. Zij steken inderdaad, meer dan de meeste varkenshouders in ons land, hun nek uit voor het welzijn van de dieren.

Toch ben ik bang dat het Comfort Class project, hoe dapper de inzet van de betrokkenen ook is, te laat komt. De maatschappelijke druk op de intensieve veehouderij zal de komende jaren alleen maar toenemen. Naast het slechte dierenwelzijn en de vervuiling van het milieu, zal de aandacht van burgers, politici én consumenten zich steeds meer richten op de hoge uitstoot van broeikasgassen en het grote beslag op grondstoffen uit ontwikkelingslanden, waar de vee-industrie verantwoordelijk voor is. Deze grote, mondiale problemen, vragen om andere en meer fundamentele oplossingen.

In Raalte spitste de discussie zich, begrijpelijk, toe op de vraag hoe we nu, in plaats van vijf, vijfhonderd varkenshouders er toe kunnen bewegen 'elementen' uit de Comfort Class in hun stallen over te nemen. En hoe we in de Nederlandse markt een 'tussensegment' voor diervriendelijker geproduceerd vlees kunnen creëren van zo'n 10% in de markt. Het is inderdaad belangrijk dat dat gebeurt, maar moeten we, in het licht van de mondiale discussie, niet een versnelling hoger schakelen?

Om tot een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare varkenshouderij te komen moet er eenvoudig méér gebeuren dan een discussie over de kostprijs en zou de sector de lat wel wat hoger mogen leggen dan maandag in Raalte bleek. Ik was in elk geval aangenaam verrast met de inzet van twee supermarkten (Jumbo en Super de Boer) om te streven naar diervriendelijkere productie van al het varkensvlees in hun winkels.

Geert Laugs