donderdag 21 januari 2010

Europese varkenshouders overtreden de wet op grote schaal

De Europese regels voor het welzijn van varkens worden op grote schaal overtreden: staarten worden massaal en routinematig afgeknipt en veel dieren leven in kale hokken zonder stro of enige afleiding. Dat blijkt uit een uitgebreid undercover-onderzoek dat Compassion in World Farming vandaag in Brussel presenteert.

Het onderzoek ging in 2008 van start en werd uitgevoerd op 74 varkenshouderijen in 6 EU-landen: Nederland, Denemarken, Hongarije, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Op de overgrote meerderheid van de bezochte boerderijen werden de welzijnsregels genegeerd. Het routinematig afknippen van varkensstaarten is verboden in de EU. Bovendien schrijven EU-regels voor dat varkens moeten kunnen beschikken over stro of vergelijkbaar afleidingsmateriaal. Op de overgrote meerderheid van de bezochte varkenshouderijen werden deze regels overtreden. De bezochte Nederlandse bedrijven scoorden na Spanje het slechtst in dit onderzoek.

De huidige Europese regels voor het welzijn van varkens zijn van kracht sinds 2003. Al in 2007 concludeerde EFSA, de EU voedsel- en warenautoriteit, dat boeren cruciale delen van de wet negeren. Het onderzoek van Compassion in World Farming bevestigt deze conclusie en doet vermoeden dat 250 miljoen varkens in Europa worden gehouden op een manier die in strijd is met de wet.

Van nature besteden varkens een groot deel van hun tijd aan het onderzoeken van hun omgeving. Ze wroeten en gaan op zoek naar voedsel. In de kale hokken van de vee-industrie is dit natuurlijk gedrag onmogelijk en komt het vaak voor dat de dieren uit verveling aan elkaars staarten bijten. Om dat tegen te gaan worden bij bijna alle jonge biggen de staarten -zonder verdoving- afgeknipt. 'De Europese wet erkent dat varkens gevoel hebben en schrijft voor dat er in de veehouderij ten volle rekening moet worden gehouden met hun welzijn. Het massaal, routinematig knippen van staarten is daarmee duidelijk in strijd: het is zelfs letterlijk verboden', zegt Geert Laugs, campagnecoördinator van Compassion in World Farming Nederland: 'Onderzoek wijst uit dat staartbijten grotendeels voorkomen kan worden door de dieren meer ruimte en stro te geven, zodat ze hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen'.zondag 10 januari 2010

Onze visie op veehouderij in Eenvandaag

Hoe moet het verder met de veehouderij in Nederland? Deze vraag stelde Eenvandaag onder andere aan Compassion in World Farming, LTO Nederland en aan minister Verburg.

In 2001 bepleitte de commissie Wijffels een radicale omkeer in de veehouderij. Het massaal doden van gezonde dieren, om een veeziekte te bestrijden, zou nooit meer mogen gebeuren. Bovendien pleitte de commissie voor een veel diervriendelijkere veehouderij: Koeien horen in de wei, kippen moeten kunnen scharrelen en varkens moeten kunnen wroeten, aldus het rapport. Landbouwminister Brinkhorst was enthousiast: "Dit rapport wordt uitgevoerd. punt".

Nu, in 2010 worden er opnieuw gezonde dieren 'geruimd'. Minstens 40.000 drachtige geiten worden gedood om de Q-koorts in te dammen, en de vee-industrie is nog verre van diervriendelijk.

Het TV-programma Eenvandaag, maakte op vrijdag 8 april de balans op. Geert Laugs verwoordde de visie van Compassion in World Farming op de toekomst van de veehouderij in ons land: Er is een deltaplan nodig om de dierhouderij duurzaam en diervriendelijk te maken. Dat is niet alleen nodig voor het welzijn en de gezondheid van de dieren, maar ook vanwege het beslag dat de veevoerproductie legt op landbouwgronden in een wereld waar 1 miljard mensen ondervoed zijn en vanwege de grote bijdrage die de vee-industrie levert aan de opwarming van de aarde.

Bekijk hier de uitzending van Eenvandaag, van vrijdag 8 januari.

sitestat