woensdag 24 februari 2010

EU handhaaft verbod legbatterij

De Europese unie handhaaft het verbod op de legbatterij, dat in 2012 van kracht wordt. Dat is duidelijk geworden na de vergadering van de Europese landbouwministers, afgelopen maandag.

In 1999 besloot de EU dat het met ingang van 2012 niet meer toegestaan is legkippen te houden in de beruchte, kale legbatterijkooien, waarin per kip minder dan een A-viertje ruimte is en waarin bijna elk natuurlijk gedrag onmogelijk is. Ondanks de zeer ruime overgangstermijn dringt de eierindustrie echter aan op uitstel van het verbod en deze maand stelde Polen officieel voor het verbod met 5 jaar uit te stellen. Bij de Europese Commissie en bij de landbouwministers was daarvoor echter geen steun.Natuurlijk is Compassion in World Farming erg blij dat het verbod gehandhaafd wordt. "We hebben eind jaren '90 veel en fanatiek actie gevoerd voor dit verbod, en natuurlijk hebben we flink gelobbied om de EU ervan te weerhouden gehoor te geven aan de roep om uitstel", zegt campagnecoördinator Geert Laugs.

Compassion in World Farming roept de lidstaten van de EU op om er nu snel voor te zorgen dat hun kippenhouders snel overschakelen op diervriendelijkere huisvesting van legkippen. Om die ontwikkeling te stimuleren gaat de organisatie door met het toekennen van 'Good Egg Awards' aan bedrijven die helemaal afzien van het verkopen of verwerken van kooi-eieren in hun produkten.

maandag 15 februari 2010

Petitie: staarten en stro voor varkens!

Compassion in World Farming start een petitie tegen illegale praktijken in de Europese varkenshouderij. Iedereen die vindt dat varkens een beter leven verdienen met -tenminste- stro in de stal en een mooie krul in de hele staart, kan dit vanaf nu via ciwf.nl laten weten aan de Europese Unie.

In 2008 en 2009 filmden onderzoekers van Compassion in World Farming op 74 varkensbedrijven in 6 landen van de EU, waaronder Nederland. Op de meeste bedrijven stonden de varkens in kale hokken, zonder stro of strooisel, en bij bijna alle dieren was de staart afgeknipt. Kale hokken en standaard staartknippen zijn in strijd met de Europese wet. Die schrijft voor dat varkens strooisel in de stal moeten hebben, zodat ze zich natuurlijk kunnen gedragen en niet uit verveling aan elkaars staart gaan knagen.

Compassion in World Farming is niet de enige organisatie die constateert dat EU-varkenshouders de wet massaal overtreden. Ook EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, schreef dit in 2007 in een officieel rapport. Sindsdien blijkt er echter nog weinig te zijn verbeterd.

Door de nieuwe petitie te ondertekenen vraag je aan de nieuwe Europese Commissie ervoor te zorgen dat de 250 miljoen varkens in Europa tenminste de bescherming krijgen waar ze volgens de wet recht op hebben. En natuurlijk vraag je hen ook méér te doen voor het welzijn van varkens, zoals het verbieden van de krappe zeugenkooien en van pijnklijke lichamelijke ingrepen!

vrijdag 12 februari 2010

Tweede Kamer steunt oproep vermindering vleesconsumptie

Samen met 13 andere maatschappelijke organisaties heeft Compassion in World Farming regering en parlement gevraagd concrete doelen vast te stellen voor een vermindering van de vleesconsumptie en ook maatrgelen te nemen om dat te bereiken. De organisaties pleiten voor een reductie van de vleesconsumptie met 33% in 2020 en voor fiscale maatregelen om de productie en verkoop van vlees dat niet duurzaam geproduceerd is minder aantrekkelijk te maken.

Op 10 februari heeft de Tweede Kamer enkele moties aangenomen die deze verzoeken ondersteunen. De regering wordt opgeroepen aan te sturen op een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten, daarvoor concrete doelen te stellen (binnen een half jaar) en te onderzoeken welke financiële prikkels kunnen worden ingezet om consumenten te verleiden tot 'verduurzaming van het voedselpakket'.

De maatschappelijke organisaties, die dit initiatief van Milieudefensie ondersteunen zijn: Both ENDS, Compassion in World Farming, Cordaid, Nederlandse Dierenbescherming, Greenpeace Nederland, ICCO, IUCN NL, Natuur en Milieu, Oxfam Novib, Solidaridad, Varkens in Nood, Nederlandse Vegetariërsbond en Wakker Dier.

Waarom een reductie van de vleesconsumptie in de rijke landen nodig is lees je onder meer in een tweetal rapporten die Compassion in World Farming eind vorig jaar, kort voor de klimaatconferentie in Kopenhagen, publiceerde.