woensdag 30 juni 2010

Onze visie bij de Wereldvoedselorganisatie (FAO)

Half juni vergaderde de Wereldvoedselorganisatie FAO in Rome. Vertegenwoordigers van meer dan 150 regeringen spraken er over de veehouderij. Joyce D'Silva was er namens Compassion in World Farming om te pleiten voor een duurzame en diervriendelijke veehouderij.

Joyce herinnerde de gedelegeerden er aan dat 'vee' niet zomaar een term voor een grondstof voor voedsel is, maar betrekking heeft op miljarden individuele, levende wezens met gevoel. Joyce wees ook op onderzoeken die laten zien dat er niet alleen in het Westen, maar ook in landen als China, grote bezorgdheid is over het welzijn van al die dieren. Ook waarschuwde ze dat pogingen om de uitstoot van broeikasgassen door dieren terug te dringen door aanpassingen van het voer, niet ten koste mogen gaan van het welzijn. Zo zou men bijvoorbeeld meer graan en minder gras kunnen voeren aan runderen om hun methaanuitstoot te verminderen, maar dat kan tot gevolg hebben dat meer runderen last krijgen van kreupelheid. Uiteraard wil Compassion in World Farming dat koste wat het kost voorkomen.

Tijdens de FAO bijeenkomst bleek dat de wereldvoedselorganisatie meer aandacht wil gaan schenken aan de relatie tussen veehouderij enerzijds, en belangrijke thema's als een goede voedselvoorziening, het milieu en dierenwelzijn anderzijds. Compassion in World Farming is daar blij mee, maar dringt aan op haast. Het is immers goed mogelijk een eind te maken aan de honger in de wereld door over te schakelen op een kleinere, duurzame en diervriendelijke veehouderij die veel minder beslag legt op grondstoffen dan de huidige, massale vee-industrie.

donderdag 10 juni 2010

Gefilmd: paardentransport

In Italië wordt veel paardenvlees gegeten. Veel van dat vlees is afkomstig uit Oost Europa. Dit voorjaar filmde Compassion In World Farming in Roemenië hoe deze dieren leven en vervoerd worden.We zagen dat veel dieren vastgebonden waren en daardoor moeilijk bij voedsel en drinken konden komen. Vaak stonden ze op betonnen of houten roostervloeren en ze hadden soms beschadigde hoeven. Tijdens het transport, dat meer dan 24 uur duurde kregen de dieren, in strijd met de wet, niets te drinken. Voor ons reden om een officiële klacht in te dienen tegen Roemenië en natuurlijk ook om aan te blijven dringen op een 8-uur limiet voor alle veetransporten!