woensdag 28 juli 2010

EU- rapport: meeste vleeskuikens hebben pijn

Twee nieuwe, vandaag gepubliceerde wetenschappelijke rapporten van de Europese autoriteit voor de voedselveiligheid EFSA concluderen dat er ernstige welzijnsproblemen zijn in de vleeskuikenhouderij.

De kip die je in de supermarkt koopt is helemaal geen kip, maar een kuiken dat in nog geen zes weken wordt vetgemest tot een gewicht van meer dan twee kilo. Kuikens groeien tegenwoordig twee maal zo snel als 50 jaar geleden. Dit is mogelijk door genetische selectie: de dieren zijn speciaal gefokt om snel te groeien. Ernstige welzijnsproblemen zijn het gevolg hiervan, aldus de wetenschappers van EFSA. Zij spreken van pootgebreken, ascites (vocht in de buikholte), een hoge sterfte en het plotseling doodvallen van de dieren. Ze maken zich ernstige zorgen over afwijkingen in de botten van vleeskuikens die leiden tot kreupelheid, die waarschijnlijk voor de meeste dieren pijnlijk is.Vleeskuikenouderdieren
Naast deze welzijnsproblemen voor vleeskuikens presenteert EFSA vandaag ook een rapport over vleeskuikenouderdieren. Dit zijn kippen die niet geslacht en opgegeten worden, maar die gehouden worden om de vleeskuikens ter wereld te brengen. Ook zij zijn geselecteerd om snel te groeien. Die eigenschap moet immers overgebracht worden op hun kuikens, die gemest worden voor hun vlees. Omdat de snelle groei zou leiden tot ernstige gezondheidsklachten en hoge uitval wordt de ouderdieren chronisch voedsel onthouden. Zij hebben altijd honger. Als gevolg daarvan concurreren de dieren om voedsel en dat leidt vaak tot verwondingen.

In haar rapport meldt EFSA nog meer, schokkende welzijnsproblemen bij de ouderdieren:
  • Pijnlijke verminkingen van tenen of kammen, zonder bewijs dat dit noodzakelijk is of goed voor het welzijn van het dier
  • kale leefomgeving en een hoge bezettingsgraad van de stallen
  • wanneer de dieren uiteindelijk geslacht worden gebeurt dat vaak in slachtlijnen die ongeschikt zijn voor de zware ouderdieren, hetgeen leidt tot extra stress en verwondingen bij de slacht.
Compassion in World Farming zet zich al jaren in voor een verbetering van het welzijn van vleeskuikens. Dit heeft onder meer geleid tot de eerste specifieke Europese welzijnsregels voor de vleeskuikenhouderij. In die regels, die met ingang van dit jaar van kracht zijn, wordt tot op zekere hoogte paal en perk gesteld aan de zeer hoge bezettingsgraad in kuikenstallen, maar de problemen die het gevolg zijn van genetische selectie worden onvoldoende aangepakt. De wetenschappelijke rapporten die EFSA nu presenteert tonen aan dat dit snel moet gebeuren en uiteraard zal Compassion in World Farming zich daar met kracht voor inzetten!

dinsdag 20 juli 2010

"Beef, bread and water" Nederlandse hoogleraar gastspreker bij prestigieuze lezing in Londen

De Nederlandse hoogleraar Arjen Hoekstra is een van de sprekers tijdens de Peter Roberts Memorial lecture, die Compassion in World Farming op 20 september in Londen organiseert. De avond heeft als thema 'Beef, bread and water: ethical food in a warm and thirsty world'.

Arjen Hoekstra is de grondlegger van het concept van de 'watervoetafdruk': een maat voor de hoeveelheid water die nodig is om een bepaald product te maken, gedurende de hele productieketen. Zo is voor één kopje koffie 140 liter water nodig, voor een kilo biefstuk zelfs 16.000 liter. Analoog hieraan kan men ook een watervoetafdruk berekenen voor bijvoorbeeld de productie van een land of het consumptiepatroon van een persoon. Tijdens deze avond spreken Hoekstra en andere deskundigen over problemen als klimaatverandering, waterschaarste, de oneerlijke verdeling van voedsel en hun directe verband met de intensieve veehouderij en het welzijn van landbouwdieren.

Behalve Arjen Hoekstra spreken:
  • Dr Samuel Jutzi – Directeur dierlijke productie en -gezondheid van de wereldvoedselorganisatie FAO
  • Dr. Kate Rawles, senior lector aan de Universiteit van Cumbria
  • Philip Lymbery, CEO van Compassion in World Farming.

Plaats: Savoy Place, Londen
Tijd: 20 september 2010, 19.00 uur
Boeking via: www.ciwf.org
Inlichtingen: 024-3555552

De Peter Roberts Memorial Lecture wordt dit jaar voor de vierde maal georganiseerd en is vernoemd naar Peter Roberts, de Britse melkveehouder die in 1967 - uit zorg over de industrialisering van de veehouderij - Compassion in World Farming oprichtte en in 2006 overleed. Compassion in World Farming is inmiddels uitgegroeid tot een internationale organisatie die streeft naar een wereld waar dieren worden behandeld met compassie en respect, zonder intensieve veehouderij en zonder verre diertransporten.