woensdag 22 september 2010

Diervriendelijker boeren in Nederland

Bijna alle legkippenhouders in Nederland kappen de snavels van de kuikens en bijna alle varkensboeren vijlen de tanden en knippen staarten van hun biggen af. 'Nodig om erger te voorkomen' zeggen boeren maar al te vaak. 'Onnodig en pijnlijk' zeggen dierenbeschermers. Op 16 september ging Compassion in World Farming op bezoek bij twee innovatieve Nederlandse bedrijven die laten zien dat goede huisvesting en vakmanschap zorgen voor een beter welzijn en dat deze pijnlijke ingrepen achterwege kunnen blijven.

We bezochten het Rondeel in Barneveld. 30.000 legkippen leven hier in een moderne stal die speciaal werd ontworpen om tegemoet te komen aan hun natuurlijke behoeften. Ze kunnen er op stok gaan in hun nachtverblijf, van zon en buitenlucht genieten in het dagverblijf en een stofbad nemen in de 'bosrand'. We zagen er enthousiaste kippen genieten van de mogelijkheden die de omgeving hen biedt en we zagen er ook dat het goed mogelijk is de dieren hun snavel te laten houden. Minstens zo belangrijk: Het Rondeel is geen proefbedrijf maar een commercieel project. De eieren worden ter plekke verpakt en zijn te koop bij Albert Heijn.

Bij Jan en Jorg Broenink in Langeveen zagen we nieuwsgierige en vitale varkens die in ruime hokken leven op houtstrooisel. Jan en Jorg bieden de dieren een verrijkte omgeving waar ze de hele dag kunnen wroeten en, als ze dat willen, comfortabel liggen. Ze schrikken niet van bezoekers, maar komen juist onderzoekend op hen af. De tanden worden niet afgevijld en er wordt niet gecastreerd. Als de nieuwe stal klaar is mogen de biggen ook hun staart houden. Daarmee is de familie Broenink een voorbeeld voor bijna alle varkensboeren in Nederland en Europa. Ook hun bedrijf is niet experimenteel, het is een onderneming die alleen maar kan bestaan door haar producten te verkopen. Het vlees van Broeninks varkens is te koop bij Jumbo (Jumbo Bewust) en te herkennen aan het Beter Leven Kenmerk met één ster van de Dierenbescherming.

De innovatieve bedrijven die we bezochten zijn er gekomen dankzij de visie en het doorzettingsvermogen van hun eigenaren. Zij laten zien dat het goed mogelijk is een goede boterham te verdienen met méér dierenwelzijn. Maar er zijn nog veel te weinig bedrijven die het voorbeeld van het Rondeel en van Jan Broenink volgen. Hun werkwijze verdient aandacht en waardering en daarom zullen we uitgebreidere beschrijvingen opnemen in onze serie voorbeelden van Good Agricultural Practices. En natuurlijk dringen we bij de EU en bij regeringen aan op maatregelen om dergelijke initiatieven voor diervriendelijkere veehouderijen ook financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Europese regelingen.

Beef, bread and water. Peter Roberts Memorial Lecture

Hoe kunnen we een snel groeiende wereldbevolking voeden, terwijl de aarde opwarmt? Die vraag stond centraal in de Peter Roberts Memorial Lecture, die Compassion in World Farming dit jaar voor de vierde maal organiseerde ter herinnering aan zijn oprichter.

Vier deskundigen gingen maandagavond, ieder vanuit een eigen invalshoek, in op deze vraag. Arjen Hoekstra, grondlegger van het waterfootprint-concept, liet zien dat in het productieproces van verschillende voedingsmiddelen grote hoeveelheden water nodig zijn. Vlees van dieren die met graan gevoed worden, is de absolute grootverbruiker van het steeds schaarser wordende drinkwater. Ethicus Kate Rawles drong aan op het invoeren van een ethisch verantwoord dat dieren en mensen beschermt en de aarde niet uitput. Samuel Jutzi, directeur bij wereldvoedselorganisatie FAO, pleitte voor het ondersteunen van boeren in ontwikkelingslanden en voor een verantwoorde veehouderij, die rekening houdt met het welzijn van dieren. Philip Lymbery, CEO van Compassion in World Farming benadrukte de noodzaak vóór 2050 te stoppen met de intensieve veehouderij. Dat is de beste manier om de klimaatverandering te matigen, de wereldbevolking te voeden en het welzijn van dieren te verbeteren.Een videoverslag van de avond en de presentaties van de sprekers zijn te vinden op de internationale website Compassion in World Farming: www.ciwf.org.