vrijdag 17 december 2010

Herkomst van vlees op etiket!

Vorige week publiceerden de Europese Commissie en de EU-lidstaten twee plannen voor de labeling van voedsel. In beide plannen staat dat de herkomst van vlees op de verpakking vermeld moet worden. Compassion in World Farming is daar blij mee, maar pleit met kracht voor een duidelijke en preciese invulling. Daarover moet namelijk nog onderhandeld worden.

Consumenten maken zich terecht zorgen over het welzijn van de landbouwdieren. Heldere informatie op het etiket is nodig om hen in staat te stellen voor diervriendelijkere producten te kiezen. Die informatie moet verplicht zijn en aan exacte criteria voldoen.

Wij pleiten voor een systeem waarbij het etiket op vlees en melk duidelijke informatie geeft over de manier waarop de dieren leefden. Die informatie moet transparant en begrijpelijk zijn, zodat ze ook daadwerkelijk weerklank vindt bij consumenten. Een voorbeeld hiervan is de labeling zoals die nu al met succes verplicht is op eieren. Op de verpakking moet staan of de eieren afkomstig zijn van kippen die in een kooi (kooi-ei) of stal (scharrel-ei) leven of van kippen die naar buiten kunnen (vrije uitloop-ei).

Consumenten maken zich niet alleen zorgen over de levensomstandigheden van de dieren op de boerderij, maar ook over het dierenleed dat veroorzaakt wordt door verre veetransporten. Ook daarom is het een goed idee op de verpakking van vlees de herkomst te vermelden. Wanneer de dieren niet in hetzelfde land geboren, opgegroeid en geslacht zijn, moet per land duidelijk op de verpakking staan waar dat wel gebeurde. Een dergelijke regeling is nu al van kracht voor rundvlees en zou ook voor de andere vleessoorten moeten gaan gelden. Het Europees Parlement heeft zich er al eerder voor uitgesproken.

Tenslotte moeten de nieuwe regels niet alleen gelden voor vlees, melk en eieren die in de EU geproduceerd zijn, maar ook voor producten die in Europa worden ingevoerd.

donderdag 16 december 2010

Europa's varkenshouders stoppen in 2018 met castreren

De Europese varkenshouders willen met ingang van 2012 stoppen met het onverdoofd castreren van biggen. Vanaf 2018 stoppen ze zelfs helemaal met castreren en mogen alle Europese biggen hun ballen houden!

Dit staat in een verklaring die de uitkomst is van druk overleg tussen de Europese boerenorganisaties, de EU en Eurogroup for Animals, waarvan ook Compassion in World Farming lid is. Natuurlijk zijn we erg blij met deze doorbraak in Europa, waar we sinds lang op hebben aangedrongen. Met deze verklaring kopieert Europa de aanpak die in Nederland heel succesvol was. Een groot verschil is echter dat de Europese supermarkten de verklaring nog niet ondertekenden. We hopen dan ook dat de supermarkten en andere belanghebbenden zich snel bij de ondertekenaars zullen voegen. Tevens dringen we er op aan dat in de overgangsperiode gekozen zal worden voor de meest diervriendelijke manier van verdoven en pijnbestrijding na de ingreep.

Elk jaar worden in de EU zo'n 100 miljoen biggen gecastreerd. Dat gebeurt meestal zonder verdoving en is erg pijnlijk. De belangrijkste reden voor de castratie is het tegengaan van de zg. 'berengeur' bij vlees van volwassen varkens. Toch is castratie helemaal niet nodig. Er zijn voldoende diervriendelijkere alternatieven beschikbaar en het is mogelijk de weinige karkassen met berengeur op te sporen en anders te gebruiken. Niet gecastreerde biggen groeien bovendien sneller en worden minder vaak ziek. Stoppen met castratie is dus niet alleen goed voor de dieren, maar ook voor de boeren, die geen tijd en geld meer hoeven te steken in deze overbodige praktijk.

woensdag 1 december 2010

Actie voor een feestmaand zonder dierenleed

December is de maand van lange winteravonden, veel feesten en van goede voornemens. Het is een maand waarin we veel en lekker eten en waarin iedereen direct iets kan doen voor de dieren. Net als in andere jaren laat Compassion in World Farming daarom zien hoe dat kan: we voeren actie om van december, en alle andere maanden, een feest zonder dierenleed te maken!


Leuke en handige tips

Op de actiewebsite dierenindecember.nl publiceren we elke dag nieuwe, leuke en handige tips. Je leest er bijvoorbeeld hoe en waar je beter, diervriendelijker vlees kunt vinden, of waar je lekker vegetarisch kunt eten. Er zijn tips voor leuke kookboeken en links naar websites met recepten voor een lekker, diervriendelijk Kerstdiner.

Stuur ons jouw tips
Dit jaar is dierenindecember.nl vernieuwd en vragen we iedereen tips in te sturen. Weet je zelf een leuk restaurant, een diervriendelijke winkel, heb je een goed boek gelezen of een handige diervriendelijke website gezien? Dan zijn ook jouw tips van harte welkom. Je kunt ze insturen via een formulier op dierenindecember.nl

Doe mee op Hyves, Facebook en Twitter
Bovendien staan de tips dit jaar voor het eerst ook op speciale pagina's op Hyves, Facebook en Twitter. Zo kan iedereen die een profiel op deze sites heeft de tips makkelijk lezen en verspreiden.

Bestel gratis folders
Net als vorig jaar is er een speciale actiefolder 'Denk in december ook aan de dieren'. De folder is vooral bedoeld om neer te leggen bij informatiestands, in winkels, bibliotheken, wachtkamers en om uit te delen op andere plekken waar veel mensen komen. Wil je meedoen aan deze actie, vraag dan snel gratis folders aan via dierenindecember.nl of door te bellen naar 024-3555552. We sturen de folders dan zo snel mogelijk toe!

AH varkens: 1 ster, maar geen staart

Vandaag introduceert Albert Heijn het varkensvlees met éen ster van de Dierenbescherming. Dat is een felicitatie waard want varkens met dit kenmerk (binnenkort alle AH varkens) worden niet meer gecastreerd en ze krijgen meer ruimte en afleidingsmateriaal.

Dat laatste is echter niet meer dan het voldoen aan de wettelijke eisen, die in Nederland en de EU op grote schaal genegeerd worden. Het is daarom te hopen dat staatssecretaris Bleker zich niet beperkt tot het feestelijk in ontvangst nemen van het eerste 1-ster lapje, maar er snel voor zorgt dat alle Nederlandse varkenshouders zich aan de wet houden en hun dieren strooisel geven. Dat is niet alleen prettig voor de dieren, het voorkomt ook dat de varkens uit verveling aan elkaars staart gaan bijten. De boeren kunnen het voor biggen pijnlijke staartknippen dan ook achterwege laten.

Big op stro: met staart!