woensdag 19 januari 2011

"12765 x help de kalfjes!"

"12.765 x help de kalfjes!" Dat staat te lezen op een het namaak-kalf dat Compassion in World Farming dinsdag 18 januari aanbood aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het kalfje staat symbool voor alle kalfjes die hun dagen slijten in de Nederlandse vee-industrie én voor de 12.765 handtekeningen die Compassion in World Farming verzamelde, om te pleiten voor forse verbeteringen van hun welzijn.

Met de actie voor kalfjes vraagt Compassion in World Farming aan Nederland én aan de EU een eind te maken aan verre transporten van jonge kalfjes. Nu worden jaarlijks honderdduizenden jonge kalveren over grote afstanden vervoerd, bijvoorbeeld van Polen naar Nederland of Spanje. De verre transporten zijn slecht voor het welzijn en de gezondheid van deze jonge, kwetsbare dieren. Eenmaal in Nederland worden de kalveren in kale hokken op gladde vloeren gehouden, totdat ze na zo'n 6 maanden worden geslacht. Compassion in World Farming vindt dat er nog veel kan en moet gebeuren om het welzijn van deze dieren te verbeteren.

Op de foto neemt de heer C. Oomen, directeur directie Agroketens en Visserij van EL&I het 'kalf' en daarmee de handtekeningen in ontvangst van Geert Laugs van Compassion in World Farming. Daarna vond het kalf meteen een prima plekje bij de 'koe' die het kantoor van de directie siert!

maandag 10 januari 2011

Protest tegen levend begraven van varkens

Uit Zuid Korea komen verontrustende berichten over het levend begraven van mogelijk honderdduizenden varkens, na de uitbraak van Mond- en Klauwzeer (MKZ). Compassion in World Farming start vandaag een E-mail-actie om de Koreaanse regering te vragen direct te stoppen met deze wrede praktijken, die in strijd zijn met de richtlijnen van de OIE, de wereldorganisatie voor diergezondheid. De e-mailactie is te vinden op onze website.


MKZ brak eind november 2010 uit in Korea. Inmiddels zijn meer dan 100 bedrijven besmet en zijn al meer dan 1,3 miljoen dieren gedood en begraven. Volgens de OIE is het eind van de massaslachting nog niet in zicht. Mogelijk wacht nog 1 miljoen dieren hetzelfde lot.

Compassion in World Farming pleit voor vaccinatie als middel om de verspreiding van zeer besmettelijke dierziekten als MKZ tegen te gaan. Wanneer het, om welke reden dan ook, toch onontkoombaar is om dieren te doden, moet dat strikt volgens de richtlijnen die de OIE hiervoor heeft opgesteld gebeuren. Deze houden in dat alleen methoden mogen worden gebruikt die direct de dood of verlies van bewustzijn tot gevolg hebben.