dinsdag 15 februari 2011

Doe mee: deur dicht voor kloonvlees!Klonen van dieren veroorzaakt ernstig dierenleed en daarom moet de deur van de EU hermetisch op slot voor vlees, melk en eieren van gekloonde dieren en hun nakomelingen. Dat vindt het Europees Parlement dat zich hier met grote meerderheid voor heeft uitgesproken, maar de EU-landbouwministers zijn nog niet overtuigd.
Compassion in World Farming start vandaag een E-mail actie om aan staatssecretaris Bleker te vragen het parlement te steunen en zich uit te spreken tot een verbod van alle producten van gekloonde dieren en hun nakomelingen in de hele EU.

Klik hier om mee te doen!

Vorig najaar stelde de Europese Commissie een tijdelijk verbod van 5 jaar op het klonen van landbouwdieren voor. Ook mogen vlees, melk en eieren van gekloonde dieren niet op de markt komen. De Commissie komt tot deze maatregelen na de erkenning dat het klonen ernstige gevolgen heeft voor het welzijn en de gezondheid van de dieren en ook bij de bevolking op grote weerstand stuit. Toch zet de Commissie met deze maatregelen de achterdeur van de EU open voor het klonen van dieren ten behoeve van voedselproduktie. Ze weigert namelijk nadrukkelijk het vermarkten van vlees van de nakomelingen van gekloonde dieren te verbieden.

Compassion in World Farming vindt dat ook vlees en melk van de nakomelingen van gekloonde dieren onder het verbod moeten vallen. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat de vleesindustrie vlees van gekloonde dieren daadwerkelijk zal willen verkopen, maar dat men klonen zal gebruiken als middel om de genetische selectie en het fokken voor een snelle groei te versnellen. Met de aldus verkregen dieren kunnen dan hoogproductieve koeien of snel groeiende varkens worden gefokt. Nu al veroorzaakt genetische selectie ernstige gezondheids- en welzijnsklachten bij dieren. Door het gebruik van de kloontechniek zullen deze problemen verergeren, vreest Compassion in World Farming.

Een verbod van klonen moet daarom ook betrekking hebben op het vermarkten van producten van nakomelingen van gekloonde dieren. Nu blijft het bijvoorbeeld mogelijk dat geklonde dieren of hun voortplantingsmateriaal geĆÆmporteerd worden en dat -bijvoorbeeld- vlees van lammeren van gekloonde schapen op de markt komt. Onderzoek wijst uit dat de Europese consumenten dat niet willen.

woensdag 9 februari 2011

Film Pig Business: vee-industrie vervuilt!

Vandaag wordt in het Europees Parlement de film Pig Business vertoond aan een publiek van politici, journalisten en niet-gouvernementele organisaties. Compassion in World Farming ondersteunt de presentatie van deze schokkende film die laat zien hoe de razendsnelle uitbreiding van de vee-industrie de wereld vervuilt.

Pig Business is gemaakt door de Britse filmmaakster Tracey Worcester. De film is haar verslag van een vier jaar durende speurtocht naar de effecten van de intensieve varkenshouderij op de dieren, het milieu en het leven op het platteland. Worcester toont de vervuilende effectien van de varkensindustrie in de Verenigde Staten en in Polen, waar kleine boeren ten onder gaan als gevolg van de komst van grote industriƫle varkensfabrieken. Zo worden de ware kosten van goedkoop vlees zichtbaar: ze worden niet verrekend in de prijs maar afgewenteld op de dieren en de gemeenschap, die de schadelijke gevolgen voor milieu, gezondheid en de sociale structuur ondervindt.De presentatie van de film in het Europees Parlement onderstreept onder meer de noodzaak om ervoor te zorgen dat het nieuwe Europese landbouwbeleid intensieve veehouderij ontmoedigt en een overgang naar duurzame en humane veehouderij stimuleert en dat de Europese regels voor het welzijn van varkens worden nageleefd.

Meer over Pig Business vind je hier.