donderdag 31 maart 2011

Europa verbiedt kloonvlees niet

Er komt geen verbod van kloonvlees in de Europese Unie. Dat is het gevolg van het mislukken van onderhandelingen over wetgeving voor 'Novell Food' tussen het Europees Parlement en de Europese regeringen. Compassion in World Farming is zeer teleurgesteld door deze uitkomst, omdat het klonen van dieren ernstig dierenleed veroorzaakt en omdat het ontbreken van regelgeving over kloonvlees en -zuivel in strijd is met de wensen en belangen van consumenten.

Dundee Paradise, het eerste kalf van een gekloonde koe in Engeland (2006)

De onderhandelingen waren noodzakelijk nadat het Parlement zich in overgrote meerderheid had uitgesproken voor een verbod van de verkoop van vlees en zuivel die afkomstig zijn van gekloonde dieren en hun nakomelingen, terwijl de Europese Commisse en de meeste EU-regeringen produkten van nakomelingen juist wel wilde toestaan. Ook een compromisvoorstel van het Parlement om producten van kloon-nakomelingen wel toe te staan maar een etiketteringsplicht in te voeren werd door de Commissie en de regeringen verworpen, uit angst voor hoge kosten en een handelsoorlog met de VS. Het gevolg is nu dat er voorlopig helemaal geen regelgeving komt en dat produkten van kloon-nakomelingen binnenkort ongemerkt in de supermarkt kunnen verschijnen. Naar verwachting zal dit in Groot Brittannie binnen enkele maanden kunnen gebeuren.


Tijdens de onderhandelingen heeft Compassion in World Farming er alles aan gedaan om het Europees Parlement te steunen en ook nu de onderhandelingen zijn mislukt, moet het debat over wet- en rgelegeving voor klonen doorgaan. We roepen de Europese Commissie op met nieuwe voorstellen te komen voor een verbod van het klonen van landbouwdieren, het houden van gekloonde dieren en hun nakomelingen en van het verkopen van hun produkten in de EU.