woensdag 20 april 2011

Europa tegen legbatterijen (2)

Samen met haar Europese partners organiseerde Compassion in World Farming gisteren in 14 EU-landen demonstraties tegen mogelijk uitstel van het EU-verbod van de traditionele legbatterij. De demonstraties werden in de meeste landen gehouden bij ambassades van Polen omdat dit land nog dit jaar pleitte voor uitstel van het verbod.Door het verbod van de traditionele legbatterij komt er een eind aan een van de ergste uitwassen van de vee-industrie. In deze kooien zitten de kippen dicht op elkaar zitten en alles wat nodig is om ook maar enig natuurlijk gedrag te kunnen vertonen, ontbreekt. Na 1 januari 2012 zijn deze wrede kooien niet meer toegestaan en ook eieren die afkomstig zijn uit dergelijke kooien mogen niet meer verkocht worden.

Het legbatterijverbod is een van de belangrijkste verworvenheden van het EU dierenwelzijnsbeleid. Compassion in World Farming heeft jarenlang vasthoudend actie gevoerd voor het verbod en wil niet toestaan dat de EU door uitstel of het toelaten van uitzonderingen de klok 30 jaar terugzet.

Op deze pagina zie je beelden van de verschillende Europese demonstraties (boven) en de demonstratie in Den Haag (beneden).

dinsdag 19 april 2011

Europa demonstreert tegen legbatterijen

In Den Haag en 13 andere hoofdsteden

Vandaag demonstreerden vrijwilligers van Compassion in World Farming bij de Poolse ambassade in Den Haag tegen een mogelijk uitstel van het Europese verbod van de traditionele legbatterij, dat op 1 januari 2012 ingaat. Naast de actie in Den Haag werden gelijktijdig soortgelijke demonstraties georganiseerd in 13 andere Europese hoofdsteden.
De traditionele legbatterij is een van de ergste uitwassen van de vee-industrie. In de kale kooien hebben de kippen veel te weinig ruimte en kunnen ze zich nauwelijks natuurlijk gedragen. Daarom besloot de EU deze kooien met ingang van 2012 te verbieden. Ondanks een royale overgangsperiode van meer dan 12 jaar pleiten sommige landen, onder leiding van Polen, echter voor uitstel.

Compassion in World Farming en haar Europese partners vinden dat de EU het verbod op de legbatterij volledig en zonder uitzonderingen moet invoeren op de vastgestelde datum en weet zich daarin gesteund door de Nederlandse regering. "Uitstel van het legbatterijverbod, of het toelaten van uitzonderingen, zou oneerlijk zijn tegenover de vele boeren die al overschakelden op diervriendelijkere systemen, zoals vrije-uitloop- of scharrelstallen", zegt Geert Laugs, campagnecoördinator van Compassion in World Farming Nederland.