woensdag 20 april 2011

Europa tegen legbatterijen (2)

Samen met haar Europese partners organiseerde Compassion in World Farming gisteren in 14 EU-landen demonstraties tegen mogelijk uitstel van het EU-verbod van de traditionele legbatterij. De demonstraties werden in de meeste landen gehouden bij ambassades van Polen omdat dit land nog dit jaar pleitte voor uitstel van het verbod.Door het verbod van de traditionele legbatterij komt er een eind aan een van de ergste uitwassen van de vee-industrie. In deze kooien zitten de kippen dicht op elkaar zitten en alles wat nodig is om ook maar enig natuurlijk gedrag te kunnen vertonen, ontbreekt. Na 1 januari 2012 zijn deze wrede kooien niet meer toegestaan en ook eieren die afkomstig zijn uit dergelijke kooien mogen niet meer verkocht worden.

Het legbatterijverbod is een van de belangrijkste verworvenheden van het EU dierenwelzijnsbeleid. Compassion in World Farming heeft jarenlang vasthoudend actie gevoerd voor het verbod en wil niet toestaan dat de EU door uitstel of het toelaten van uitzonderingen de klok 30 jaar terugzet.

Op deze pagina zie je beelden van de verschillende Europese demonstraties (boven) en de demonstratie in Den Haag (beneden).