dinsdag 28 juni 2011

Legbatterij: 'A plan for the ban!"

Op 1 januari a.s. gaat het Europese verbod van de traditionele legbatterij in. Onze campagne tegen uitstel en ondermijning van het verbod heeft de afgelopen weken belangrijke successen geboekt. Toch blijven we actief, want enkele belangrijke landen hebben nog geen concrete plannen voor de omschakeling op diervriendelijkere systemen.

Op 19 april demonstreerden we voor 14 Poolse ambassades in de EU. Hier de actie in Den Haag.

Begin dit jaar pleitte Polen nog openlijk voor uitstel van het legbatterijverbod. Daar is het land inmiddels meegestopt na de demonstraties die Compassion in World Farming in april gelijktijdig voor 14 Poolse ambassades in de EU organiseerde. Ook Spanje, een van de landen waar nog veel kippen in straks illegale kooien zitten, heeft inmiddels een belangrijke stap gezet. Per koninklijk decreet verplicht de regering Spaanse kippenboeren binnen een maand een concreet plan in te dienen voor de omschakeling. Dat is een enorme stap vooruit!

Frankrijk, Hongarije en Portugal zijn nog niet zover. Deze landen hebben nog geen plannen gepubliceerd voor het afdanken van kale legbatterijen. Dat is, nauwelijks zes maanen voordat het verbod van kracht wordt, onaanvaardbaar. Wij vragen daarom aan Europa ervoor te zorgen dat alle landen zo snel mogelijk een actieplan indienen.

maandag 20 juni 2011

Stop massale wetsovertreding in varkenshouderij

Vandaag kwamen nieuwe, schokkende beelden uit de Nederlandse varkenshouderij in de publiciteit. Wij reageren met deze oproep aan de Nederlandse regering:

Compassion in World Farming (CIWF) is geschokt door de undercover beelden uit de varkenshouderij die vandaag zijn gepubliceerd. De beelden tonen zeer ernstige misstanden en bevestigen opnieuw dat de Europese welzijnsregels voor de varkenshouderij in Nederland op grote schaal worden overtreden. De organisatie roept staatssecretaris Bleker daarom op er met spoed voor te zorgen dat een eind komt aan deze massale wetsovertreding.

Europese regels schrijven voor dat alle varkens moeten kunnen beschikken over stro of vergelijkbaar materiaal waar ze in kunnen wroeten, en dat de staarten van de dieren niet routinematig mogen worden afgeknipt. De beelden die vandaag zijn gepubliceerd laten, met uitzondering van de biologische bedrijven, varkens zonder staarten zien in kale hokken zonder voldoende afleidingsmateriaal. Veel van de gefilmde verwondingen zijn het gevolg van agressief gedrag, veroorzaakt door de kale omgeving waarin de dieren in de vee-industrie gehouden worden.

Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland zegt in een reactie: "In 2008 bleek uit onderzoek van Compassion in World Farming dat in de EU en vooral ook in Nederland op grote schaal de hand wordt gelicht met het EU voorschrift dat varkens strooisel moeten krijgen en dat hun staarten niet routinematig mogen worden geknipt. We zien nu dat er sindsdien nauwelijks iets veranderd is en roepen de regering op met spoed actie te ondernemen en de controles op varkensbedrijven te intensiveren".

De beelden werden vandaag gepubliceerd door de actiegroep 'Ongehoord' en zijn hier te zien.

woensdag 15 juni 2011

Niet nog eens 10 jaar snavelkappen!

Compassion in World Farming Nederland (CIWF) vraagt vandaag aan staatssecretaris Bleker de pluimveesector geen toestemming te geven om nog eens 10 jaar door te gaan met het kappen van snavels bij legkippen. Jaarlijks ondergaan in Nederland maar liefst 28 miljoen kuikens deze pijnlijke ingreep.

CIWF reageert hiermee op het voorstel van een stuurgroep waarin naast de pluimveehouders ook de Dierenbescherming en het ministerie van E, L & I vertegenwoordigd zijn. Deze stuurgroep presenteerde gisteren haar eindrapport, waarin zij voorstelt de huidige vrijstelling van het verbod van een aantal veel voorkomende ingrepen bij pluimvee met 10 jaar te verlengen. Deze vrijstelling loopt in september af en volgens de stuurgroep is het stoppen met de ingrepen per september niet verantwoord.

Compassion in World Farming stelt echter in een brief aan de staatssecretaris dat er voldoende kennis en ervaring met alternatieven beschikbaar is om nu te besluiten tot een veel kortere termijn voor een definitief verbod van de meest voorkomende ingreep: snavelkappen bij leghennen. "Het is niet nodig nog eens tien jaar te wachten op zo'n verbod", aldus Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland: "In de nieuwe Rondeelstal in Eersel leven 30.000 kippen waarvan de snavels niet behandeld zijn. In Oostenrijk slaagde men er zelfs in het percentage kippen met gekapte snavel binnen 5 jaar terug te brengen van 45% tot minder dan 2%, terwijl de verenpikkerij niet toenam".

Snavelkappen is een pijnlijke ingreep waarbij bij jonge kuikens een deel van de snavel wordt afgekapt met een heet mes. Ook de alternatieve methode, infraroodbehandeling, is pijnlijk voor de dieren. Door de scherpe punt van de snavel te verwijderen proberen boeren de gevolgen van pikkerij, die onder legkippen in dichtbevolkte stallen vaak voorkomt, te beperken. Compassion in World Farming stelt echter dat er voldoende alternatieven voor snavelkappen beschikbaar zijn. Verenpikkerij kan ook worden teruggedrongen door goed stalontwerp, specifieke managementsmaatregelen en het gebruik van geselecteerde rassen.