donderdag 20 oktober 2011

Europa staat verkoop illegale eieren toch toe


Onder druk van de eierindustrie wil Eurocommissaris John Dalli de verkoop van eieren die gelegd zijn in illegale legbatterijen na 1 januari 2012 toch toestaan. Compassion in World Farming is geschokt door deze verzwakking van het legbatterijverbod.

Vanaf 1 januari 2012 is de traditionele, kale legbatterij verboden in de EU. Toch zullen in een aantal landen nog niet alle boeren zijn omgeschakeld op nieuwe, diervriendelijker huisvesting voor legkippen. De EU wil nu tijdelijk toestaan dat eieren die gelegd zijn in de oude, illegale kooien verkocht worden. Deze eieren mogen echter alleen in het land van herkomst verwerkt worden in kant- en klare producten en ze mogen niet in de winkel worden verkocht. Zo wil de EU voorkomen dat boeren in andere landen, die wel investeerden in diervriendelijkere kippenhokken, concurrentie krijgen van goedkope, illegale eieren uit het buitenland.

Compassion in World Farming vindt dat deze bizarre situatie zich gewoon niet zou mogen voordoen. De industrie weet al sinds 1999 welke regels vanaf 2012 gelden en de EU landen hadden veel meer kunnen en moeten doen om deze ontwikkeling te voorkomen. We blijven daarom aandringen op een snelle en volledige naleving van het legbatterijverbod. Als de commissie haar plan om illegale eieren toch (al is het maar een beetje) toe te staan, dan moet de periode zo kort mogelijk zijn.

dinsdag 18 oktober 2011

Bleker moet wet handhaven!


Geert Laugs van Compassion in World Farming Nederland ondersteunt de brief van Bleker naar de EU over het welzijnsbeleid maar mist de varkensmaatregel over strooisel en routinematig couperen (Opiniebijdrage in Agdmedia).

Vorige week heeft staatssecretaris Bleker in een brief aan de Europese Commissie een aantal wensen op tafel gelegd voor het nieuwe Europese dierenwelzijnsbeleid, waar de commissie aan werkt. De staatssecretaris pleit onder meer voor verbetering van de regels voor veetransporten en het invoeren van welzijnsregels voor, bijvoorbeeld, de melkveehouderij. Uiteraard ondersteunt Compassion in World Farming dit pleidooi van harte!

Dat geldt zeker ook voor de roep om strikte handhaving van het Europese verbod van de traditionele legbatterij dat op 1 januari a.s. ingaat en waarvoor te veel landen nog niet klaar zijn. Bleker wil ook dat het verbod van ligboxen voor zwangere zeugen, dat in 2013 ingaat, strikt gehandhaafd wordt. Terecht: boeren die investeren in verplichte welzijnsverbeteringen moeten daarvoor niet gestraft worden met concurrentie uit landen die zich niet aan de afspraken houden. Afspraken die overigens lang tevoren gemaakt zijn en waarvoor de beide sectoren een royale overgangstijd van meer dan 10 jaar kregen.

Het is echter opmerkelijk dat Bleker een belangrijke maatregel uit de welzijnsrichtlijn voor varkens niet noemt in zijn brief aan de Commissie. Volgens de richtlijn moeten alle varkens de beschikking hebben over strooisel en is routinematig couperen van biggenstaarten verboden. Op beide punten is de praktijk in de Nederlandse veehouderij niet zo voorbeeldig als bij het vervangen van kale legbatterijen en ligboxen. Nog steeds ontbreekt het in heel veel gangbare varkensbedrijven aan adequate hokverrijking en worden nagenoeg alle varkensstaarten geknipt.
Dat is niet alleen in strijd met de wet, maar kan ook relatief eenvoudig veranderd worden: Eén hand strooisel per dier per dag geeft al voldoende afleiding om te voorkom
en dat de dieren aan elkaars staarten bijten en kan routinematig staartknippen overbodig maken. Het zou de staatssecretaris sieren als hij zich ook op dit punt sterk maakt voor een strikte handhaving van de wet!

Victor, het actievarken van Compassion in World Farming,
trekt door Nederland en vraagt om stro voor varkens!

vrijdag 14 oktober 2011

Europees landbouwbeleid helpt dierenwelzijn niet verder

Honderden miljoenen dieren in de Europese vee-industrie profiteren niet van de voorstellen die de Europese commissie deed voor een nieuw landbouwbeleid. Die voorstellen bevatten te weinig maatregelen om boeren die kiezen voor meer dierenwelzijn te steunen en draaien de klok zelfs terug.

Een belangrijke bepaling uit het huidige landbouwbeleid (artikel 68 uit pijler 1) wordt zelfs helemaal afgeschaft, terwijl een andere maatregel ernstig wordt verzwakt. Boeren die investeren in dierenwelzijn kunnen voortaan maar voor 1 jaar steun krijgen, terwijl dat nu nog voor 5 tot 7 jaar geldt. Juist omdat het om investeringen gaat die in een aantal jaren terug verdiend moeten worden, is het van belang boeren ook langer zekerheid van steun te geven.

Compassion in World Farming is ernstig teleurgesteld door deze nieuwe voorstellen en zal er de komende maanden bij regeringen en Europarlementariers op aandringen het voorgestelde beleid drastisch te verbeteren, zodat boeren werkelijk gestimuleerd worden te kiezen voor een meer humane en diervriendelijke veehouderij.