woensdag 5 december 2012

Schokkende film over melkveehouderij in Europa


PERSBERICHT
Nijmegen, 5 december 2012

Vandaag presenteerde Compassion in World Farming (CIWF) nieuw, schokkend beeldmateriaal over de Europese melkveehouderij aan de internationale pers in Brussel. Onderzoekers filmden in augustus van dit jaar op 52 melkveehouderijen in Denemarken, Duitsland en Spanje. De beelden tonen illegale praktijken en ernstige dierenwelzijnsproblemen op de bezochte bedrijven. Ze ondersteunen de noodzaak van nieuwe, Europese regels voor het welzijn van melkkoeien. CIWF roept de Europese Commissie daarom op snel met voorstellen voor dergelijke regels te komen.Wat onze onderzoekers aantroffen op de willekeurig geselecteerde bedrijven is ronduit schokkend, vooral voor consumenten die denken dat alle koeien tevreden in de wei kunnen grazen. * De meest voorkomende problemen die onze onderzoekers zagen zijn: 

* Koeien die tot de grenzen van hun fysieke mogelijkheden worden aangezet tot een zeer hoge melkproductie;
* Koeien die binnen staan en aangebonden zijn aan de nek, soms zelfs gedurende het hele jaar;
* Ernstig kreupele dieren en koeien met pijnlijke zweren; 
* Vuile, kale en/of oncomfortabele stallen met onvoldoende of ongeschikte bedding.
Een alarmerend aantal boerderijen hield de koeien het hele jaar binnen (Denemarken 68%, 63% in Spanje en >50% in Duitsland) Deze dieren kunnen, in strijd met het beeld dat veel consumenten nog steeds hebben van de melkveehouderij, in de zomer niet grazen in de wei. 

Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming  Nederland, zegt hierover: ‘Ook in Nederland zien we een sterke trend koeien het hele jaar door binnen te houden. Recente cijfers tonen aan dat nu al 30% van onze koeien nooit naar buiten kunnen. Een jaar geleden was dat nog ‘maar’ 26%. Hoewel we voor dit onderzoek niet in Nederland gefilmd hebben bestaan de gesignaleerde problemen dus ook in ons land. Dat geldt ook voor welzijnsproblemen die veroorzaakt worden door de hoge melkgift”.

In Duitsland filmden de onderzoekers op 14 bedrijven met een omvang van 15 tot 1400 koeien. De melkgift lag tussen de 20 en 30 liter per dag.  In Nederland ligt de melkgift op  gemiddeld 22 liter per dag. Om alleen haar kalf te voeden hoeft een koe niet meer dan 4 tot 8 liter melk per dag te geven. Op één bedrijf werden koeien zelfs aangezet tot een productie van 60 liter per dag. Deze enorme fysieke belasting voor de dieren leidt tot uitputting. Melkkoeien worden meestal geslacht na 3 melkcycli, terwijl koeien van nature wel 20 jaar of ouder kunnen worden.

Het aanbinden van koeien, met leren riemen of met kettingen, bleek een specifiek probleem in Duitsland te zijn. Op 79% van de bezochte bedrijven kwam het aanbinden op de een of andere manier voor. De onderzoekers vonden zelfs een bedrijf waar de koeien tijdens de bevalling aangebonden bleven. Dit veroorzaakt waarschijnlijk zeer veel stress voor de koe die van nature haar kalf direct na de geboorte wil beschermen en voeden. In Spanje zagen de onderzoekers op meer dan één bedrijf koeien met geknipte staarten. Koeien zonder staart kunnen vliegen niet verjagen en zich niet verweren tegen insectensteken. Vooral in de zomer kan dit pijn en irritatie veroorzaken. Het is niet alleen slecht voor het welzijn van de dieren, het is ook illegaal.

De nieuwe film van Compassion in World Farming ondersteunt de roep om specifieke Europese regelgeving voor de bescherming van   23 miljoen melkkoeien in Europa. Dergelijke minimumeisen zouden voor melkveehouders in Europa een ‘level playing field’ creëren. Bovendien bestaan er in de EU nog geen soortspecifieke regels voor het welzijn van melkkoeien. Voor varkens, kippen en kalveren zijn die er wel.

De regelgeving die CIWF voorstelt zou het volgende moeten omvatten: 
* Weidegang in voorjaar en zomer en uitloop naar buiten op plekken waar geen gras groeit.
* Minimum ruimte-eisen voor koeien wanneer ze in de stal staan
* Een verbod op aanbinden, met uitzondering van zeer korte perioden, bijvoorbeeld voor veterinaire behandeling
* Verbeterprogramma’s tegen kreupelheid, mastitis en andere vaak voorkomende  welzijnsproblemen.maandag 3 december 2012

Rust voor stieren, reis gaat verder....


De 31 stieren uit Letland die vast stonden op de grens tussen Turkije en Bulgarij zijn zaterdagochtend (1 december) uitgeladen. Als gevolg van de protesten en de media-aandacht stonden de Turkse autoriteiten dit toe.


De stieren waren al dagen onderweg en konden geen kant meer op omdat Turkije de veewagen niet wilde toelaten en Bulgarije hem niet terug wilde.

Compassion in World Farming organiseerde samen met Eyes on Animals en de Animal welfare Foundation, die inspecteurs ter plekke hebben, een mail-actie om Europa te vragen een eind te maken aan de situatie.

Het trieste nieuws is dat de dieren vandaag, 3 december, waarschijnlijk opnieuw ingeladen worden om hun reis naar Irak voort te zetten. Daar wacht hen naar alle waarschijnlijkheid een vreselijke slacht.

We blijven er daarom al het mogelijke aan doen om de verre veetransporten vanuit de EU te beeindigen!

vrijdag 30 november 2012

Stieren zes dagen vast in vrachtwagen.


Op de grens met Bulgarije en Turkije is momenteel een dierenramp gaande. Een vrachtwagen met 31 stieren staat al zes dagen vast en het einde van hun lijden is niet in zicht.

De stieren werden op 20 november in Letland ingeladen en bereikten op 24 november, na een reis van 2.000 kilometer, de Turkse – Bulgaarse grens. Nu, 6 dagen later, staan ze nog steeds vast bij de grens. De stieren zijn al die tijd de vrachtwagen niet uit geweest. De uiteindelijke bestemming van de dieren is Irak. Als ze de grens verlaten, hebben ze alsnog een reis van wel 2.000 kilometer in de vrachtwagen voor zich. In Irak wacht hen waarschijnlijk een wrede slacht, zonder verdoving.

Volgens de laatste berichten staat  de vrachtwagen nog steeds vast  op de grens. De Turkse autoriteiten laten de stieren Turkije niet binnen. En de Bulgaarse autoriteiten laten de vrachtwagen niet meer toe in Bulgarije, omdat deze aan de Turkse kant van de grens heeft gestaan en bepaalde infectieziektes, zoals mond en klauwzeer, vaak voorkomen in Turkije.

Een team van Animal Welfare Foundation en Eyes on Animals is nu bij de grens om deze dieren in nood te helpen. Samen met deze organisaties roept Compassion in World Farming  de Europese Commissie op contact te leggen met Turkije en Bulgarije om deze onhoudbare situatie direct te beëindigen. Als de stieren nog langer in de vrachtwagen moeten blijven zouden er dieren dood kunnen gaan. De stieren moeten de Europese Unie binnen gelaten worden en eten, water, rust en verzorging krijgen.   

Afgelopen jaar werden één miljoen runderen en schapen getransporteerd van de Europese Unie naar Turkije. Deze handel veroorzaakt ontzettend veel dierenleed door de lange afstanden en vertragingen op de Turkse – Bulgaarse grens. Compassion in World Farming vindt dat het transport van levende dieren naar Turkije, Irak en andere landen buiten de Europese Unie nu verboden moet  worden. 

Doe mee: 

 • Help de stieren door een mail te sturen naar de EU Commissaris Dr Tonio Borg via CAB-SEFCOVIC@ec.europa.eu. Vraag hem contact op te nemen met Turkije en Bulgarije om deze schrijnende situatie direct te stoppen: Alle dieren die op transport worden gezet van Europa naar niet-Europese landen moeten worden beschermd. Er moet een maximumduur komen van 8 uur voor alle veetransporten en de slacht moet voldoen aan internationale welzijnsrichtlijnen. 
 • Het helpt het best als je de mail in je eigen woorden schrijft. Dat kan gewoon in het Nederlands.
 • Vraag ook je familie en vrienden om te helpen 

woensdag 7 november 2012

Nieuwe regering: doe méér voor de dieren!

Een varken op het bordes? Wil de nieuwe regering laten zien dat ze zich gaat inzetten voor landbouwdieren? Was het maar waar! Doe mee aan onze actie om de nieuwe regering vanaf dag 1 te vragen meer te doen voor de dieren!

Deze week is de nieuwe Nederlandse regering beëdigd. Het regeerakkoord besteedt maar weinig woorden aan de vee-industrie en de dieren in Nederland. Daarom start Compassion in World Farming een actie om de nieuwe regering vanaf dag 1 te vragen véél meer te doen voor het welzijn van de miljarden dieren die de komende jaren hun dagen zullen slijten in de krappe hokken en kooien van de Nederlandse vee-industrie!

In een mailactie aan de nieuwe minister en staatssecretaris van Economische Zaken wijzen we hen er op dat zij in de komende 4 jaar verantwoordelijk zullen zijn voor het welzijn van meer dan anderhalf miljard landbouwdieren in Nederland. We vertellen hen dat de wetten en regels voor het welzijn van de dieren in de veehouderij ook in ons land vaak overtreden worden. Een voorbeeld daarvan zijn de kale hokken zonder strooisel en het routinematig afknippen van staarten in de varkenshouderij. We vragen de regering er op toe te zien dat er snel een eind komt aan deze praktijken en ervoor te zorgen dat alle veehouders in Nederland zich 100% aan de regels houden! Maar natuurlijk willen we meer: de regels voor het dierenwelzijn in de veehouderij moeten in Nederland en Europa flink worden verbeterd. We vragen de regering zich ook daarvoor in te zetten!

Doe mee, mail minister Kamp en staatssecretaris Verdaas nu!

vrijdag 28 september 2012

Doe mee: stop de Britse vee-export!

Archieffoto van de Joline, die volle veewagens over zee vervoert.

De dood van 45 schapen tijdens een veetransport in Groot Brittannië leidde eerder deze maand tot de stopzetting van de vee-export vanuit de haven van Ramsgate, de laatste Britse haven die nog gebruikt werd voor de export van levende dieren. De veetransporteurs gaven zich echter niet gewonnen en zochten hun toevlucht tot een andere haven. Compassion in World Farming (CIWF) zet alles op alles om definitief een eind te maken aan de verre transporten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Doe mee en mail de Britse regering nu!  

Begin deze maand vond er een vreselijke tragedie plaats in Ramsgate. Bij de inspectie van een veewagen werden veel schapen aangetroffen die er zó slecht aan toe waren dat zij niet op transport konden. Zij werden door een dierenarts geëuthaniseerd. Bovendien verdronken twee schapen bij het uitladen. In totaal kostte dit ramzalige transport het leven aan 45 dieren.

Na deze gebeurtenis kon een reactie van de plaatselijke authoriteiten niet uitblijven. Zij besloten de handel in levende dieren vanuit Ramsgate op te schorten. Daarmee kwam er in feite een einde aan de export van vee uit het Verenigd Koninkrijk. De haven van Ramsgate was namelijk de enige, die hier ondanks vele protesten nog voor gebruikt werd.

Vorige week werden de transporten hervat, nu vanuit de haven van Ipswich. Ook daar zijn ze inmiddels na 40.000 protestmails van supporters van CIWF door de havenauthoriteiten stopgezet! Nu de ramp in Ramsgate zó duidelijk laat zien waarom verre veetransporten onaanvaardbaar zijn, zet Compassion in World Farming alles op alles om de Britse regering ertoe te bewegen een definitief einde te maken aan deze wrede handel.

Sinds haar oprichting in de jaren '60 voert CIWF actie tegen de Britse export van levende dieren. Deze is extra wreed, omdat de dieren niet alleen over de weg, maar ook over zee vervoerd worden, waardoor de reis vaak extra lang duurt. De vele protesten van CIWF, plaatselijke actiegroepen en andere dierenbeschermers hebben in de loop der jaren al tot een enorme vermindering van deze transporten geleid. Nu is het het moment om er definitief een eind aan te maken!

Doe mee, mail de Britse regering en vraag haar de vee-export stop te zetten!

woensdag 26 september 2012

Bleker houdt voet bij stuk: zeugenkooien moeten weg!


Staatssecretaris Bleker heeft de bonden van varkenshouders laten weten dat alle Nederlandse zeugenhouders vanaf 1 januari moeten zijn overgeschakeld op groepshuisvesting, zoals de Europese wet voorschrijft. Hij negeert daarmee de vraag van de bonden om een zogenaamde 'knelgevallenregeling' voor ongeveer 200 boeren die waarschijnlijk niet op tijd zullen zijn omgeschakeld. Ook geeft de staatssecretaris geen gehoor aan de wens van de zeugenhouders om hun dieren langer dan 4 dagen na inseminatie te mogen afzonderen. Na die tijd moeten de dieren naar de groep!

Niet meer toegestaan na 1 januari a.s!
Via een E-mail- en kaartenactie van Compassion in World Farming (CIWF) hebben duizenden mensen aan de staatsecretaris gevraagd geen gehoor te geven aan de  wens van de boeren, die immers al 15 jaar de tijd hebben gehad zich aan te passen aan de nieuwe regels. We zijn dan ook erg blij dat de staatssecretaris nu voet bij stuk houdt en toeziet op de strikte naleving van de Europese regels!

Voor het welzijn van de dieren is dit een enorme vooruitgang. Zij staan immers niet meer hun hele leven klem tussen stalen stangen, maar kunnen tijdens het grootste deel van hun zwangerschap samen met hun soortgenoten, vrij bewegen door het hok!

Nu Nederland zich echt gaat houden aan de nieuwe regels voor de zeugenhouderij blijft CIWF er voor knokken dat ook de andere landen in de EU zich zo snel mogelijk 100% gaan houden aan het verbod zeugen hun hele zwangerschap in kooien op te sluiten. En natuurlijk blijven we actie voeren voor het verder verbeteren van de omstandigheden waaronder deze slimme dieren gehouden worden. Daarover binnenkort meer!


woensdag 5 september 2012

E-mail actie tegen langere opsluiting van zeugen

Compassion in World Farming (CIWF) start vandaag op www.ciwf.nl een E-mail-actie om te voorkomen dat zwangere zeugen langer in ligboxen worden opgesloten dan de wet toestaat. Vanaf 1 januari mogen deze krappe kooien, waarin de dieren zich niet eens om kunnen draaien, in de EU niet meer gedurende de hele zwangerschap worden gebruikt. Met deze actie vraagt CIWF aan staatssecretaris Bleker geen gehoor te geven aan de vraag van LTO en NVV om een 'knelgevallenregeling' voor varkenshouders die hun stallen niet op tijd hebben aangepast aan de nieuwe regels. Dat die regels er komen is immers al 15 jaar bekend.

Ligboxen, een mooi woord voor zeugenkooien, zijn een van de ergste uitwassen van de vee-industrie. De zeugen, die speciaal worden gehouden om zoveel mogelijk biggen te werpen, zitten zwangerschap na zwangerschap opgesloten tussen stalen stangen. Vanwege de nadelen voor hun welzijn heeft de EU besloten het gebruik van deze kooien aan banden te leggen. Vanaf 1 januari a.s. moeten zeugen het grootste deel van de zwangerschap verplicht in groepen worden gehuisvest: een enorme verbetering voor het welzijn van de dieren.

In Nederland hebben zo'n 15 % van de zeugenhouders (ca. 400 bedrijven) hun stallen nog niet aangepast en men verwacht dat velen van hen daar niet in zullen slagen voor 1 januari. LTO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Varkenshouders (NVV) vragen de regering nu om een 'knelgevallenregeling'. Een dergelijke regeling kan alleen maar uitstel betekenen, met als gevolg dat tienduizenden, mogelijk honderdduizenden dieren langer in kooien moeten zitten. Naast een regeling voor 'knelgevallen' vragen de varkenshouders aan de regering de periode waarin de zeugen na inseminatie in kooien mogen worden gehouden te verlengen tot 4 weken, het maximum dat de EU toestaat.

De Europese Commissie houdt strak vast aan de verplichte invoering van groepshuisvesting per 1 januari en staatssecretaris Bleker heeft in juli laten weten niets te voelen voor uitstel. Compassion in World Farming is daar blij mee maar wil de staatssecretaris, die binnenkort met de bonden van varkenshouders in gesprek gaat, toch vragen niet toe te geven aan hun wensen en vast te houden aan het standpunt dat hij in juli in de Tweede Kamer innam. 'Varkenshouders in Nederland weten al 15 jaar dat ligboxen worden afgeschaft en hebben ruim de tijd gehad over te schakelen op groepshuisvesting. Een regeling voor 'knelgevallen' is een verkeerd signaal naar de EU en unfair voor de boeren die hun dieren wel op tijd meer ruimte gaven', zegt Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland. 'De staatssecretaris heeft bovendien in een brief aan de Kamer duidelijk aangegeven dat er geen reden is om zwangere zeugen na inseminatie langer dan 4 dagen in een kooi te houden. Wij willen hem daar graag aan houden', zegt Geert Laugs.woensdag 22 augustus 2012

Verkiezingen: Wat heeft de politiek in petto voor de dieren?

Wat heeft de Nederlandse politiek in petto voor de koeien, de varkens en de kippen in ons land? Compassion in World Farming bekeek de verkiezingsprogramma's van de 10 partijen die nu in de Tweede Kamer zitten en die op 12 september dingen naar de gunst van de kiezer. Wie, zoals wij deden, letterlijke stellingnames zoekt, wordt teleurgesteld, maar toch geven de programma's een aardig beeld.

In vergelijking met de vorige Tweede Kamerverkiezingen, ruim twee jaar geleden, lijken de programma's kritischer van toon. Alleen de VVD uit geen kritiek op de vee-industrie. Het CDA, traditioneel de vertegenwoordiger van de boerenbelangen, heeft juist wat meer kritiek en pleit nu bijvoorbeeld voor een verbod van verre transporten van slachtdieren. De SP daarentegen heeft haar ferme taal van 2010 enigszins afgezwakt. Het beëindigen van de intensieve veehouderij wordt niet meer expliciet genoemd, maar de partij pleit wel nog voor vermindering van het aantal dieren en net zoals GL, CU, PvdD en PvdA voor een belasting op vlees.

Alleen de Partij voor de Dieren en GroenLinks zeggen duidelijk dat de intensieve veehouderij in Nederland moet worden beëindigd. Opmerkelijk is het standpunt van de PVV, die vindt dat de intensieve veehouderij haar langste tijd in ons land heeft gehad, maar vervolgens niet verder komt dan te hopen dat de consument er 'snel een eind aan zal maken'. Ook als het gaat om megastallen of een uitloop naar buiten geeft de partij van Wilders niet thuis. Het
tegenovergestelde daarvan is de Partij voor de Dieren die juist een groot aantal gedetailleerde voorstellen doet om misstanden, zoals het stelselmatig verminken van dieren in de vee-industrie, te beëindigen.

Een kort overzicht van de belangrijkste standpunten, zoals die in de verkiezingsprogramma's te vinden zijn, vind je in de tabel bij dit artikel. Deze geeft een beeld van de visie en de plannen van de partijen en kan handig zijn om de kiezer te helpen bij het maken van zijn keuze. Die zal vaak óók afhangen van andere zaken, zoals de vraag hoe een partij daadwerkelijk stemt in de Kamer en of ze invloed uit kan oefenen in een nieuwe regering.

Dit zeggen de partijprogramma's over de vee-industrie:


Het overzicht laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Compassion in World Farming zet zich er daarom voor in dat alle politieke partijen, links of rechts, meer gaan doen voor de dieren: in woorden, maar vooral in daden!

Dierenkieswijzer
In dit artikel beperken we ons tot de standpunten over vee-industrie in de verkiezingsprogramma's. Er zijn echter meer onderwerpen die voor dieren van groot belang zijn, zoals bijvoorbeeld het verbod van de nertsenhouderij of het gebruik van dieren in circussen. Al die onderwerpen komen aan bod in de dierenkieswijzer.nl, die de Dierencoalitie, waarvan Compassion in World Farming ook lid is, gemaakt heeft. Je vindt de dierenkieswijzer hier: www.dierenkieswijzer.nl.

Debat verkiezingen

Gaat Nederland na de verkiezingen serieus werk maken van dierenwelzijn? Dat is de centrale vraag op het Grote DierenVerkiezingsdebat 2012. Compassion in World Farming nodigt je van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Het debat vindt plaats op:

25 augustus, van 13.30 tot 16.00 uur in podium BitterZoet, Spuistraat 2, in Amsterdam.

Tijdens het debat gaan de politieke partijen met elkaar in discussie op basis van verschillende stellingen. Drie thema’s staan centraal; de vee-industrie, de vlees-tax en wilde dieren in circussen. Lies van Aelst (SP), Tjeerd van Dekken (PvdA), Dinand Ekkel (CDA), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Carla Dik (Christen Unie) nemen deel aan het Grote DierenVerkiezingsdebat.

Wil je het debat bijwonen?
Meld je dan vooraf aan. Dat kan via debat@dierencoalitie.nl. De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Ruim twintig dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Compassion in World Farming Nederland, hebben zich verenigd in de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland. Zij vertegenwoordigen samen een half miljoen kiezers. De Dierencoalitie is daarmee de stem van de dieren in Nederland. Het debat maakt deel uit van een serie verkiezingsactiviteiten van de Dierencoalitie, die deze zomer van start gaat, met onder meer een Dierenkieswijzer en radiospotjes.

vrijdag 13 juli 2012

Vakantie actie: Speur mee naar misleidende vleesetiketten!

Misleidende etiketten, je hebt ze vast wel eens gezien. Foto's, tekeningen of teksten op vlees en zuivel die suggereren dat het product afkomstig is van dieren die een goed en natuurlijk leven hadden terwijl het in werkelijkheid uit de vee-industrie komt. Deze zomer gaat Compassion in World Farming in heel Europa op zoek naar dergelijke etiketten. Ga je naar het buitenland op vakantie, of woon en werk je buiten Nederland, dan kun je ons helpen met deze belangrijke actie. In dit artikel lees je hoe.

Hoe kun je meedoen?
Meedoen is heel eenvoudig: Als je een etiket op vlees of zuivel ziet, waarvan je denkt dat het misleidend is, doe dan het volgende:

 • fotografeer het etiket en de streepjescode op het product.
 • Noteer de tijd, winkel, plaats en land waar je de foto's genomen hebt.
 • Mail de foto's en de genoteerde gegevens naar ons. Dat kan naar het speciale mailadres: labels@ciwf.org of via het actieformulier op deze (Engelstalige) pagina.
 • Stuur je foto's in voor 30 september.

Welke etiketten zijn misleidend?
Etiketten die suggereren dat een product afkomstig is van dieren die een goed leven hadden, terwijl er geen onafhankelijk keurmerk op de verpakking staat dat dit bevestigt, zijn mogelijk misleidend. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een tekening van kippen, varkens of kalfjes in de wei
 • teksten als “vers van de boerderij” of “kwaliteit gegarandeerd”.
 • foto's van varkens op stro

Keurmerken die wel een beter welzijn van de dieren garanderen zijn onder andere het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming, het EKO-keurmerk, het Demeter keurmerk en het Europese keurmerk voor biologische producten. We zijn dus niet op zoek naar foto's van vlees of melk met deze keurmerken, maar van producten zonder dergelijke merken, terwijl de tekst of afbeeldingen wel een beter welzijn van de dieren suggereren. Twijfel je of een etiket wel of niet misleidend is? Fotografeer het dan in elk geval wel en stuur de gegevens naar ons. Wij zoeken dan uit of het etiket de consument misleidt.

Welke etiketten zoeken we?
We zoeken vooral buitenlandse etiketten. Van de Nederlandse etiketten hebben we al een goed beeld. Vind je toch nog misleidende Nederlandse etiketten dan kun je ze natuurlijk wél insturen.

Waarom organiseert Compassion in World Farming deze actie?
We hebben deze gegevens nodig om onze campagne voor betere, eerlijke en verplichte etikettering van voedsel te onderbouwen. We vinden dat consumenten het recht hebben te weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd is. Gaat het om vlees en zuivel dan moet op het etiket staan hoe de dieren leefden en waar ze geboren werden, opgroeiden en geslacht zijn. Zo kun je bijvoorbeeld zien of je vlees koopt van een dier dat over grote afstanden vervoerd is, of dat zijn hele leven in een krap en donker hok heeft gezeten. Goede en eerlijke informatie op een etiket maakt het consumenten mogelijk een bewuste keuze te maken voor diervriendelijker vlees en zo mee te helpen ervoor te zorgen dat mijoenen landbouwdieren een beter leven krijgen.

Wat gaan we met de gegevens doen?

 • Alle foto's en gegevens worden onderzocht om te bepalen of de etiketten echt misleidend zijn. Is dat het geval dan zullen we de duidelijkste gevallen gebruiken om aan te dringen op een betere naleving van de bestaande regels.
 • We maken ook een dossier met de belangrijkste misleidende etiketten per land. Vervolgens zullen we bij de Europese Unie vragen in heel Europa nieuwe en strengere regels voor de etiketten van vlees en zuivelproducten vast te stellen.

Klik hier voor meer informatie (in het Engels) of om je foto's te uploaden.

Hartelijk dank voor het meedoen!

vrijdag 15 juni 2012

Maximum stalnorm is wassen neus

Vorige week stuurde Staatssecretaris Bleker een voorstel naar de Tweede Kamer om het aantal dieren in één stal te beperken. Hier een reactie van Geert Laugs van Compassion in World Farming die gepubliceerd werd in Boerderij Vandaag:

Staatssecretaris Bleker vindt dat de meeste veehouderijen in Nederland moeten kunnen blijven groeien. Wie dacht dat zijn voorstel voor een maximumgrootte voor stallen paal en perk zou stellen aan de schaalvergroting in de vee-industrie komt bedrogen uit. Bleker heeft namelijk geen moeite met stallen voor 240.000 kippen of met 10.000 varkens. Dat zijn veel meer dieren dan de meeste bedrijven nu hebben!

Terecht vindt Bleker het stellen van een maximum aan het aantal dieren per locatie noodzakelijk. Dit lijkt vooral ingegeven door de sterke maatschappelijke druk en het snel verminderende draagvlak voor de intensieve veehouderij in de samenleving. Het valt echter moeilijk in te zien hoe dat draagvlak voor de vee-industrie, met al haar schadelijke effecten en ingebakken dierenleed, kan groeien als de stallen steeds groter worden.

Toegegeven, de kamerbrief verwijst naar een aantal maatregelen die de regering neemt om de veehouderij in ons land 'zorgvuldig en duurzaam' te maken. Veel van die maatregelen schieten echter tekort. Zo worden bijvoorbeeld geen concrete en heldere doelen gesteld voor het welzijn van dieren. De fundamentele vraag naar de gewenste omvang van de veehouderij in Nederland, wordt aangestipt maar blijft onbeantwoord. In plaats daarvan worden we blij gemaakt met een wassen neus: een maximumnorm voor stallen die de meeste bedrijven in staat stelt nog flink uit te breiden.

Om de veehouderij echt duurzaam te maken zijn maatregelen nodig die de trend naar intensivering en schaalvergroting ombuigen, en niet alleen maar afzwakken. Maatschappelijk draagvlak voor de sector kan alleen maar worden teruggewonnen door heldere en uitdagende doelstellingen, bijvoorbeeld voor dierenwelzijn. En door een overheid die, veel meer dan Bleker voorstelt, haar verantwoordelijkheid neemt en scherp toeziet op de naleving van haar eigen normen en regels.

vrijdag 1 juni 2012

Alarm: 500.000 varkens aan hun lot overgelaten


Een half miljoen varkens zijn aan hun lot overgelaten in een immense megafarm in Chile. Ze lijden aan honger en dorst en als er niet snel iets gebeurt dreigen veel dieren te sterven. Mogelijk zullen zelfs alle dieren worden geslacht. Er dreigt ook een ramp voor het milieu.

Eind vorig jaar ging het megabedrijf in de Chileense plaats Freirina open. Omwonenden hadden veel gezondheidsklachten door de enorme stank die het bedrijf verspreidt, maar vonden voor hun klachten geen gehoor bij de autoriteiten. Daarom gingen ze uiteindelijk de straat op en blokkeerden ze de toegangswegen tot het bedrijf. De eigenaar, Agrosuper, evacueerde vervolgens de mensen van het bedrijf, maar liet de varkens zonder de noodzakelijke zorg achter.

Maar de situatie is niet alleen rampzalig voor de dieren. De plaatselijke bevolking heeft al maanden last van de stank en loopt nu nog meer gezondheidsrisico's. Wanneer de mest van de varkensfabriek in het milieu terechtkomt dreigt vervuiling van drinkwater en de omgeving.

Inmiddels heeft de Chileense regering het bedrijf Agrosuper opdracht gegeven het bedrijf te sluiten. Volgens Agrosuper is het echter niet mogelijk alle dieren te vervoeren en is er geen plek waar ze naar toe kunnen. Daarom zou het bedrijf alle dieren willen slachten.

Compassion in World Farming is geschokt door de gebeurtenissen in Chili, die laten zien dat de vee-industrie niet alleen een ramp is voor de dieren, maar ook voor mensen en het milieu. WE hebben daarom aan de Chileense regering gevraagd ervoor te zorgen dat alle dieren zo snel mogelijk voedsel, water en alle noodzakelijke verzorging krijgen en dat er alles aan gedaan wordt om schade aan gezondheid en milieu terug te dringen.

Klik hier om de Chileense regering te vragen een eind te maken aan deze onacceptabele situatie!

donderdag 26 april 2012

Veehouders moeten wet 100% naleven

Oproep aan politieke partijen

Compassion in World Farming vraagt aan de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's op te nemen dat de Nederlandse veehouderij voor 100% aan de Europese regels moet voldoen. De overheid moet er alles aan doen ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd en dit strikt handhaven.

Met name in de varkenshouderij worden de regels, die ook zijn opgenomen in de Nederlandse wet, op grote schaal genegeerd:

Op 1 januari 2013 worden nieuwe Europese regels voor de varkenshouderij van kracht. Vanaf die datum is het verboden zwangere zeugen hun hele zwangerschap in krappe hokken, tussen stalen stangen, vast te zetten. In plaats daarvan moeten de dieren in groepen worden gehouden. Op dit moment voldoet slechts 71% van de Nederlandse varkenshouders aan deze norm. Volgens cijfers van de Europese Commissie zal eind dit jaar nog steeds bijna 10% niet aan de nieuwe regel voldoen. Toch is de ingangsdatum van de nieuwe eisen al meer dan 10 jaar bekend. Compassion in World Farming vindt daarom dat er geen enkele reden is een oogje dicht te knijpen voor boeren die niet aan de wettelijke regels voldoen.

Zeugen in een 'ligbox'. Deze kooi is zo smal dat de dieren zich niet eens om kunnen draaien. Vanaf 1 januari 2013 mogen zeugen niet meer zo, gedurende hun hele zwangerschap worden vastgezet.

Bovendien moeten de meeste varkens in Nederland het stellen zonder afleidingsmateriaal en worden op grote schaal staarten afgeknipt als de biggen een paar dagen oud zijn. Ook dit is in strijd met de Europese regels die al langer van kracht zijn en voorschrijven dat varkens strooisel of vergelijkbaar materiaal in de hokken moeten hebben om te voorkomen dat de dieren uit frustratie en verveling in elkaars staarten bijten. De overheid moet er daarom streng op toezien dat alle varkens voldoende, geschikt afleidingsmateriaal krijgen. Dán kan ook het routinematig staartknippen achterwege blijven.

Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland zegt: “Europese regels zijn er niet alleen voor regeringen en begrotingen, maar ook voor burgers en boeren. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat bijna 10% van de Nederlandse varkenshouders eind dit jaar niet aan het voorschrift van groepshuisvesting voor zeugen zal voldoen. Nóg meer varkenshouders houden hun dieren in kale hokken zonder geschikt afleidingsmateriaal en knippen standaard biggenstaarten af. Nu Nederland afstevent op nieuwe verkiezingen roepen wij de politieke partijen op duidelijk stelling te nemen en expliciet in hun programma's op te nemen dat de wet voor 100% moet worden nageleefd.“

In de recente Nota Dierenwelzijn constateert de regering dat het naleefniveau in de veehouderij te wensen overlaat. In de varkenshouderij is het volgens de nota zelfs slechts 55%. De regering spreekt in deze nota de ambitie uit dat elke sector een naleefniveau van tenminste 80% moet hebben en erkent dat daarvoor nog een flinke inspanning nodig is. Compassion in World Farming vindt 80% echter te weinig. Het zou betekenen dat tientallen miljoenen dieren niet de bescherming krijgen die de wet hen toekent.

maandag 23 april 2012

Koeien 'dansen' in de wei

Koeien horen in de wei. Compassion in World Farming laat het heel Europa zien. In dit filmpje zie je hoe blij koeien zijn als ze na een lange winter in het voorjaar voor het eerst de wei in mogen. Ze springen en 'dansen' van plezier!

Dat veel mensen dit leuk vinden, en het hopelijk ook met ons eens zijn, blijkt uit het grote aantal bezoekers: bijna 1 miljoen mensen zagen het filmpje al!

De ramp van de Gracia del Mar (vervolg)

In maart schreven we over het schokkende nieuws van de Gracia del Mar. Op dit schip stierven zo'n 2000 runderen terwijl ze op weg waren van Brazilië naar Egypte. Compassion in World Farming heeft er al het mogelijke aan gedaan om de overlevende dieren te helpen en nog steeds voeren we actie om herhaling van het drama te voorkomen.


 Inmiddels is er meer bekend over het vreselijk lot van de dieren die aan boord van de Gracia del Mar op reis gingen. Na de oversteek van de oceaan kwam het schip begin maart voor de kust van Algerije in een sneeuwstorm terecht, met de dood van 1200 dieren tot gevolg. Langs de kust van Noord Afrika voer het schip vervolgens naar Egypte. Daar kreeg het echter geen toestemming te lossen. In de haven van Port Said werd het schip geinspecteerd door vee-artsen die constateerden dat de overlevende dieren er slecht aan toe waren en vervolgens het schip toestemming weigerden om in welke Egyptische haven dan ook te blijven. Wel mocht het verder varen door het Suez kanaal. Op weg naar de volgende haven, Sokhna, stierven 350 dieren, waarmee het totaal op 1550 kwam. In Sokhna kreeg het schip geen toestemming aan te meren en bleef het 3 dagen buitende haven liggen. Nog eens 450 dieren stierven. Het totaal aantal dode dieren was nu 2000. De Gracia del Mar voer vervolgens naar Djibouti in Oost Afrika. Daar werden de overlevende dieren uitgeladen en worden ze gedurende twee maanden vetgemest. Mogelijk worden ze daarna opnieuw over zee naar Egypte gebracht om daar te worden geslacht in het beruchte slachthuis van Safaga, waar eerder met verborgen camera's enorme wreedheden zijn gefimd.

 Tijdens de reis van de Gracia del Mar heeft Compassion in World Farming er bij de autoriteiten van Egypte en de andere landen op aangedrongen de overlevende dieren een humane behandeling te geven. Ook drongen we er bij de Wereld Organisatie voor diergezondheid (OIE) op aan dat ze haar eigen richtlijnen handhaaft. 178 bij deze organisatie aangesloten landen zijn normen overeengekomen voor het vervoer van dieren. Deze minimumnormen zijn tijdens de reis van de Gracia del Mar met voeten getreden. Inmiddels hebben al meer dan 40.000 mensen via de website van Compassion in World Farming onze oproep aan de OIE ondersteund. Tijdens het congres van de OIE in mei zullen we opnieuw ervoor pleiten datde OIE er alles aan doet haar lidstaten te helpen bij het naleven van de normen.

 En natuurlijk blijven we actie voeren tegen alle verre transporten van levende dieren. Die zijn niet slecht voor het welzijn van dieren, maar ook onnodig en kunnen veel beter vervangen worden door het vervoer van karkassen.

dinsdag 13 maart 2012

Videoverslag: Koeien horen in de wei!

Vandaag startte onze Europese campagne voor het welzijn van melkkoeien op de Dam in Amsterdam. Hier een videoverslag, met dank aan nieuwsgrazer.nl!

EU-campagne: Koeien horen in de wei! - uitleg en toelichting campagne from Co Scholten on Vimeo.

Opiniepoll: Consumenten bezorgd om welzijn van melkkoeien


Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt het welzijn van melkkoeien een belangrijke factor bij het kopen van zuivel. Dit blijkt uit een opiniepoll die werd uitgevoerd in opdracht van Compassion in World Farming (CIWF).

Volgens de poll, die werd uitgevoerd onder een representatieve groep van 1014 volwassenen in Nederland door het bureau YouGov , vindt 83% van de ondervraagden dierenwelzijn een belangrijke factor bij het kopen van zuivel. Eenzelfde percentage (83%) vindt prijs belangrijk.

De meerderheid van de ondervraagden (73%) vindt ook dat de melk die zij kopen moet komen van koeien die het grootste deel van het jaar in de wei kunnen grazen.

Compassion in World Farming publiceert de resultaten van dit onderzoek tijdens de start van haar Europese champagne voor het welzijn van melkkoeien op de Dam in Amsterdam op dinsdag 13 maart. Doel van deze champagne is een Europese Richtlijn voor het welzijn van melkvee. Op dit moment is er nog geen specifieke Europese regelgeving om het welzijn van melkkoeien te beschermen. Voor andere diersoorten, zoals varkens, kippen en kalveren zijn dergelijke wetten er wel.

Bijna drie kwart van de ondervraagden (73%) wil dat hun melk afkomstig is van koeien die de meeste tijd in de wei kunnen grazen en de rest van het jaar binnen staan. Slechts 1% vindt daarentegen dat hun melk zou moeten komen van koeien die meestal binnen staan en slechts een korte periode in de wei komen.

Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland, zegt:
“CIWF vindt dat koeien in de wei horen en Nederlandse consumenten zijn het daarmee eens. Er is een reële dreiging van intensivering, waarbij koeien alleen maar melkmachines zijn en nooit in de wei komen. In Nederland willen we geen melk uit veefabrieken en we denken dat onze buurlanden dat ook niet willen. Daarom roepen we de Europese Commissie op om wetsvoorstellen te doen om verdere intensivering van de melkveehouderij te stoppen.”

De reden die vaak gegeven wordt om koeien het hele jaar binnen te houden in steeds grotere (mega)stallen is winstgevendheid. Recent onderzoek laat echter zien koeien die minder intensief, met weidegang, gehouden worden de grootste nettomarge per liter geven.

Bij de start van de Europese campagne op de Dam vraagt CIWF voorbijgangers te stemmen voor hun favoriete productiewijze van melk (zie foto). Opnieuw blijkt dat weidegang voor koeien de voorkeur krijgt boven ‘zerograzing’.

In de EU zijn 24 miljoen melkkoeien, waarvan 1.5 miljoen in Nederland. Zo’n 25% van de koeien in Nederland staan altijd binnen en de verwachting is dat hun aantal stijgt.

Na Amsterdam zal CIWF deze week de campagne ook in Parijs lanceren. Later in het jaar volgen Londen en Brussel.

maandag 12 maart 2012

EU-campagne: Koeien horen in de wei!


Op 13 maart start Compassion in World Farming op de Dam in Amsterdam een Europese campagne voor melkkoeien. We willen dat Europa speciale wetten invoert om ervoor te zorgen dat alle koeien naar buiten kunnen. Nu al worden steeds meer koeien het hele jaar binnen gehouden.

Tussen 11.00 en 14.00 uur vragen we voorbijgangers op de Dam voor twee reuzenposters aan te geven waar hun melk vandaan zou moeten komen. We publiceren dan ook de resultaten van een opiniepoll hierover.

Kom dinsdag 13 maart terug naar deze pagina als je er meer over wilt lezen!l

woensdag 7 maart 2012

Ramp op zee: overlevende dieren van boord gehaald


Volgens de laatste berichten zijn alle overlevende runderen van het rampschip Gracia del Mar gehaald. De berichten komen uit betrouwbare bron, maar waar de dieren nu zijn is onbekend.

De Gracia Del Mar vervoerde 5.600 dieren uit Brazilië (!) naar Egypte toen het schip naar verluidt door slecht weer in de problemen kwam. De eerste berichten waren dat het ventilatiesysteem was beschadigd, met de dood van ongeveer 2750 dieren tot gevolg.

Compassion in World Farming doet zijn uiterste best te achterhalen of de laatste berichten kloppen, waar de dieren nu zijn, hoe ze er aan toe zijn en wat er met hen gebeurt. Uiteraard dringen we bij de autoriteiten aan op een humane behandeling van de dieren na deze vreselijke reis.

Deze ramp toont opnieuw aan waarom lange afstandstransporten van landbouwdieren moeten worden beeindigd. Compassion in World Farming blijft zich daarvoor inzetten. Steun ons nu met een donatie!

dinsdag 6 maart 2012

Ramp op zee: meer dan 2500 dieren doodCompassion in World Farming ontvangt alarmerende berichten over een grote ramp in de Rode Zee. Duizenden dieren zijn al gestorven tijdens een zeetransport naar Egypte.

Het onlangs tot veeschip omgebouwde vrachtschip Gracia Del Mar vaart met vee van Brazilië naar Egypte. Volgens de berichten zou een van de motoren van het schip kapot zijn, waardoor de ventilatie niet meer werkt en veel dieren sterven. Naar schatting zijn al meer dan 2750 koeien dood en de situatie verslechtert elk uur.

Vanwege het grote aantal dode en stervende dieren weigeren havens in Egypte en andere landen het schip de toegang. De overlevende dieren hebben echter dringend veterinaire zorg nodig, al is het maar om hen -indien nodig- op een humane manier te laten inslapen.

Volgens de richtlijnen van de OIE (de wereldorganisatie voor diergezondheid) zijn Brazilië en Egypte als land van herkomst en bestemming verplicht voor het welzijn van de dieren te zorgen. Zij moeten daarom dringend actie ondernemen om een eind te maken aan deze vreselijke situatie.

Doe mee

woensdag 1 februari 2012

Actie voor naleving legbatterij verbod!


Sinds 1 januari is het Europese verbod van de traditionele legbatterij van kracht. Dankzij dit verbod blijft miljoenen kippen een leven in deze wrede, kale kooien bespaard. Toch gaat de campagne van Compassion in World Farming tegen legbatterijen door, want veel landen houden zich nog niet aan de nieuwe regels.

Italië
Deze maand is Italië het doel van onze actie. In Italië is een tijd geleden een nieuwe regering aangetreden en het legbatterijverbod wordt er slecht nageleefd. Daarom bestoken we de Italiaanse regering met E-mails. We vragen hen ervoor te zorgen dat de illegale kooien zo snel mogelijk uit Italië verdwijnen.

Doe mee aan onze actie en mail de Italiaanse regering nu!

EU wil handhaving
Binnenkort richten we onze actie op andere landen die het verbod van de legbatterij nog onvoldoende naleven. Daarin worden we gesteund door de Europese Unie, die dankzij onze campagne, al direct in januari 14 landen heeft aangeschreven en van hen geëist heeft dat ze maatregelen nemen om het legbatterijverbod daadwerkelijk te handhaven en ervoor te zorgen dat eieren uit illegale kooien niet in de winkel komen.

Nederland
Een van de aangeschreven landen is Nederland. In ons land blijken nog zo'n 50 kippenbedrijven verboden legbatterijen te hebben, dat is ca. 5% van de meer dan 1000 legkippenbedrijven in Nederland. Staatssecretaris Bleker wil voor een deel van deze boeren 6 maanden lang een oogje dichtknijpen. Tenminste: als ze kunnen aantonen dat ze op tijd (voor 2010) een vergunning voor het bouwen van andere stallen hebben aangevraagd en dat ze daar buiten hun schuld nog niet mee klaar zijn. Compassion in World Farming heeft aan staatssecretaris Bleker gevraagd geen enkel verder uitstel toe te staan. Voor alle boeren geldt immers dat ze al meer dan 12 jaar de tijd hebben gehad over te schakelen op diervriendelijkere stallen.

Polen en Spanje
Veel ernstiger is de situatie in enkele andere grote landen, zoals Polen en Spanje. In die landen leven nog erg veel kippen in illegale kooien, liggen de eieren nog gewoon in de winkel en heeft de regering nog geen plan vastgesteld voor de omschakeling. Op deze grote landen zullen onze acties zich dit jaar vooral richten.

En dan het goede nieuws
Natuurlijk mogen we het goede nieuws niet vergeten. Dankzij het legbatterijverbod is het aantal kippen in kale kooien flink teruggelopen. Zo'n drie jaar geleden leefde nog meer dan 66% van de EU-kippen in traditionele legbatterijen. Nu is dat al minder dan 25%! En in een groot aantal landen, zoals Duitsland en Oostenrijk, is de kale legbatterij inderdaad helemaal verdwenen.

Eén van die landen, Tsjechië, stuurde in januari zelfs geïmporteerde illegale legbatterij-eieren terug naar Polen en Hongarije. Dat is een voorbeeld dat navolging verdient!

donderdag 19 januari 2012

EU Actieplan voor dierenwelzijn stelt teleur

Compassion in World Farming (CIWF) is teleurgesteld door het nieuwe Europese actieplan voor dierenwelzijn, dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. CIWF vindt het plan te voorzichtig en mist de ambitie die noodzakelijk is om het welzijn van de miljarden Europese landbouwdieren te verbeteren.

"Natuurlijk zijn we blij dat de EU een plan voor dierenwelzijn publiceert en vastberaden is het welzijn van dieren te verbeteren. Het is goed dat de EU dierenwelzijn als een centrale Europese waarde ziet", aldus Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland: "Tegelijkertijd is het actieplan een gemiste kans, om een aantal schrijnende kwesties aan te pakken".

CIWF mist een aantal concrete actiepunten die in het Europees beleid voor dierenwelzijn niet mogen ontbreken. Zo is er te weinig aandacht voor de noodzaak het welzijn van melkvee te beschermen. Voor deze dieren dreigt de komst van megafarms en de trend de dieren het hele jaar binnen te houden. Ook stelt de Commissie geen plannen in het vooruitzicht om de maximale duur van veetranporten te beperken tot 8 uur. Een dergelijke beperking is nodig om een einde te maken aan het dierenleed dat veroorzaakt wordt door verre transporten, aldus CIWF.
Bovendien erkent de Commissie wel dat het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van groot belang is bij het realisren van meer dierenwelzijn, maar komt ze niet met concrete plannen of voorstellen om het landbouwbeleid zo te veranderen dat boeren gesteund worden bij het omschakelen van intensieve veehouderij naar duurzamere en diervriendelijkere systemen.

Natuurlijk ziet CIWF ook positieve punten in het EU actieplan voor dierenwelzijn. De organisatie is blij met voorstellen voor etikettering van voedsel en het verhogen van de transparantie voor de consument. Ook de aandacht voor dierenwelzijn in aquacultuur is welkom.

Klik hier om het actieplan te lezen (in het Engels)