donderdag 19 januari 2012

EU Actieplan voor dierenwelzijn stelt teleur

Compassion in World Farming (CIWF) is teleurgesteld door het nieuwe Europese actieplan voor dierenwelzijn, dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. CIWF vindt het plan te voorzichtig en mist de ambitie die noodzakelijk is om het welzijn van de miljarden Europese landbouwdieren te verbeteren.

"Natuurlijk zijn we blij dat de EU een plan voor dierenwelzijn publiceert en vastberaden is het welzijn van dieren te verbeteren. Het is goed dat de EU dierenwelzijn als een centrale Europese waarde ziet", aldus Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland: "Tegelijkertijd is het actieplan een gemiste kans, om een aantal schrijnende kwesties aan te pakken".

CIWF mist een aantal concrete actiepunten die in het Europees beleid voor dierenwelzijn niet mogen ontbreken. Zo is er te weinig aandacht voor de noodzaak het welzijn van melkvee te beschermen. Voor deze dieren dreigt de komst van megafarms en de trend de dieren het hele jaar binnen te houden. Ook stelt de Commissie geen plannen in het vooruitzicht om de maximale duur van veetranporten te beperken tot 8 uur. Een dergelijke beperking is nodig om een einde te maken aan het dierenleed dat veroorzaakt wordt door verre transporten, aldus CIWF.
Bovendien erkent de Commissie wel dat het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van groot belang is bij het realisren van meer dierenwelzijn, maar komt ze niet met concrete plannen of voorstellen om het landbouwbeleid zo te veranderen dat boeren gesteund worden bij het omschakelen van intensieve veehouderij naar duurzamere en diervriendelijkere systemen.

Natuurlijk ziet CIWF ook positieve punten in het EU actieplan voor dierenwelzijn. De organisatie is blij met voorstellen voor etikettering van voedsel en het verhogen van de transparantie voor de consument. Ook de aandacht voor dierenwelzijn in aquacultuur is welkom.

Klik hier om het actieplan te lezen (in het Engels)