dinsdag 13 maart 2012

Videoverslag: Koeien horen in de wei!

Vandaag startte onze Europese campagne voor het welzijn van melkkoeien op de Dam in Amsterdam. Hier een videoverslag, met dank aan nieuwsgrazer.nl!

EU-campagne: Koeien horen in de wei! - uitleg en toelichting campagne from Co Scholten on Vimeo.

Opiniepoll: Consumenten bezorgd om welzijn van melkkoeien


Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt het welzijn van melkkoeien een belangrijke factor bij het kopen van zuivel. Dit blijkt uit een opiniepoll die werd uitgevoerd in opdracht van Compassion in World Farming (CIWF).

Volgens de poll, die werd uitgevoerd onder een representatieve groep van 1014 volwassenen in Nederland door het bureau YouGov , vindt 83% van de ondervraagden dierenwelzijn een belangrijke factor bij het kopen van zuivel. Eenzelfde percentage (83%) vindt prijs belangrijk.

De meerderheid van de ondervraagden (73%) vindt ook dat de melk die zij kopen moet komen van koeien die het grootste deel van het jaar in de wei kunnen grazen.

Compassion in World Farming publiceert de resultaten van dit onderzoek tijdens de start van haar Europese champagne voor het welzijn van melkkoeien op de Dam in Amsterdam op dinsdag 13 maart. Doel van deze champagne is een Europese Richtlijn voor het welzijn van melkvee. Op dit moment is er nog geen specifieke Europese regelgeving om het welzijn van melkkoeien te beschermen. Voor andere diersoorten, zoals varkens, kippen en kalveren zijn dergelijke wetten er wel.

Bijna drie kwart van de ondervraagden (73%) wil dat hun melk afkomstig is van koeien die de meeste tijd in de wei kunnen grazen en de rest van het jaar binnen staan. Slechts 1% vindt daarentegen dat hun melk zou moeten komen van koeien die meestal binnen staan en slechts een korte periode in de wei komen.

Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland, zegt:
“CIWF vindt dat koeien in de wei horen en Nederlandse consumenten zijn het daarmee eens. Er is een reële dreiging van intensivering, waarbij koeien alleen maar melkmachines zijn en nooit in de wei komen. In Nederland willen we geen melk uit veefabrieken en we denken dat onze buurlanden dat ook niet willen. Daarom roepen we de Europese Commissie op om wetsvoorstellen te doen om verdere intensivering van de melkveehouderij te stoppen.”

De reden die vaak gegeven wordt om koeien het hele jaar binnen te houden in steeds grotere (mega)stallen is winstgevendheid. Recent onderzoek laat echter zien koeien die minder intensief, met weidegang, gehouden worden de grootste nettomarge per liter geven.

Bij de start van de Europese campagne op de Dam vraagt CIWF voorbijgangers te stemmen voor hun favoriete productiewijze van melk (zie foto). Opnieuw blijkt dat weidegang voor koeien de voorkeur krijgt boven ‘zerograzing’.

In de EU zijn 24 miljoen melkkoeien, waarvan 1.5 miljoen in Nederland. Zo’n 25% van de koeien in Nederland staan altijd binnen en de verwachting is dat hun aantal stijgt.

Na Amsterdam zal CIWF deze week de campagne ook in Parijs lanceren. Later in het jaar volgen Londen en Brussel.

maandag 12 maart 2012

EU-campagne: Koeien horen in de wei!


Op 13 maart start Compassion in World Farming op de Dam in Amsterdam een Europese campagne voor melkkoeien. We willen dat Europa speciale wetten invoert om ervoor te zorgen dat alle koeien naar buiten kunnen. Nu al worden steeds meer koeien het hele jaar binnen gehouden.

Tussen 11.00 en 14.00 uur vragen we voorbijgangers op de Dam voor twee reuzenposters aan te geven waar hun melk vandaan zou moeten komen. We publiceren dan ook de resultaten van een opiniepoll hierover.

Kom dinsdag 13 maart terug naar deze pagina als je er meer over wilt lezen!l

woensdag 7 maart 2012

Ramp op zee: overlevende dieren van boord gehaald


Volgens de laatste berichten zijn alle overlevende runderen van het rampschip Gracia del Mar gehaald. De berichten komen uit betrouwbare bron, maar waar de dieren nu zijn is onbekend.

De Gracia Del Mar vervoerde 5.600 dieren uit Brazilië (!) naar Egypte toen het schip naar verluidt door slecht weer in de problemen kwam. De eerste berichten waren dat het ventilatiesysteem was beschadigd, met de dood van ongeveer 2750 dieren tot gevolg.

Compassion in World Farming doet zijn uiterste best te achterhalen of de laatste berichten kloppen, waar de dieren nu zijn, hoe ze er aan toe zijn en wat er met hen gebeurt. Uiteraard dringen we bij de autoriteiten aan op een humane behandeling van de dieren na deze vreselijke reis.

Deze ramp toont opnieuw aan waarom lange afstandstransporten van landbouwdieren moeten worden beeindigd. Compassion in World Farming blijft zich daarvoor inzetten. Steun ons nu met een donatie!

dinsdag 6 maart 2012

Ramp op zee: meer dan 2500 dieren doodCompassion in World Farming ontvangt alarmerende berichten over een grote ramp in de Rode Zee. Duizenden dieren zijn al gestorven tijdens een zeetransport naar Egypte.

Het onlangs tot veeschip omgebouwde vrachtschip Gracia Del Mar vaart met vee van Brazilië naar Egypte. Volgens de berichten zou een van de motoren van het schip kapot zijn, waardoor de ventilatie niet meer werkt en veel dieren sterven. Naar schatting zijn al meer dan 2750 koeien dood en de situatie verslechtert elk uur.

Vanwege het grote aantal dode en stervende dieren weigeren havens in Egypte en andere landen het schip de toegang. De overlevende dieren hebben echter dringend veterinaire zorg nodig, al is het maar om hen -indien nodig- op een humane manier te laten inslapen.

Volgens de richtlijnen van de OIE (de wereldorganisatie voor diergezondheid) zijn Brazilië en Egypte als land van herkomst en bestemming verplicht voor het welzijn van de dieren te zorgen. Zij moeten daarom dringend actie ondernemen om een eind te maken aan deze vreselijke situatie.

Doe mee