donderdag 26 april 2012

Veehouders moeten wet 100% naleven

Oproep aan politieke partijen

Compassion in World Farming vraagt aan de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's op te nemen dat de Nederlandse veehouderij voor 100% aan de Europese regels moet voldoen. De overheid moet er alles aan doen ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd en dit strikt handhaven.

Met name in de varkenshouderij worden de regels, die ook zijn opgenomen in de Nederlandse wet, op grote schaal genegeerd:

Op 1 januari 2013 worden nieuwe Europese regels voor de varkenshouderij van kracht. Vanaf die datum is het verboden zwangere zeugen hun hele zwangerschap in krappe hokken, tussen stalen stangen, vast te zetten. In plaats daarvan moeten de dieren in groepen worden gehouden. Op dit moment voldoet slechts 71% van de Nederlandse varkenshouders aan deze norm. Volgens cijfers van de Europese Commissie zal eind dit jaar nog steeds bijna 10% niet aan de nieuwe regel voldoen. Toch is de ingangsdatum van de nieuwe eisen al meer dan 10 jaar bekend. Compassion in World Farming vindt daarom dat er geen enkele reden is een oogje dicht te knijpen voor boeren die niet aan de wettelijke regels voldoen.

Zeugen in een 'ligbox'. Deze kooi is zo smal dat de dieren zich niet eens om kunnen draaien. Vanaf 1 januari 2013 mogen zeugen niet meer zo, gedurende hun hele zwangerschap worden vastgezet.

Bovendien moeten de meeste varkens in Nederland het stellen zonder afleidingsmateriaal en worden op grote schaal staarten afgeknipt als de biggen een paar dagen oud zijn. Ook dit is in strijd met de Europese regels die al langer van kracht zijn en voorschrijven dat varkens strooisel of vergelijkbaar materiaal in de hokken moeten hebben om te voorkomen dat de dieren uit frustratie en verveling in elkaars staarten bijten. De overheid moet er daarom streng op toezien dat alle varkens voldoende, geschikt afleidingsmateriaal krijgen. Dán kan ook het routinematig staartknippen achterwege blijven.

Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland zegt: “Europese regels zijn er niet alleen voor regeringen en begrotingen, maar ook voor burgers en boeren. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat bijna 10% van de Nederlandse varkenshouders eind dit jaar niet aan het voorschrift van groepshuisvesting voor zeugen zal voldoen. Nóg meer varkenshouders houden hun dieren in kale hokken zonder geschikt afleidingsmateriaal en knippen standaard biggenstaarten af. Nu Nederland afstevent op nieuwe verkiezingen roepen wij de politieke partijen op duidelijk stelling te nemen en expliciet in hun programma's op te nemen dat de wet voor 100% moet worden nageleefd.“

In de recente Nota Dierenwelzijn constateert de regering dat het naleefniveau in de veehouderij te wensen overlaat. In de varkenshouderij is het volgens de nota zelfs slechts 55%. De regering spreekt in deze nota de ambitie uit dat elke sector een naleefniveau van tenminste 80% moet hebben en erkent dat daarvoor nog een flinke inspanning nodig is. Compassion in World Farming vindt 80% echter te weinig. Het zou betekenen dat tientallen miljoenen dieren niet de bescherming krijgen die de wet hen toekent.

maandag 23 april 2012

Koeien 'dansen' in de wei

Koeien horen in de wei. Compassion in World Farming laat het heel Europa zien. In dit filmpje zie je hoe blij koeien zijn als ze na een lange winter in het voorjaar voor het eerst de wei in mogen. Ze springen en 'dansen' van plezier!

Dat veel mensen dit leuk vinden, en het hopelijk ook met ons eens zijn, blijkt uit het grote aantal bezoekers: bijna 1 miljoen mensen zagen het filmpje al!

De ramp van de Gracia del Mar (vervolg)

In maart schreven we over het schokkende nieuws van de Gracia del Mar. Op dit schip stierven zo'n 2000 runderen terwijl ze op weg waren van Brazilië naar Egypte. Compassion in World Farming heeft er al het mogelijke aan gedaan om de overlevende dieren te helpen en nog steeds voeren we actie om herhaling van het drama te voorkomen.


 Inmiddels is er meer bekend over het vreselijk lot van de dieren die aan boord van de Gracia del Mar op reis gingen. Na de oversteek van de oceaan kwam het schip begin maart voor de kust van Algerije in een sneeuwstorm terecht, met de dood van 1200 dieren tot gevolg. Langs de kust van Noord Afrika voer het schip vervolgens naar Egypte. Daar kreeg het echter geen toestemming te lossen. In de haven van Port Said werd het schip geinspecteerd door vee-artsen die constateerden dat de overlevende dieren er slecht aan toe waren en vervolgens het schip toestemming weigerden om in welke Egyptische haven dan ook te blijven. Wel mocht het verder varen door het Suez kanaal. Op weg naar de volgende haven, Sokhna, stierven 350 dieren, waarmee het totaal op 1550 kwam. In Sokhna kreeg het schip geen toestemming aan te meren en bleef het 3 dagen buitende haven liggen. Nog eens 450 dieren stierven. Het totaal aantal dode dieren was nu 2000. De Gracia del Mar voer vervolgens naar Djibouti in Oost Afrika. Daar werden de overlevende dieren uitgeladen en worden ze gedurende twee maanden vetgemest. Mogelijk worden ze daarna opnieuw over zee naar Egypte gebracht om daar te worden geslacht in het beruchte slachthuis van Safaga, waar eerder met verborgen camera's enorme wreedheden zijn gefimd.

 Tijdens de reis van de Gracia del Mar heeft Compassion in World Farming er bij de autoriteiten van Egypte en de andere landen op aangedrongen de overlevende dieren een humane behandeling te geven. Ook drongen we er bij de Wereld Organisatie voor diergezondheid (OIE) op aan dat ze haar eigen richtlijnen handhaaft. 178 bij deze organisatie aangesloten landen zijn normen overeengekomen voor het vervoer van dieren. Deze minimumnormen zijn tijdens de reis van de Gracia del Mar met voeten getreden. Inmiddels hebben al meer dan 40.000 mensen via de website van Compassion in World Farming onze oproep aan de OIE ondersteund. Tijdens het congres van de OIE in mei zullen we opnieuw ervoor pleiten datde OIE er alles aan doet haar lidstaten te helpen bij het naleven van de normen.

 En natuurlijk blijven we actie voeren tegen alle verre transporten van levende dieren. Die zijn niet slecht voor het welzijn van dieren, maar ook onnodig en kunnen veel beter vervangen worden door het vervoer van karkassen.