woensdag 22 augustus 2012

Verkiezingen: Wat heeft de politiek in petto voor de dieren?

Wat heeft de Nederlandse politiek in petto voor de koeien, de varkens en de kippen in ons land? Compassion in World Farming bekeek de verkiezingsprogramma's van de 10 partijen die nu in de Tweede Kamer zitten en die op 12 september dingen naar de gunst van de kiezer. Wie, zoals wij deden, letterlijke stellingnames zoekt, wordt teleurgesteld, maar toch geven de programma's een aardig beeld.

In vergelijking met de vorige Tweede Kamerverkiezingen, ruim twee jaar geleden, lijken de programma's kritischer van toon. Alleen de VVD uit geen kritiek op de vee-industrie. Het CDA, traditioneel de vertegenwoordiger van de boerenbelangen, heeft juist wat meer kritiek en pleit nu bijvoorbeeld voor een verbod van verre transporten van slachtdieren. De SP daarentegen heeft haar ferme taal van 2010 enigszins afgezwakt. Het beëindigen van de intensieve veehouderij wordt niet meer expliciet genoemd, maar de partij pleit wel nog voor vermindering van het aantal dieren en net zoals GL, CU, PvdD en PvdA voor een belasting op vlees.

Alleen de Partij voor de Dieren en GroenLinks zeggen duidelijk dat de intensieve veehouderij in Nederland moet worden beëindigd. Opmerkelijk is het standpunt van de PVV, die vindt dat de intensieve veehouderij haar langste tijd in ons land heeft gehad, maar vervolgens niet verder komt dan te hopen dat de consument er 'snel een eind aan zal maken'. Ook als het gaat om megastallen of een uitloop naar buiten geeft de partij van Wilders niet thuis. Het
tegenovergestelde daarvan is de Partij voor de Dieren die juist een groot aantal gedetailleerde voorstellen doet om misstanden, zoals het stelselmatig verminken van dieren in de vee-industrie, te beëindigen.

Een kort overzicht van de belangrijkste standpunten, zoals die in de verkiezingsprogramma's te vinden zijn, vind je in de tabel bij dit artikel. Deze geeft een beeld van de visie en de plannen van de partijen en kan handig zijn om de kiezer te helpen bij het maken van zijn keuze. Die zal vaak óók afhangen van andere zaken, zoals de vraag hoe een partij daadwerkelijk stemt in de Kamer en of ze invloed uit kan oefenen in een nieuwe regering.

Dit zeggen de partijprogramma's over de vee-industrie:


Het overzicht laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Compassion in World Farming zet zich er daarom voor in dat alle politieke partijen, links of rechts, meer gaan doen voor de dieren: in woorden, maar vooral in daden!

Dierenkieswijzer
In dit artikel beperken we ons tot de standpunten over vee-industrie in de verkiezingsprogramma's. Er zijn echter meer onderwerpen die voor dieren van groot belang zijn, zoals bijvoorbeeld het verbod van de nertsenhouderij of het gebruik van dieren in circussen. Al die onderwerpen komen aan bod in de dierenkieswijzer.nl, die de Dierencoalitie, waarvan Compassion in World Farming ook lid is, gemaakt heeft. Je vindt de dierenkieswijzer hier: www.dierenkieswijzer.nl.

Debat verkiezingen

Gaat Nederland na de verkiezingen serieus werk maken van dierenwelzijn? Dat is de centrale vraag op het Grote DierenVerkiezingsdebat 2012. Compassion in World Farming nodigt je van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Het debat vindt plaats op:

25 augustus, van 13.30 tot 16.00 uur in podium BitterZoet, Spuistraat 2, in Amsterdam.

Tijdens het debat gaan de politieke partijen met elkaar in discussie op basis van verschillende stellingen. Drie thema’s staan centraal; de vee-industrie, de vlees-tax en wilde dieren in circussen. Lies van Aelst (SP), Tjeerd van Dekken (PvdA), Dinand Ekkel (CDA), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Carla Dik (Christen Unie) nemen deel aan het Grote DierenVerkiezingsdebat.

Wil je het debat bijwonen?
Meld je dan vooraf aan. Dat kan via debat@dierencoalitie.nl. De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Ruim twintig dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Compassion in World Farming Nederland, hebben zich verenigd in de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland. Zij vertegenwoordigen samen een half miljoen kiezers. De Dierencoalitie is daarmee de stem van de dieren in Nederland. Het debat maakt deel uit van een serie verkiezingsactiviteiten van de Dierencoalitie, die deze zomer van start gaat, met onder meer een Dierenkieswijzer en radiospotjes.