vrijdag 28 september 2012

Doe mee: stop de Britse vee-export!

Archieffoto van de Joline, die volle veewagens over zee vervoert.

De dood van 45 schapen tijdens een veetransport in Groot Brittannië leidde eerder deze maand tot de stopzetting van de vee-export vanuit de haven van Ramsgate, de laatste Britse haven die nog gebruikt werd voor de export van levende dieren. De veetransporteurs gaven zich echter niet gewonnen en zochten hun toevlucht tot een andere haven. Compassion in World Farming (CIWF) zet alles op alles om definitief een eind te maken aan de verre transporten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Doe mee en mail de Britse regering nu!  

Begin deze maand vond er een vreselijke tragedie plaats in Ramsgate. Bij de inspectie van een veewagen werden veel schapen aangetroffen die er zó slecht aan toe waren dat zij niet op transport konden. Zij werden door een dierenarts geëuthaniseerd. Bovendien verdronken twee schapen bij het uitladen. In totaal kostte dit ramzalige transport het leven aan 45 dieren.

Na deze gebeurtenis kon een reactie van de plaatselijke authoriteiten niet uitblijven. Zij besloten de handel in levende dieren vanuit Ramsgate op te schorten. Daarmee kwam er in feite een einde aan de export van vee uit het Verenigd Koninkrijk. De haven van Ramsgate was namelijk de enige, die hier ondanks vele protesten nog voor gebruikt werd.

Vorige week werden de transporten hervat, nu vanuit de haven van Ipswich. Ook daar zijn ze inmiddels na 40.000 protestmails van supporters van CIWF door de havenauthoriteiten stopgezet! Nu de ramp in Ramsgate zó duidelijk laat zien waarom verre veetransporten onaanvaardbaar zijn, zet Compassion in World Farming alles op alles om de Britse regering ertoe te bewegen een definitief einde te maken aan deze wrede handel.

Sinds haar oprichting in de jaren '60 voert CIWF actie tegen de Britse export van levende dieren. Deze is extra wreed, omdat de dieren niet alleen over de weg, maar ook over zee vervoerd worden, waardoor de reis vaak extra lang duurt. De vele protesten van CIWF, plaatselijke actiegroepen en andere dierenbeschermers hebben in de loop der jaren al tot een enorme vermindering van deze transporten geleid. Nu is het het moment om er definitief een eind aan te maken!

Doe mee, mail de Britse regering en vraag haar de vee-export stop te zetten!

woensdag 26 september 2012

Bleker houdt voet bij stuk: zeugenkooien moeten weg!


Staatssecretaris Bleker heeft de bonden van varkenshouders laten weten dat alle Nederlandse zeugenhouders vanaf 1 januari moeten zijn overgeschakeld op groepshuisvesting, zoals de Europese wet voorschrijft. Hij negeert daarmee de vraag van de bonden om een zogenaamde 'knelgevallenregeling' voor ongeveer 200 boeren die waarschijnlijk niet op tijd zullen zijn omgeschakeld. Ook geeft de staatssecretaris geen gehoor aan de wens van de zeugenhouders om hun dieren langer dan 4 dagen na inseminatie te mogen afzonderen. Na die tijd moeten de dieren naar de groep!

Niet meer toegestaan na 1 januari a.s!
Via een E-mail- en kaartenactie van Compassion in World Farming (CIWF) hebben duizenden mensen aan de staatsecretaris gevraagd geen gehoor te geven aan de  wens van de boeren, die immers al 15 jaar de tijd hebben gehad zich aan te passen aan de nieuwe regels. We zijn dan ook erg blij dat de staatssecretaris nu voet bij stuk houdt en toeziet op de strikte naleving van de Europese regels!

Voor het welzijn van de dieren is dit een enorme vooruitgang. Zij staan immers niet meer hun hele leven klem tussen stalen stangen, maar kunnen tijdens het grootste deel van hun zwangerschap samen met hun soortgenoten, vrij bewegen door het hok!

Nu Nederland zich echt gaat houden aan de nieuwe regels voor de zeugenhouderij blijft CIWF er voor knokken dat ook de andere landen in de EU zich zo snel mogelijk 100% gaan houden aan het verbod zeugen hun hele zwangerschap in kooien op te sluiten. En natuurlijk blijven we actie voeren voor het verder verbeteren van de omstandigheden waaronder deze slimme dieren gehouden worden. Daarover binnenkort meer!


woensdag 5 september 2012

E-mail actie tegen langere opsluiting van zeugen

Compassion in World Farming (CIWF) start vandaag op www.ciwf.nl een E-mail-actie om te voorkomen dat zwangere zeugen langer in ligboxen worden opgesloten dan de wet toestaat. Vanaf 1 januari mogen deze krappe kooien, waarin de dieren zich niet eens om kunnen draaien, in de EU niet meer gedurende de hele zwangerschap worden gebruikt. Met deze actie vraagt CIWF aan staatssecretaris Bleker geen gehoor te geven aan de vraag van LTO en NVV om een 'knelgevallenregeling' voor varkenshouders die hun stallen niet op tijd hebben aangepast aan de nieuwe regels. Dat die regels er komen is immers al 15 jaar bekend.

Ligboxen, een mooi woord voor zeugenkooien, zijn een van de ergste uitwassen van de vee-industrie. De zeugen, die speciaal worden gehouden om zoveel mogelijk biggen te werpen, zitten zwangerschap na zwangerschap opgesloten tussen stalen stangen. Vanwege de nadelen voor hun welzijn heeft de EU besloten het gebruik van deze kooien aan banden te leggen. Vanaf 1 januari a.s. moeten zeugen het grootste deel van de zwangerschap verplicht in groepen worden gehuisvest: een enorme verbetering voor het welzijn van de dieren.

In Nederland hebben zo'n 15 % van de zeugenhouders (ca. 400 bedrijven) hun stallen nog niet aangepast en men verwacht dat velen van hen daar niet in zullen slagen voor 1 januari. LTO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Varkenshouders (NVV) vragen de regering nu om een 'knelgevallenregeling'. Een dergelijke regeling kan alleen maar uitstel betekenen, met als gevolg dat tienduizenden, mogelijk honderdduizenden dieren langer in kooien moeten zitten. Naast een regeling voor 'knelgevallen' vragen de varkenshouders aan de regering de periode waarin de zeugen na inseminatie in kooien mogen worden gehouden te verlengen tot 4 weken, het maximum dat de EU toestaat.

De Europese Commissie houdt strak vast aan de verplichte invoering van groepshuisvesting per 1 januari en staatssecretaris Bleker heeft in juli laten weten niets te voelen voor uitstel. Compassion in World Farming is daar blij mee maar wil de staatssecretaris, die binnenkort met de bonden van varkenshouders in gesprek gaat, toch vragen niet toe te geven aan hun wensen en vast te houden aan het standpunt dat hij in juli in de Tweede Kamer innam. 'Varkenshouders in Nederland weten al 15 jaar dat ligboxen worden afgeschaft en hebben ruim de tijd gehad over te schakelen op groepshuisvesting. Een regeling voor 'knelgevallen' is een verkeerd signaal naar de EU en unfair voor de boeren die hun dieren wel op tijd meer ruimte gaven', zegt Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland. 'De staatssecretaris heeft bovendien in een brief aan de Kamer duidelijk aangegeven dat er geen reden is om zwangere zeugen na inseminatie langer dan 4 dagen in een kooi te houden. Wij willen hem daar graag aan houden', zegt Geert Laugs.