donderdag 15 september 2011

Diervriendelijker produceren niet altijd duurder

Veel mensen denken dat beter welzijn voor landbouwdieren altijd leidt tot hogere kosten. Peter Stevenson, Chief Policy Advisor van Compassion in World Farming, bestudeerde veel recent onderzoek hiernaar en concludeerde dat de veronderstelling dat meer welzijn meer geld kost vaak niet waar is.

Uit gegevens van de eierindustrie blijkt dat de productie van een scharrelei maar iets meer dan 2 cent duurder is dan een kooi-ei en dat het houden van zeugen in groepen, in plaats van in ligboxen, maar 2 cent toevoegt aan de productiekosten van een kilo varkensvlees.

Bovendien blijkt dat veehouderij met hogere welzijnsnormen in sommige gevallen economische voordelen oplevert. In systemen met meer dierenwelzijn zijn dieren vaak gezonder, waardoor de kosten voor de dierenarts en de sterftecijfers lager uitvallen. Het verstrekken van stro en extra ruimte voor mestvarkens kan leiden tot betere groei en een betere voederconversie.

Hoogproductieve melkkoeien lijden aan een reeks van pijnlijke gezondheidsproblemen zoals kreupelheid en mastitis. Cijfers laten zien dat gezondere koeien met een lagere melkgift, maar met een langer productief leven, hogere netto marges kunnen leveren voor de boeren, als gevolg van lagere vervangingskosten en hogere prijzen voor de kalveren en de afgedankte koeien.

Peters nieuwe rapport Reviewing the costs: The economics of moving to higher welfare farming’ is gebaseerd op gepubliceerde economische gegevens en zet grote vraagtekens bij de aanname dat beter dierenwelzijn altijd financieel nadelig is.

Peter zegt hierover: "In de laatste 20 jaar is zeer veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van van landbouwdieren en naar fysiologie en gezondheid. Er is echter veel minder aandacht besteed aan de economische gevolgen van de overgang naar een hoger dierenwelzijn. Mijn rapport bundelt de beschikbare gegevens en laat zien dat in sommige gevallen beter welzijn de productiekosten op het bedrijf nauwelijks verhoogt en dat in andere gevallen een beter welzijn daadwerkelijk economisch voordelig kan zijn”.

Download het rapport hier

woensdag 14 september 2011

Actiesucces in Griekenland

Griekenland wil naleving EU-regels voor veetransport

De Griekse regering heeft alle veterinaire diensten in het land gevraagd toe te zien op strikte naleving van de Europese regels voor veetransport en aangedrongen op strenge maatrgelen tegen overtreders. Dit is een belangrijk succes voor de onthullende film die Compassion in World Farming samen met Eyes on Animals presenteerde en waarin vreselijke wantoestranden te zien waren in veewagens bij de grens tussen de Europese Unie en Turkije. Om aan de plaatselijke en regionale autoriteiten duidelijk te maken waar het over gaat stuurde de Griekse regering hen onze film toe!

dinsdag 6 september 2011

Stro en staarten voor varkens!

Nieuwe campagne voor naleving EU wet.

Op 7 september start Compassion in World Farming (CIWF) in Bussum een nieuwe, landelijke actietoernee voor het welzijn van varkens. Met deze campagne vraagt de internationale dierenbeschermingsorganisatie aan de Nederlandse politiek en varkenssector ervoor te zorgen dat de Europese wet voor het welzijn van varkens in Nederland 100% wordt nageleefd. Alle varkens moeten daarvoor de beschikking krijgen over strooisel en er moet er een eind komen aan het routinematig afknippen van staarten.

De campagnestart is: woensdag 7 september, van 12.00 tot 15.00 uur op het Julianaplein in Bussum.

Tijdens de campagnedag in Bussum zullen vrijwilligers van CIWF aan voorbijgangers vragen op de foto te gaan met de campagnemascotte Victor het varken, terwijl ze hem symbolisch zijn 'staart' teruggeven. De foto's die tijdens de campagne genomen worden zullen door CIWF worden aangeboden aan staatssecretaris Bleker van landbouw en aan enkele sleutelfiguren in de varkens- en vleessector. Dit najaar verschijnt het CIWF-actieteam met Victor het varken in circa 10 plaatsen in Nederland. Na Bussum staan o.a. Rijswijk, Middelburg, Roosendaal en Purmerend op de agenda.

Uit eerder onderzoek van Compassion in World Farming blijkt dat het in Nederland - en in de overige landen van de EU – slecht gesteld is met de naleving van de Europese regels voor het welzijn van varkens. Het ontbreekt de meeste dieren aan stro of strooisel in de hokken en de meeste boeren knippen de staarten af als de biggen een paar dagen oud zijn. Deze pijnlijke ingreep gebeurt om te voorkomen dat de dieren elkaar in de kale en donkere hokken van de vee-industrie uit verveling in de staart bijten. Stro in de stal geeft afleiding en voorkomt staartbijten. De EU regels schrijven daarom voor dat alle varkens moeten beschikken over strooisel en verbieden het routinematig afknippen van varkensstaarten.

Compassion in World Farming vindt dat er een eind moet komen aan de massale wetsovertreding. Om te beginnen moeten alle varkens stro in de stal krijgen. Dat is fijn om in te wroeten, om mee te spelen en om comfortabel op te liggen. En natuurlijk kunnen de dieren dan ook hun staart houden!