vrijdag 30 november 2012

Stieren zes dagen vast in vrachtwagen.


Op de grens met Bulgarije en Turkije is momenteel een dierenramp gaande. Een vrachtwagen met 31 stieren staat al zes dagen vast en het einde van hun lijden is niet in zicht.

De stieren werden op 20 november in Letland ingeladen en bereikten op 24 november, na een reis van 2.000 kilometer, de Turkse – Bulgaarse grens. Nu, 6 dagen later, staan ze nog steeds vast bij de grens. De stieren zijn al die tijd de vrachtwagen niet uit geweest. De uiteindelijke bestemming van de dieren is Irak. Als ze de grens verlaten, hebben ze alsnog een reis van wel 2.000 kilometer in de vrachtwagen voor zich. In Irak wacht hen waarschijnlijk een wrede slacht, zonder verdoving.

Volgens de laatste berichten staat  de vrachtwagen nog steeds vast  op de grens. De Turkse autoriteiten laten de stieren Turkije niet binnen. En de Bulgaarse autoriteiten laten de vrachtwagen niet meer toe in Bulgarije, omdat deze aan de Turkse kant van de grens heeft gestaan en bepaalde infectieziektes, zoals mond en klauwzeer, vaak voorkomen in Turkije.

Een team van Animal Welfare Foundation en Eyes on Animals is nu bij de grens om deze dieren in nood te helpen. Samen met deze organisaties roept Compassion in World Farming  de Europese Commissie op contact te leggen met Turkije en Bulgarije om deze onhoudbare situatie direct te beëindigen. Als de stieren nog langer in de vrachtwagen moeten blijven zouden er dieren dood kunnen gaan. De stieren moeten de Europese Unie binnen gelaten worden en eten, water, rust en verzorging krijgen.   

Afgelopen jaar werden één miljoen runderen en schapen getransporteerd van de Europese Unie naar Turkije. Deze handel veroorzaakt ontzettend veel dierenleed door de lange afstanden en vertragingen op de Turkse – Bulgaarse grens. Compassion in World Farming vindt dat het transport van levende dieren naar Turkije, Irak en andere landen buiten de Europese Unie nu verboden moet  worden. 

Doe mee: 

  • Help de stieren door een mail te sturen naar de EU Commissaris Dr Tonio Borg via CAB-SEFCOVIC@ec.europa.eu. Vraag hem contact op te nemen met Turkije en Bulgarije om deze schrijnende situatie direct te stoppen: Alle dieren die op transport worden gezet van Europa naar niet-Europese landen moeten worden beschermd. Er moet een maximumduur komen van 8 uur voor alle veetransporten en de slacht moet voldoen aan internationale welzijnsrichtlijnen. 
  • Het helpt het best als je de mail in je eigen woorden schrijft. Dat kan gewoon in het Nederlands.
  • Vraag ook je familie en vrienden om te helpen 

woensdag 7 november 2012

Nieuwe regering: doe méér voor de dieren!

Een varken op het bordes? Wil de nieuwe regering laten zien dat ze zich gaat inzetten voor landbouwdieren? Was het maar waar! Doe mee aan onze actie om de nieuwe regering vanaf dag 1 te vragen meer te doen voor de dieren!

Deze week is de nieuwe Nederlandse regering beëdigd. Het regeerakkoord besteedt maar weinig woorden aan de vee-industrie en de dieren in Nederland. Daarom start Compassion in World Farming een actie om de nieuwe regering vanaf dag 1 te vragen véél meer te doen voor het welzijn van de miljarden dieren die de komende jaren hun dagen zullen slijten in de krappe hokken en kooien van de Nederlandse vee-industrie!

In een mailactie aan de nieuwe minister en staatssecretaris van Economische Zaken wijzen we hen er op dat zij in de komende 4 jaar verantwoordelijk zullen zijn voor het welzijn van meer dan anderhalf miljard landbouwdieren in Nederland. We vertellen hen dat de wetten en regels voor het welzijn van de dieren in de veehouderij ook in ons land vaak overtreden worden. Een voorbeeld daarvan zijn de kale hokken zonder strooisel en het routinematig afknippen van staarten in de varkenshouderij. We vragen de regering er op toe te zien dat er snel een eind komt aan deze praktijken en ervoor te zorgen dat alle veehouders in Nederland zich 100% aan de regels houden! Maar natuurlijk willen we meer: de regels voor het dierenwelzijn in de veehouderij moeten in Nederland en Europa flink worden verbeterd. We vragen de regering zich ook daarvoor in te zetten!

Doe mee, mail minister Kamp en staatssecretaris Verdaas nu!