vrijdag 15 juni 2012

Maximum stalnorm is wassen neus

Vorige week stuurde Staatssecretaris Bleker een voorstel naar de Tweede Kamer om het aantal dieren in één stal te beperken. Hier een reactie van Geert Laugs van Compassion in World Farming die gepubliceerd werd in Boerderij Vandaag:

Staatssecretaris Bleker vindt dat de meeste veehouderijen in Nederland moeten kunnen blijven groeien. Wie dacht dat zijn voorstel voor een maximumgrootte voor stallen paal en perk zou stellen aan de schaalvergroting in de vee-industrie komt bedrogen uit. Bleker heeft namelijk geen moeite met stallen voor 240.000 kippen of met 10.000 varkens. Dat zijn veel meer dieren dan de meeste bedrijven nu hebben!

Terecht vindt Bleker het stellen van een maximum aan het aantal dieren per locatie noodzakelijk. Dit lijkt vooral ingegeven door de sterke maatschappelijke druk en het snel verminderende draagvlak voor de intensieve veehouderij in de samenleving. Het valt echter moeilijk in te zien hoe dat draagvlak voor de vee-industrie, met al haar schadelijke effecten en ingebakken dierenleed, kan groeien als de stallen steeds groter worden.

Toegegeven, de kamerbrief verwijst naar een aantal maatregelen die de regering neemt om de veehouderij in ons land 'zorgvuldig en duurzaam' te maken. Veel van die maatregelen schieten echter tekort. Zo worden bijvoorbeeld geen concrete en heldere doelen gesteld voor het welzijn van dieren. De fundamentele vraag naar de gewenste omvang van de veehouderij in Nederland, wordt aangestipt maar blijft onbeantwoord. In plaats daarvan worden we blij gemaakt met een wassen neus: een maximumnorm voor stallen die de meeste bedrijven in staat stelt nog flink uit te breiden.

Om de veehouderij echt duurzaam te maken zijn maatregelen nodig die de trend naar intensivering en schaalvergroting ombuigen, en niet alleen maar afzwakken. Maatschappelijk draagvlak voor de sector kan alleen maar worden teruggewonnen door heldere en uitdagende doelstellingen, bijvoorbeeld voor dierenwelzijn. En door een overheid die, veel meer dan Bleker voorstelt, haar verantwoordelijkheid neemt en scherp toeziet op de naleving van haar eigen normen en regels.

vrijdag 1 juni 2012

Alarm: 500.000 varkens aan hun lot overgelaten


Een half miljoen varkens zijn aan hun lot overgelaten in een immense megafarm in Chile. Ze lijden aan honger en dorst en als er niet snel iets gebeurt dreigen veel dieren te sterven. Mogelijk zullen zelfs alle dieren worden geslacht. Er dreigt ook een ramp voor het milieu.

Eind vorig jaar ging het megabedrijf in de Chileense plaats Freirina open. Omwonenden hadden veel gezondheidsklachten door de enorme stank die het bedrijf verspreidt, maar vonden voor hun klachten geen gehoor bij de autoriteiten. Daarom gingen ze uiteindelijk de straat op en blokkeerden ze de toegangswegen tot het bedrijf. De eigenaar, Agrosuper, evacueerde vervolgens de mensen van het bedrijf, maar liet de varkens zonder de noodzakelijke zorg achter.

Maar de situatie is niet alleen rampzalig voor de dieren. De plaatselijke bevolking heeft al maanden last van de stank en loopt nu nog meer gezondheidsrisico's. Wanneer de mest van de varkensfabriek in het milieu terechtkomt dreigt vervuiling van drinkwater en de omgeving.

Inmiddels heeft de Chileense regering het bedrijf Agrosuper opdracht gegeven het bedrijf te sluiten. Volgens Agrosuper is het echter niet mogelijk alle dieren te vervoeren en is er geen plek waar ze naar toe kunnen. Daarom zou het bedrijf alle dieren willen slachten.

Compassion in World Farming is geschokt door de gebeurtenissen in Chili, die laten zien dat de vee-industrie niet alleen een ramp is voor de dieren, maar ook voor mensen en het milieu. WE hebben daarom aan de Chileense regering gevraagd ervoor te zorgen dat alle dieren zo snel mogelijk voedsel, water en alle noodzakelijke verzorging krijgen en dat er alles aan gedaan wordt om schade aan gezondheid en milieu terug te dringen.

Klik hier om de Chileense regering te vragen een eind te maken aan deze onacceptabele situatie!