vrijdag 22 juli 2011

Schokkend dierenleed bij EU-grens met Turkije

Compassion in World Farming heeft aan de Europese Commissie gevraagd de export van levend vee naar Turkije direct op te schorten, om dierenleed te voorkomen. We doen deze oproep na een inspectie aan de Bulgaars-Turkse grens eerder deze maand, die opnieuw ernstige overtredingen van de EU-regels voor veetransporten aan het licht bracht.

De inspectie werd uitgevoerd door drie organisaties: Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation en Compassion in World Farming. We onderzochten in totaal 44 transporten met runderen en schapen. De dieren kwamen uit Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Griekenland en Letland. Sommige van hen hadden al een reis van 2200 kilometer achter de rug.


Aan de Bulgaars-Turkse grens moeten de dieren vaak uren, soms zelfs dagen, wachten voordat de wagens toestemming krijgen om door te rijden. De dieren wachten vaak in de brandende hitte in de wagens, zonder voldoende water en voedsel. Onze inspecteurs zagen onder meer uitgeputte dieren die in hun eigen uitwerpselen lagen en in de wagens maten ze temperaturen tot wel 48 graden Celsius. In één Bulgaarse wagen werd zelfs 58 graden gemeten! Dieren die de trucks uitmochten om gewogen te worden moesten zonder eten of drinken weer terug in de volle wagen, zelfs wanneer ze zelf niet meer konden lopen.

Het dierenleed dat veroorzaakt wordt door verre transporten in de brandende hitte wordt nog verergerd door de overtredingen van de EU-transportverordening die onze inspecteurs bij ongeveer 90% van de onderzochte transporten waarnamen: te weinig ruimte in de trucks, te weinig hoofdruimte of een gebrekkige watervoorziening, waardoor de dieren niet te drinken kregen.

Compassion in World Farming heeft de Europese Commissie dit jaar al twee maal eerder gevraagd maatregelen te nemen tegen het dierenleed bij de Bulgaars-Turkse grens. Het is dan ook schokkend te constateren dat er aan de grens nog niets veranderd is. we vragen de Commissie daarom de export van levende dieren direct op te schorten en we blijven ons met kracht inzetten om een eind te maken aan alle veetransporten die langer dan 8 uur duren.

vrijdag 8 juli 2011

Legbatterijverbod in VS dichterbij

Een verbod van de kale, traditionele legbatterij in Amerika is dichterbij gekomen door een historische overeenkomst tussen dierenbeschermers en eierindustrie. De Humane Society van de USA en de eierproducenten kwamen overeen te streven naar een verbod van deze wrede kippenkooien en naar verplichte etikettering, waardoor consumenten kunnen zien hoe eieren werden geproduceerd.

Traditionele legbatterijen zijn kale draadgazen kooien die zo krap zijn dat de dieren niet eens hun vleugels kunnen strekken en waarin natuurlijk gedrag onmogelijk is. Er zijn geen zitstokken, geen nesten om eieren in te leggen en geen strooiselbakken om te stofbaden. Ruimte om de vleugels te strekken is er al helemaal niet. Het verbod dat nu in de VS wordt voorgesteld laat de mogelijkheid open kippen te houden in grotere, zogenaamde 'verrijkte' kooien, waarin dergelijke voorzieningen beperkt aanwezig zijn.

Een traditionele legbatterij in de VS.

Een 'verrijkte' kippenkooi

Compassion in World Farming vindt dat alle kippenkooien verboden moeten worden, maar is toch erg blij met de doorbraak in Amerika. Als de samenwerking succes heeft zal er een federale wet worden ingevoerd die geldt voor 280 miljoen kippen in alle staten van de VS, terwijl eerdere hervormingen telkens in afzonderlijke staten gerealiseerd werden.

De meeste legkippen in de VS zitten in traditionele legbatterijen en hebben per dier de beschikking over ca 400 cm2, maar er zijn ook kooien waarin dat slechts 300 cm2 is. De Europese norm voor traditionele kooien is 550 cm2 per kip. In Europa zijn de traditionele kooien echter verboden vanaf 1 janauri 2012. Mocht het Amerikaanse voorstel doorgaan dan zijn de VS het tweede grote handelsblok in de wereld dat het gebruik van wrede kippenkooien aan banden legt.

Achtergrondinformatie uit de VS vind je hier.