woensdag 23 januari 2013

Nieuwe film: Stop EU vee-export!


Onlangs volgden en filmden onderzoekers veewagens met levende dieren die op weg waren van Europa naar Turkije. De beelden die de onderzoekers van Compassion in World Farming (CIWF), Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation maakten zijn zeer schokkend: Overvolle veewagens, zeer lange reistijden en lang oponthoud op de grens tussen Europa en Turkije leidden tot honger, uitdroging, verwondingen en zelfs de dood.

Waarschuwing: deze film bevat zeer schokkende beelden.

De feiten liegen niet
Elk jaar worden vanuit de Europese Unie 700.000 schapen en runderen vervoerd naar Turkije. Honderdduizenden dieren gaan naar landen in het Midden-Oosten, Rusland en Noord-Afrika. Bij aankomst worden ze geslacht onder omstandigheden die in Europa illegaal zijn.

Onze onderzoekers waren ooggetuige toen een veewagen vol  stieren zes dagen vast stond op de Turkse grens, alleen omdat de papieren niet in orde waren. De stieren hadden al een reis van 2.600 kilometer achter de rug en moesten nog eens 2000 kilometer verder reizen, om uiteindelijk geslacht te worden in Irak!

CIWF beschikt over informatie dat zelfs levende dieren worden vervoerd van Ierland naar Kazachstan, een reis van ongeveer 7000 km. Deze afschuwelijk lange reizen moeten voor eens en altijd gestopt worden en vervangen door een handel in bevroren of gekoeld vlees.  

Help deze wrede handel te stoppen!

Doe mee, vraag commissaris Borg onze film te bekijken en direct een einde te maken aan de export van levende dieren vanuit de EU!

Help de dieren, mail Commissaris Borg nu!

dinsdag 15 januari 2013

BLOG: Voedselverspilling


Dit is een BLOG van Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland.

Voedselverspilling
Hebben ingenieurs de oplossing?

Poster uit 'Voedel voor iedereen?,
de fototentoonstelling die gratis te leen is bij CIWF
Wanneer hebt u voor het laatst eten weggegooid? Of doet u dat nooit? Na het nieuws van deze week vind ik dat moeilijk te geloven. 30 tot 50% van het voedsel dat op aarde geproduceerd wordt komt namelijk nooit in de mond van een mens terecht. Dat is de schokkende conclusie van een rapport dat werd gepubliceerd door het Britse Instituut voor Mechanical Engineering.

Het rapport laat zien dat de verspilling al direct na de oogst begint. Maar ook tijdens de opslag en het transport van voedsel gaat veel verloren. Om maar te zwijgen over alle etenswaar die al in de supermarkt wordt weggegooid, alleen omdat ze over datum is. U en ik weigeren deze producten immers te kopen, maar zelf laten we ons ook niet onbetuigd. Samen gooien we bijvoorbeeld heel veel bruikbare restjes weg.

Aan deze schokkende opsomming wil ik nog iets toevoegen: er is namelijk ook voedsel dat alleen al door de manier waarop het geproduceerd wordt enorm bijdraagt aan de verspilling. Ik doel hier op vlees. Dat is meestal afkomstig uit de intensieve veehouderij. Om dat goedkope bulkvlees te produceren worden miljarden dieren gevoerd met graan en soja. Gewassen die ook prima geschikt zijn voor consumptie door mensen. Vanuit het oogpunt van efficiënte productie zou dat nog te rechtvaardigen zijn als het voor mensen méér voedsel oplevert dan nodig is voor de vleesproductie. Dat is echter niet het geval: Om één kilo dierlijk eiwit te verkrijgen is gemiddeld 6 kilo plantaardig eiwit nodig. En: een derde deel van de graanoogst in de wereld wordt verwerkt tot veevoer. Als mensen dit graan zelf zouden eten, konden we er 3 miljard mensen mee voeden! Veefabrieken zijn, met andere woorden, omgekeerde voedselfabrieken. In plaats van voedsel te produceren, verspillen ze het en daarmee leggen ze ook nog eens een enorm beslag op de beschikbare landbouwgrond.

In hun rapport geven de auteurs haarscherp aan waarom we veel efficiënter met onze voedselproductie moeten omgaan. Waar veel onderzoekers wijzen op de verwachte groei van de wereldbevolking tot 9 miljard mensen in 2050, kijken zij verder vooruit. Dat we in 2075 9,5 miljard monden moeten voeden, is een voorzichtige schatting. De wereldbevolking zou ook tot 14 miljard mensen kunnen doorgroeien. Bovendien stijgt de vraag naar vlees niet alleen door de toename van de bevolking, maar ook door de stijgende welvaart is sommige werelddelen.

Ik ben de Britse ingenieurs dankbaar voor hun heldere rapport en ik gun hun sector van harte het graantje dat ze waarschijnlijk willen meepikken bij het oplossen van het probleem. Maar het is gevaarlijk onze hoop uitsluitend op de techniek te vestigen. We kunnen het wereldvoedselprobleem niet oplossen door verdere intensivering van landbouw én veehouderij. In plaats van de huidige, grondstoffen verspillende veehouderij moeten we kiezen voor een kleiner en echt duurzaam systeem. Een systeem dat voedingswaarde aan haar grondstoffen toevoegt, de omgeving niet vervuilt en natuurlijk veel diervriendelijker is.

Onze regeringen wacht een zware en moeilijke taak om dat voor elkaar te krijgen. Het goede nieuws is echter dat iedereen vandaag al kan beginnen aan de voedselrevolutie die nodig is om de wereldbevolking duurzaam te kunnen blijven voeden. Dat kan bijvoorbeeld door minder vlees te eten en natuurlijk ook door vanavond al geen restjes weg te gooien, maar ze te bewaren en opnieuw te bereiden!

Geert Laugswoensdag 2 januari 2013

Zeugenkooien illegaal!Eindelijk is het zover: in Europa mogen zeugen niet meer gedurende hun hele zwangerschap vastgezet worden in ligboxen. Dat zijn krappe, stalen kooien, waarin een zeug  zich niet eens om kan draaien. Voortaan kunnen deze nieuwsgierige en sociale dieren zich vrij in de stal bewegen tussen hun soortgenoten. Met deze maatregel is opnieuw één van de ergste praktijken van de vee-industrie illegaal geworden in de EU!

Dank

Daarom wil ik iedereen bedanken die zich in de afgelopen jaren met ons heeft ingezet voor dit historische verbod. Zonder de steun van talloze vrijwilligers, van ondertekenaars van petities en van onze donateurs, was dit grote succes niet mogelijk geweest. Hartelijk dank daarvoor!

Vastberaden

Compassion in World Farming heeft lang en vastberaden actie gevoerd voor het verbod van deze wrede kooien. Maar er is nog veel werk te doen. Een aantal Europese landen hebben de nieuwe regels nog niet volledig doorgevoerd. Wij blijven actief om ervoor te zorgen dat het verbod in heel Europa snel en volledig wordt nageleefd.

We willen méér

En natuurlijk valt er nog veel meer te verbeteren in de varkenshouderij. Alle dieren moeten stro krijgen en er moet een eind komen aan het afknippen van staarten. Natuurlijk willen we ook dat de vreselijke kraamkooien, waarin zeugen met biggen vastzitten, in heel Europa verboden worden. Ook daarvoor zetten wij ons in.

Doe je mee?

Het succes van onze acties tegen de zeugenkooien laat zien waarom Compassion in World Farming jouw steun méér dan waard is. We zijn actief en vasthoudend. We werken internationaal en boeken succes voor miljoenen dieren! Doe jij mee en help je de dieren?

Geert Laugs

Directeur, Compassion in World Farming  Nederland