woensdag 25 mei 2011

Foto tentoonstelling: Voedsel voor iedereen?

Hoe voeden we 9 miljard mensen in 2050, op een planeet die snel opwarmt en waar nu al één miljard mensen honger lijden? Deze vraag staat centraal in een nieuwe fototentoonstelling van Compassion in World Farming, die dit jaar in minstens 10 openbare bibliotheken te zien zal zijn.

Alleen al om de snel groeiende wereldbevolking te voeden is méér voedsel nodig. Bovendien stijgt de vraag naar vlees snel door de toenemende welvaart in China en India. Om daaraan te voldoen zijn meer dieren en meer veevoer nodig. Door de opwarming van de aarde staat de landbouw echter onder grote druk. De tentoonstelling laat bijvoorbeeld zien hoe droogte en stijging van de zeespiegel de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond bedreigen. Ook richt ze de aandacht op de vleesproductie en de gevolgen daarvan voor de voedselvoorziening. Alhoewel vlees waardevolle voedingsstoffen bevat verspilt de huidige grootschalige productie veel grondstoffen en levert ze een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan de opwarming van de aarde. De tentoonstelling onderstreept in 20 posters de noodzaak voedsel duurzaam te produceren, in een kleinere, diervriendelijkere veehouderij en laat zien dat dat ook daadwerkelijk kan.

Gratis te leen
De tentoonstelling 'Voedsel voor iedereen?' is gratis te leen voor bibliotheken en andere publieke ruimtes. Deze maand is ze te zien in bibliotheken in Uden (nog tot en met 22 juni) en Eemnes (vanaf 27 mei tot en met 22 juni). Daarna volgen de bibliotheken in Heeswijk-Dinther (28 juni tot en met 16 juli), Nistelrode (18 juli tot en met 6 augustus) en Heesch (8 tot en met 27 augustus). Later dit jaar is de tentoonstelling nog te bekijken in minstens 10 andere plaatsen. Wie de tentoonstelling nu alvast wil zien, of belangstelling heeft om ze te lenen, kan terecht op www.ciwf.nl/vvi. Daar zijn de posters te zien en vind je reserverings-informatie.

Europese samenwerking voor dierenwelzijn

Dierenleed stopt niet bij de grens. Daarom zijn een internationale aanpak en samenwerking onmisbaar. Compassion in World Farming werkt daarom samen met collega-organisaties in de hele wereld.

Het Europese samenwerkings-verband heeft sinds kort een nieuwe naam: ENFAP (European Network for Farm Animal Protection). In ENFAP werken dierenbeschermings-organisaties uit 25 landen samen. Informatie over ENFAP vind je op www.enfap.eu

Foto: vertegenwoordigers van ENFAP-organisaties uit 17 EU-landen op een bijeenkomst in Londen op 18 mei. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de samenwerkende organisaties de Europese campagne tegen mogelijk uitstel van het verbod van de legbatterij.