donderdag 3 september 2009

Minister moet varkenshouders vaker controleren


Compassion in World Farming start vandaag een e-mail actie waarmee iedereen aan landbouwminister Verburg kan vragen varkenshouders strenger te controleren en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de welzijnsregels beter worden nageleefd.

Deze zomer controleerde de Algemene Inspectie Dienst (AID) 101 varkensbedrijven. Daarbij werden maar liefst 44 waarschuwingen uitgedeeld wegens overtreding van het varkensbesluit. Vaak ging het om het ontbreken van (goed) afleidingsmateriaal en was er onvoldoende (dag)licht in de stal. Eind vorig jaar hadden undercover-onderzoekers van Compassion in World Farming ook al geconstateerd dat de welzijnsregels in de bezochte Nederlandse stallen niet goed worden nageleefd. Op 8 van de 9 bezochte bedrijven was er onvoldoende afleidingsmateriaal en op alle 9 bedrijven waren de staarten van de varkens afgeknipt.

Volgens de Europese regels moeten de varkens de beschikking hebben over stro of vergelijkbaar strooisel. Dat is niet alleen belangrijk om op te liggen, maar ook om in te wroeten. In de kale hokken van de bio-industrie is dit belangrijke natuurlijke gedrag niet mogelijk. Uit verveling gaan varkens dan aan elkaars staarten bijten. Uit onderzoek blijkt dat het geven van een handvol strooisel per varken per dag al voldoende is om staartbijten te voorkomen. Dezelfde Europese regels verbieden het routinematig afknippen van varkensstaarten. Toch blijkt dit op meer meer dan 90% van de varkenshouderijen te gebeuren.

Compassion in World Farming komt op voor varkens: vóór betere wetten en voor betere naleving van de bestaande regels.

Wie mee wil doen aan de e-mailactie kan terecht op www.ciwf.nl!