vrijdag 12 februari 2010

Tweede Kamer steunt oproep vermindering vleesconsumptie

Samen met 13 andere maatschappelijke organisaties heeft Compassion in World Farming regering en parlement gevraagd concrete doelen vast te stellen voor een vermindering van de vleesconsumptie en ook maatrgelen te nemen om dat te bereiken. De organisaties pleiten voor een reductie van de vleesconsumptie met 33% in 2020 en voor fiscale maatregelen om de productie en verkoop van vlees dat niet duurzaam geproduceerd is minder aantrekkelijk te maken.

Op 10 februari heeft de Tweede Kamer enkele moties aangenomen die deze verzoeken ondersteunen. De regering wordt opgeroepen aan te sturen op een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten, daarvoor concrete doelen te stellen (binnen een half jaar) en te onderzoeken welke financiƫle prikkels kunnen worden ingezet om consumenten te verleiden tot 'verduurzaming van het voedselpakket'.

De maatschappelijke organisaties, die dit initiatief van Milieudefensie ondersteunen zijn: Both ENDS, Compassion in World Farming, Cordaid, Nederlandse Dierenbescherming, Greenpeace Nederland, ICCO, IUCN NL, Natuur en Milieu, Oxfam Novib, Solidaridad, Varkens in Nood, Nederlandse Vegetariƫrsbond en Wakker Dier.

Waarom een reductie van de vleesconsumptie in de rijke landen nodig is lees je onder meer in een tweetal rapporten die Compassion in World Farming eind vorig jaar, kort voor de klimaatconferentie in Kopenhagen, publiceerde.