woensdag 25 augustus 2010

Veetransport: Klacht tegen Ierland

De Ierse regering faalt bij het handhaven van de Europese regels voor diertransporten. Dat blijkt uit een klacht die Compassion in World Farming, samen met Animals Angels, indiende bij de Europese Commissie.

Vanuit Ierland worden heel veel levende dieren geëxporteerd. Tienduizenden jonge kalfjes gaan naar Nederlandse kalvermesterijen. Ook worden jonge kalfjes uitgevoerd naar België, Spanje en Italië. Volwassen runderen gaan naar Italië en Spanje om daar te worden vetgemest.

De reis vanuit Ierland gaat over zee. De zeereis naar Noord-Frankrijk duurt 18 uur en daarna gaan de dieren in veewagens verder naar hun bestemming. Volgens de wetten van de EU moeten de dieren na aankomst in Frankrijk uitgeladen worden, gevoed en gedrenkt worden en 12 uur rust krijgen. Onderzoek wijst uit dat de dieren veel korter, en soms zelfs helemaal geen rust krijgen.

Compassion in World Farming voert actie om de maximaal toegestane duur van de transporten terug te brengen tot 8 uur, maar zolang dat niet gebeurt moeten regeringen in elk geval de bestaande wetten handhaven. De Ierse regering moet er daarom voor zorgen dat Ierse transportbedrijven zich aan de wet houden, aldus de klacht.

Ook in Nederland voert Compassion in World Farming actie tegen de verre transporten van jonge kalfjes. Zodra de nieuwe regering aantreedt zal Compassion in World Farming de nieuwe minister van landbouw een petitie aanbieden, waarin gepleit wordt voor het beperken van de maximumduur van de transporten van jonge kalfjes en het verbeteren van de leefomstandigheden in de Nederlandse kalvermesterijen.