dinsdag 12 oktober 2010

EU moet illegale eieren niet legaliseren

Opinie-artikel in het Agrarisch Dagblad van 12 oktober

Een aparte code op eieren uit traditionele legbatterijen en een verbod dergelijke eieren na 2012 te exporteren naar landen binnen de EU. Dat voorstel deed EUWEP, de Europese vereniging van eierhandelaren, in september in het Europees Parlement. De zorgen die aan het voorstel ten grondslag liggen zijn terecht, maar de maatregelen zijn onnodig en ongewenst, vindt Compassion in World Farming.

Met ingang van 2012 mogen in de EU geen kippen meer worden gehouden in kale, traditionele legbatterijen. Dat is het gevolg van een historisch besluit dat in 1999 werd genomen. De sector heeft zich er inmiddels meer dan 10 jaar op kunnen voorbereiden, maar toch verloopt de omschakeling naar (nog wel toegestane) verrijkte kooien en alternatieve systemen moeizaam. Naar verwachting zullen in de EU na 2011 nog zo'n 100 van de ruim 350 miljoen kippen in traditionele legbatterijen worden gehouden. EUWEP pleit er nu voor de producenten van deze, dan illegale kooi-eieren expliciet toestemming te geven hun eieren uitsluitend in het land van herkomst te verkopen en export naar andere EU-lidstaten te verbieden. De eieren zouden met een aparte code, bijvoorbeeld een 4, gemerkt moeten worden.

Op deze manier wil EUWEP voorkomen dat landen waar veel producenten overschakelden en investeerden in nieuwe, wel toegestane systemen benadeeld worden door de concurrentie van goedkopere eieren, afkomstig van pluimveehouders die zich niet aan de wet hielden. Die zorg is terecht, maar de oplossing niet.

De beste manier om bedrijven, die tijdig investeerden om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen, te beschermen tegen oneerlijke concurrentie is ervoor te zorgen dat de wet overal wordt nageleefd. Wanneer de EU toe zou staan dat eieren uit illegale kooien een aparte code krijgen en, ook al is het alleen in eigen land, verkocht mogen worden, is dat een ernstige verzwakking van de wet en van haar geloofwaardigheid. Bovendien zou het voor producenten met vooral nationale afzet een belangrijke prikkel wegnemen om snel over te schakelen op toegestane systemen.

Een officieel verbod om eieren uit traditionele legbatterijen naar andere lidstaten te exporteren is bovendien onnodig. De huidige EU handelsnormen voor eieren verbieden namelijk de handel van eieren uit traditionele legbatterijen met ingang van 2012. Landen waar de wet wél wordt nageleefd, die deze eieren uit andere landen willen weren, zijn dus al bevoegd dat te doen.

Het Europese verbod om hennen te houden in traditionele legbatterijen en hun eieren te verkopen is een van Europa's belangrijkste successen op het gebied van dierenwelzijn. De EU moet niet toestaan dat dit verbod verzwakt of uitgesteld wordt.

Geert Laugs
campagne-coördinator Compassion in World Farming Nederland