woensdag 25 mei 2011

Europese samenwerking voor dierenwelzijn

Dierenleed stopt niet bij de grens. Daarom zijn een internationale aanpak en samenwerking onmisbaar. Compassion in World Farming werkt daarom samen met collega-organisaties in de hele wereld.

Het Europese samenwerkings-verband heeft sinds kort een nieuwe naam: ENFAP (European Network for Farm Animal Protection). In ENFAP werken dierenbeschermings-organisaties uit 25 landen samen. Informatie over ENFAP vind je op www.enfap.eu

Foto: vertegenwoordigers van ENFAP-organisaties uit 17 EU-landen op een bijeenkomst in Londen op 18 mei. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de samenwerkende organisaties de Europese campagne tegen mogelijk uitstel van het verbod van de legbatterij.