vrijdag 8 juli 2011

Legbatterijverbod in VS dichterbij

Een verbod van de kale, traditionele legbatterij in Amerika is dichterbij gekomen door een historische overeenkomst tussen dierenbeschermers en eierindustrie. De Humane Society van de USA en de eierproducenten kwamen overeen te streven naar een verbod van deze wrede kippenkooien en naar verplichte etikettering, waardoor consumenten kunnen zien hoe eieren werden geproduceerd.

Traditionele legbatterijen zijn kale draadgazen kooien die zo krap zijn dat de dieren niet eens hun vleugels kunnen strekken en waarin natuurlijk gedrag onmogelijk is. Er zijn geen zitstokken, geen nesten om eieren in te leggen en geen strooiselbakken om te stofbaden. Ruimte om de vleugels te strekken is er al helemaal niet. Het verbod dat nu in de VS wordt voorgesteld laat de mogelijkheid open kippen te houden in grotere, zogenaamde 'verrijkte' kooien, waarin dergelijke voorzieningen beperkt aanwezig zijn.

Een traditionele legbatterij in de VS.

Een 'verrijkte' kippenkooi

Compassion in World Farming vindt dat alle kippenkooien verboden moeten worden, maar is toch erg blij met de doorbraak in Amerika. Als de samenwerking succes heeft zal er een federale wet worden ingevoerd die geldt voor 280 miljoen kippen in alle staten van de VS, terwijl eerdere hervormingen telkens in afzonderlijke staten gerealiseerd werden.

De meeste legkippen in de VS zitten in traditionele legbatterijen en hebben per dier de beschikking over ca 400 cm2, maar er zijn ook kooien waarin dat slechts 300 cm2 is. De Europese norm voor traditionele kooien is 550 cm2 per kip. In Europa zijn de traditionele kooien echter verboden vanaf 1 janauri 2012. Mocht het Amerikaanse voorstel doorgaan dan zijn de VS het tweede grote handelsblok in de wereld dat het gebruik van wrede kippenkooien aan banden legt.

Achtergrondinformatie uit de VS vind je hier.