maandag 23 april 2012

De ramp van de Gracia del Mar (vervolg)

In maart schreven we over het schokkende nieuws van de Gracia del Mar. Op dit schip stierven zo'n 2000 runderen terwijl ze op weg waren van Braziliƫ naar Egypte. Compassion in World Farming heeft er al het mogelijke aan gedaan om de overlevende dieren te helpen en nog steeds voeren we actie om herhaling van het drama te voorkomen.


 Inmiddels is er meer bekend over het vreselijk lot van de dieren die aan boord van de Gracia del Mar op reis gingen. Na de oversteek van de oceaan kwam het schip begin maart voor de kust van Algerije in een sneeuwstorm terecht, met de dood van 1200 dieren tot gevolg. Langs de kust van Noord Afrika voer het schip vervolgens naar Egypte. Daar kreeg het echter geen toestemming te lossen. In de haven van Port Said werd het schip geinspecteerd door vee-artsen die constateerden dat de overlevende dieren er slecht aan toe waren en vervolgens het schip toestemming weigerden om in welke Egyptische haven dan ook te blijven. Wel mocht het verder varen door het Suez kanaal. Op weg naar de volgende haven, Sokhna, stierven 350 dieren, waarmee het totaal op 1550 kwam. In Sokhna kreeg het schip geen toestemming aan te meren en bleef het 3 dagen buitende haven liggen. Nog eens 450 dieren stierven. Het totaal aantal dode dieren was nu 2000. De Gracia del Mar voer vervolgens naar Djibouti in Oost Afrika. Daar werden de overlevende dieren uitgeladen en worden ze gedurende twee maanden vetgemest. Mogelijk worden ze daarna opnieuw over zee naar Egypte gebracht om daar te worden geslacht in het beruchte slachthuis van Safaga, waar eerder met verborgen camera's enorme wreedheden zijn gefimd.

 Tijdens de reis van de Gracia del Mar heeft Compassion in World Farming er bij de autoriteiten van Egypte en de andere landen op aangedrongen de overlevende dieren een humane behandeling te geven. Ook drongen we er bij de Wereld Organisatie voor diergezondheid (OIE) op aan dat ze haar eigen richtlijnen handhaaft. 178 bij deze organisatie aangesloten landen zijn normen overeengekomen voor het vervoer van dieren. Deze minimumnormen zijn tijdens de reis van de Gracia del Mar met voeten getreden. Inmiddels hebben al meer dan 40.000 mensen via de website van Compassion in World Farming onze oproep aan de OIE ondersteund. Tijdens het congres van de OIE in mei zullen we opnieuw ervoor pleiten datde OIE er alles aan doet haar lidstaten te helpen bij het naleven van de normen.

 En natuurlijk blijven we actie voeren tegen alle verre transporten van levende dieren. Die zijn niet slecht voor het welzijn van dieren, maar ook onnodig en kunnen veel beter vervangen worden door het vervoer van karkassen.