vrijdag 1 juni 2012

Alarm: 500.000 varkens aan hun lot overgelaten


Een half miljoen varkens zijn aan hun lot overgelaten in een immense megafarm in Chile. Ze lijden aan honger en dorst en als er niet snel iets gebeurt dreigen veel dieren te sterven. Mogelijk zullen zelfs alle dieren worden geslacht. Er dreigt ook een ramp voor het milieu.

Eind vorig jaar ging het megabedrijf in de Chileense plaats Freirina open. Omwonenden hadden veel gezondheidsklachten door de enorme stank die het bedrijf verspreidt, maar vonden voor hun klachten geen gehoor bij de autoriteiten. Daarom gingen ze uiteindelijk de straat op en blokkeerden ze de toegangswegen tot het bedrijf. De eigenaar, Agrosuper, evacueerde vervolgens de mensen van het bedrijf, maar liet de varkens zonder de noodzakelijke zorg achter.

Maar de situatie is niet alleen rampzalig voor de dieren. De plaatselijke bevolking heeft al maanden last van de stank en loopt nu nog meer gezondheidsrisico's. Wanneer de mest van de varkensfabriek in het milieu terechtkomt dreigt vervuiling van drinkwater en de omgeving.

Inmiddels heeft de Chileense regering het bedrijf Agrosuper opdracht gegeven het bedrijf te sluiten. Volgens Agrosuper is het echter niet mogelijk alle dieren te vervoeren en is er geen plek waar ze naar toe kunnen. Daarom zou het bedrijf alle dieren willen slachten.

Compassion in World Farming is geschokt door de gebeurtenissen in Chili, die laten zien dat de vee-industrie niet alleen een ramp is voor de dieren, maar ook voor mensen en het milieu. WE hebben daarom aan de Chileense regering gevraagd ervoor te zorgen dat alle dieren zo snel mogelijk voedsel, water en alle noodzakelijke verzorging krijgen en dat er alles aan gedaan wordt om schade aan gezondheid en milieu terug te dringen.

Klik hier om de Chileense regering te vragen een eind te maken aan deze onacceptabele situatie!