woensdag 2 december 2009

Kijk verder dan de Comfort Class!


'Varkens in Comfort Class' is een project waarin varkensboeren en Dierenbescherming samenwerken om diervriendelijkere stallen te ontwerpen en introduceren. Op 30 november werd het project afgesloten met een feestelijke discussiebijeenkomst in Raalte. Ik ging er heen en schreef deze reactie, die op 2 december werd gepubliceerd in het Agrarisch Dagblad.

Het was een mooi feest, de afsluiting van het project 'Varkens in Comfort Class', maandag in Raalte. Terecht vierden LTO en Dierenbescherming hun samenwerking en terecht was er lof voor de 5 varkenshouders die in hun bedrijf aan de slag gingen met onderdelen van de proefstal. Zij steken inderdaad, meer dan de meeste varkenshouders in ons land, hun nek uit voor het welzijn van de dieren.

Toch ben ik bang dat het Comfort Class project, hoe dapper de inzet van de betrokkenen ook is, te laat komt. De maatschappelijke druk op de intensieve veehouderij zal de komende jaren alleen maar toenemen. Naast het slechte dierenwelzijn en de vervuiling van het milieu, zal de aandacht van burgers, politici én consumenten zich steeds meer richten op de hoge uitstoot van broeikasgassen en het grote beslag op grondstoffen uit ontwikkelingslanden, waar de vee-industrie verantwoordelijk voor is. Deze grote, mondiale problemen, vragen om andere en meer fundamentele oplossingen.

In Raalte spitste de discussie zich, begrijpelijk, toe op de vraag hoe we nu, in plaats van vijf, vijfhonderd varkenshouders er toe kunnen bewegen 'elementen' uit de Comfort Class in hun stallen over te nemen. En hoe we in de Nederlandse markt een 'tussensegment' voor diervriendelijker geproduceerd vlees kunnen creëren van zo'n 10% in de markt. Het is inderdaad belangrijk dat dat gebeurt, maar moeten we, in het licht van de mondiale discussie, niet een versnelling hoger schakelen?

Om tot een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare varkenshouderij te komen moet er eenvoudig méér gebeuren dan een discussie over de kostprijs en zou de sector de lat wel wat hoger mogen leggen dan maandag in Raalte bleek. Ik was in elk geval aangenaam verrast met de inzet van twee supermarkten (Jumbo en Super de Boer) om te streven naar diervriendelijkere productie van al het varkensvlees in hun winkels.

Geert Laugs