donderdag 4 maart 2010

Oproep aan de politieke partijen

Compassion in World Farming (CIWF) vraagt de politieke partijen in Nederland in hun verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen te kiezen voor een nieuwe koers voor de veehouderij in Nederland. Deze moet duurzaam én diervriendelijk worden, aldus CIWF in een brief aan de programmacommissies van de politieke partijen. Met deze brief biedt de organisatie ook twee belangrijke rapporten aan de partijen aan.

Een nieuwe koers voor de Nederlandse veehouderij is niet alleen nodig om een eind te maken aan het dierenleed in de huidige vee-industrie, maar ook omdat Nederland niet voorbij kan gaan aan de wereldwijde problemen die veroorzaakt worden door de vee-industrie. In het rapport 'Beyond factory farming (Intensieve veehouderij voorbij) stelt Compassion in World Farming dat het noodzakelijk is in de ontwikkelde landen minder vlees te consumeren en te produceren en om wereldwijd over te schakelen op extensieve, diervriendelijke veehouderij die gebruik maakt van vernieuwbare energiebronnen op de boerderij. Dit is nodig om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en de groeiende wereldbevolking duurzaam te kunnen voeden. Dat dit goed mogelijk is blijkt uit het rapport 'Eating the planet', dat in opdracht van Compassion in World Farming en Friends of the Earth werd geschreven door onderzoekers van de Universiteit van Klagenfurt.

Beide rapporten zijn als download beschikbaar op ciwf.nl.


Bovendien vraagt Compassion in World Farming aan de politieke partijen in hun programma vast te leggen dat de nieuwe Nederlandse regering binnen de EU en andere internationale organisaties een voortrekkersrol dient te spelen bij de gewenste omschakeling naar een duurzame en diervriendelijke voedselproductie.