dinsdag 13 april 2010

Europa vraagt jouw mening

Nog steeds betaalt Europa veel geld aan boeren om de productie van vlees en ander voedsel te stimuleren. Dat gaat echter veranderen. Vanaf 2013 komt er een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de nieuwe Europese Commissie wil graag weten wat 'de burger' daarvan verwacht. Op de website van de EU kun je jouw mening invullen. Hier is alvast een korte reactie van Compassion in World Farming Nederland.

Berucht voorbeeld: Europa subsidieerde jarenlang de export van runderen naar het Midden Oosten. Hier zie je een Ierse stier in een Libanees slachthuis. Dankzij een campagne van Compassion in World Farming kwam er eind 2005 een eind aan de subsidies voor deze wrede export.

"Het Europees landbouwbeleid is lang geleden ingesteld om de productie van voedsel en het inkomen van boeren in Europa veilig te stellen. Nu wordt van de Europese boeren verwacht dat zij concurreren op de wereldmarkt. Subsidies op productie en inkomen worden afgebouwd.

Landbouw en veehouderij hebben echter meer functies dan het produceren van voedsel en inkomen. Ze hebben ook gevolgen voor andere zaken en waarden, zoals landschap, milieu, klimaat en het welzijn van heel veel dieren. In de toekomst moet het budget voor het landbouwbeleid volledig gebruikt worden om gewenste functies van landbouw en veehouderij te stimuleren die niet of onvoldoende door de markt betaald worden: omschakeling naar duurzaamheid, zorg voor landschap, terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en natuurlijk het drastisch verbeteren van het welzijn van dieren.

Consumenten in de EU landen vinden dierenwelzijn belangrijk. Dat blijkt uit diverse onderzoeken (Eurobarometer 2007 bijvoorbeeld) en de stijgende omzet van diervriendelijke en duurzame producten in Noord-west Europa. Zorg voor beter dierenwelzijn kan echter niet alleen aan de markt worden overgelaten. Boeren die omschakelen op diervriendelijke productiemethoden moeten daarbij door het GLB ondersteund worden. Duurzame en diervriendelijke productie is geen bedreiging voor de concurrentiepositie maar bij uitstek een kwaliteit waarmee de Europese landbouw zich kan onderscheiden van goedkope bulkproductie uit andere werelddelen".

Geert Laugs
Compassion in World Farming Nederland