woensdag 26 mei 2010

Partijprogramma's over dieren en veehouderij

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen snel dichterbij. De campagnes zijn in volle gang en de verkiezingsprogramma's zijn klaar. Wij lazen ze om te zien welke plannen de partijen hebben voor de veehouderij en de dieren.

Afschaffen, aanpassen of doorgaan?
Er zijn vier partijen die de intensieve veehouderij willen afschaffen: GroenLinks, de Partij voor de Dieren (PvdD), de SP en de PVV. De eerste drie maken ook duidelijk wat dat inhoudt: een duurzame en diervriendelijke veehouderij, met minder dieren. De PVV is een vreemde eend in deze bijt: ze pleit voor afschaffing van de vee-industrie op termijn (zonder “de boeren de nek om te draaien”), maar is niet kritisch over de huidige vee-industrie en biedt geen alternatief.

Vier andere partijen laten zich wel kritisch uit over de gangbare veehouderij: ChristenUnie (CU), D66, PvdA en SGP. De PvdA wil een duurzamere veehouderij en bepleit maatregelen om de sector “veel sneller tegemoet te laten komen aan de eisen die de samenleving stelt aan een verantwoorde veehouderij”. Ook CU en D66 pleiten voor regulering, terwijl de SGP juist niet kiest voor “vergaande regelgeving”, maar positieve initiatieven wil ondersteunen.

CDA, VVD en Trots op Nederland tenslotte, zijn niet kritisch over de gangbare veehouderij. Het CDA zegt overigens wel dat “bij de ontwikkeling van de intensieve veehouderij de gezondheid van mens en dier voorop moet staan”. VVD en TON lijken zonder voorbehoud te kiezen voor “business as usual'.

Maatregelen
Alleen de PvdD noemt een groot aantal, gedetailleerde maatregelen om het welzijjn van dieren te verbeteren. Bij de maatregelen die andere partijen noemen valt op dat er een kamermeerderheid zou kunnen ontstaan voor het paal en perk stellen aan verre veetransporten, terwijl ook enkele partijen af willen van pijnlijke lichamelijke ingrepen bij dieren. Vijf kleinere partijen bepleiten een belasting op vlees.

Europa.
Nederland is niet alleen in de wereld. Veel Europese wetten voor dierenwelzijn komen uit Brussel en Europese subsidies bieden een belangrijke mogelijkheid de veehouderij in Nederland én Europa diervriendelijker te maken. Vier partijen vinden dat Nederland zich actief in moet zetten om het landbouwbeleid daartoe te hervormen.

Tot slot
Dit artikel, en de tabel, zijn gebaseerd op de tekst van de verkiezingsprogramma's van de elf partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Die programma's geven een beeld van de visie en de plannen van de partijen en kunnen de kiezer helpen te bepalen op wie hij of zij stemt. De uiteindelijke keuze hangt echter van meer factoren af, zoals bijvoorbeeld: hoe stemt een partij in de praktijk en kan ze invloed uitoefenen in een nieuwe regering?
Daarom is dit artikel niet bedoeld als een stemadvies, maar wel als een hulp bij het bepalen van de keuze. Compassion in World Farming zet zich ervoor in dat alle partijen, links of rechts, meer gaan doen voor de dieren: in woorden, maar vooral in daden!