dinsdag 18 mei 2010

Goed nieuws uit Europa

Een overweldigende meerderheid van het Europees Parlement heeft gestemd voor beter dierenwelzijn. Europa moet een nu een nieuw actieplan voor dierenwelzijn opstellen. Bestaande wetten moeten worden verbeterd, de naleving ervan moet beter worden gecontroleerd en er moeten hogere boetes komen voor overtreders. Dat staat allemaal in een voorstel van de Zweedse Europarlementarier Marit Poulsen, dat bij handopsteken werd goedgekeurd.

Deze kooien mogen vanaf 1 januari 2012 niet meer worden gebruikt

Voor alles moet de EU zorgen dat bestaande wetgeving beter wordt nageleefd. Daarbij doelt het parlement vooral op de invoering van het verbod van traditionele legbatterijen, dat in 2012 van kracht wordt, en op de afschaffing van kooien voor zwangere zeugen, die voor 2013 op de rol staat. Compassion in World Farming heeft lang en vasthoudend actie gevoerd voor deze belangrijke wetswijzigingen en wil nu uiteraard dat de EU ze ook daadwerkelijk invoert. Dat onze zorgen daarover terecht zijn blijkt bijvoorbeeld uit de massale overtredingen van de welzijnsregels voor varkens die we al eerder aan de kaak stelden.

Voor de toekomst wil het parlement dat Europa werkt aan een beter gezamenlijk begrip van dierenwelzijn en daar ook goede basisregels voor invoert. Ook erg belangrijk: het Europees Parlement vindt dat geïmporteerde producten, zoals vlees en eieren, ook aan de Europese welzijnseisen moeten voldoen.

Sinds het verdrag van Lissabon van kracht is heeft het Europees Parlement meer te vertellen over het landbouwbeleid en over regels voor dierenwelzijn. De landbouwministers kunnen nu geen beslissing meer nemen zonder de goedkeuring van het parlement. Het is daarom goed om te zien dat het parlement, net als voorheen, blijft kiezen voor beter dierenwelzijn!