woensdag 9 februari 2011

Film Pig Business: vee-industrie vervuilt!

Vandaag wordt in het Europees Parlement de film Pig Business vertoond aan een publiek van politici, journalisten en niet-gouvernementele organisaties. Compassion in World Farming ondersteunt de presentatie van deze schokkende film die laat zien hoe de razendsnelle uitbreiding van de vee-industrie de wereld vervuilt.

Pig Business is gemaakt door de Britse filmmaakster Tracey Worcester. De film is haar verslag van een vier jaar durende speurtocht naar de effecten van de intensieve varkenshouderij op de dieren, het milieu en het leven op het platteland. Worcester toont de vervuilende effectien van de varkensindustrie in de Verenigde Staten en in Polen, waar kleine boeren ten onder gaan als gevolg van de komst van grote industriƫle varkensfabrieken. Zo worden de ware kosten van goedkoop vlees zichtbaar: ze worden niet verrekend in de prijs maar afgewenteld op de dieren en de gemeenschap, die de schadelijke gevolgen voor milieu, gezondheid en de sociale structuur ondervindt.De presentatie van de film in het Europees Parlement onderstreept onder meer de noodzaak om ervoor te zorgen dat het nieuwe Europese landbouwbeleid intensieve veehouderij ontmoedigt en een overgang naar duurzame en humane veehouderij stimuleert en dat de Europese regels voor het welzijn van varkens worden nageleefd.

Meer over Pig Business vind je hier.