woensdag 19 januari 2011

"12765 x help de kalfjes!"

"12.765 x help de kalfjes!" Dat staat te lezen op een het namaak-kalf dat Compassion in World Farming dinsdag 18 januari aanbood aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het kalfje staat symbool voor alle kalfjes die hun dagen slijten in de Nederlandse vee-industrie én voor de 12.765 handtekeningen die Compassion in World Farming verzamelde, om te pleiten voor forse verbeteringen van hun welzijn.

Met de actie voor kalfjes vraagt Compassion in World Farming aan Nederland én aan de EU een eind te maken aan verre transporten van jonge kalfjes. Nu worden jaarlijks honderdduizenden jonge kalveren over grote afstanden vervoerd, bijvoorbeeld van Polen naar Nederland of Spanje. De verre transporten zijn slecht voor het welzijn en de gezondheid van deze jonge, kwetsbare dieren. Eenmaal in Nederland worden de kalveren in kale hokken op gladde vloeren gehouden, totdat ze na zo'n 6 maanden worden geslacht. Compassion in World Farming vindt dat er nog veel kan en moet gebeuren om het welzijn van deze dieren te verbeteren.

Op de foto neemt de heer C. Oomen, directeur directie Agroketens en Visserij van EL&I het 'kalf' en daarmee de handtekeningen in ontvangst van Geert Laugs van Compassion in World Farming. Daarna vond het kalf meteen een prima plekje bij de 'koe' die het kantoor van de directie siert!