dinsdag 28 juni 2011

Legbatterij: 'A plan for the ban!"

Op 1 januari a.s. gaat het Europese verbod van de traditionele legbatterij in. Onze campagne tegen uitstel en ondermijning van het verbod heeft de afgelopen weken belangrijke successen geboekt. Toch blijven we actief, want enkele belangrijke landen hebben nog geen concrete plannen voor de omschakeling op diervriendelijkere systemen.

Op 19 april demonstreerden we voor 14 Poolse ambassades in de EU. Hier de actie in Den Haag.

Begin dit jaar pleitte Polen nog openlijk voor uitstel van het legbatterijverbod. Daar is het land inmiddels meegestopt na de demonstraties die Compassion in World Farming in april gelijktijdig voor 14 Poolse ambassades in de EU organiseerde. Ook Spanje, een van de landen waar nog veel kippen in straks illegale kooien zitten, heeft inmiddels een belangrijke stap gezet. Per koninklijk decreet verplicht de regering Spaanse kippenboeren binnen een maand een concreet plan in te dienen voor de omschakeling. Dat is een enorme stap vooruit!

Frankrijk, Hongarije en Portugal zijn nog niet zover. Deze landen hebben nog geen plannen gepubliceerd voor het afdanken van kale legbatterijen. Dat is, nauwelijks zes maanen voordat het verbod van kracht wordt, onaanvaardbaar. Wij vragen daarom aan Europa ervoor te zorgen dat alle landen zo snel mogelijk een actieplan indienen.