vrijdag 14 oktober 2011

Europees landbouwbeleid helpt dierenwelzijn niet verder

Honderden miljoenen dieren in de Europese vee-industrie profiteren niet van de voorstellen die de Europese commissie deed voor een nieuw landbouwbeleid. Die voorstellen bevatten te weinig maatregelen om boeren die kiezen voor meer dierenwelzijn te steunen en draaien de klok zelfs terug.

Een belangrijke bepaling uit het huidige landbouwbeleid (artikel 68 uit pijler 1) wordt zelfs helemaal afgeschaft, terwijl een andere maatregel ernstig wordt verzwakt. Boeren die investeren in dierenwelzijn kunnen voortaan maar voor 1 jaar steun krijgen, terwijl dat nu nog voor 5 tot 7 jaar geldt. Juist omdat het om investeringen gaat die in een aantal jaren terug verdiend moeten worden, is het van belang boeren ook langer zekerheid van steun te geven.

Compassion in World Farming is ernstig teleurgesteld door deze nieuwe voorstellen en zal er de komende maanden bij regeringen en Europarlementariers op aandringen het voorgestelde beleid drastisch te verbeteren, zodat boeren werkelijk gestimuleerd worden te kiezen voor een meer humane en diervriendelijke veehouderij.