dinsdag 13 maart 2012

Opiniepoll: Consumenten bezorgd om welzijn van melkkoeien


Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt het welzijn van melkkoeien een belangrijke factor bij het kopen van zuivel. Dit blijkt uit een opiniepoll die werd uitgevoerd in opdracht van Compassion in World Farming (CIWF).

Volgens de poll, die werd uitgevoerd onder een representatieve groep van 1014 volwassenen in Nederland door het bureau YouGov , vindt 83% van de ondervraagden dierenwelzijn een belangrijke factor bij het kopen van zuivel. Eenzelfde percentage (83%) vindt prijs belangrijk.

De meerderheid van de ondervraagden (73%) vindt ook dat de melk die zij kopen moet komen van koeien die het grootste deel van het jaar in de wei kunnen grazen.

Compassion in World Farming publiceert de resultaten van dit onderzoek tijdens de start van haar Europese champagne voor het welzijn van melkkoeien op de Dam in Amsterdam op dinsdag 13 maart. Doel van deze champagne is een Europese Richtlijn voor het welzijn van melkvee. Op dit moment is er nog geen specifieke Europese regelgeving om het welzijn van melkkoeien te beschermen. Voor andere diersoorten, zoals varkens, kippen en kalveren zijn dergelijke wetten er wel.

Bijna drie kwart van de ondervraagden (73%) wil dat hun melk afkomstig is van koeien die de meeste tijd in de wei kunnen grazen en de rest van het jaar binnen staan. Slechts 1% vindt daarentegen dat hun melk zou moeten komen van koeien die meestal binnen staan en slechts een korte periode in de wei komen.

Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland, zegt:
“CIWF vindt dat koeien in de wei horen en Nederlandse consumenten zijn het daarmee eens. Er is een reĆ«le dreiging van intensivering, waarbij koeien alleen maar melkmachines zijn en nooit in de wei komen. In Nederland willen we geen melk uit veefabrieken en we denken dat onze buurlanden dat ook niet willen. Daarom roepen we de Europese Commissie op om wetsvoorstellen te doen om verdere intensivering van de melkveehouderij te stoppen.”

De reden die vaak gegeven wordt om koeien het hele jaar binnen te houden in steeds grotere (mega)stallen is winstgevendheid. Recent onderzoek laat echter zien koeien die minder intensief, met weidegang, gehouden worden de grootste nettomarge per liter geven.

Bij de start van de Europese campagne op de Dam vraagt CIWF voorbijgangers te stemmen voor hun favoriete productiewijze van melk (zie foto). Opnieuw blijkt dat weidegang voor koeien de voorkeur krijgt boven ‘zerograzing’.

In de EU zijn 24 miljoen melkkoeien, waarvan 1.5 miljoen in Nederland. Zo’n 25% van de koeien in Nederland staan altijd binnen en de verwachting is dat hun aantal stijgt.

Na Amsterdam zal CIWF deze week de campagne ook in Parijs lanceren. Later in het jaar volgen Londen en Brussel.