woensdag 2 januari 2013

Zeugenkooien illegaal!Eindelijk is het zover: in Europa mogen zeugen niet meer gedurende hun hele zwangerschap vastgezet worden in ligboxen. Dat zijn krappe, stalen kooien, waarin een zeug  zich niet eens om kan draaien. Voortaan kunnen deze nieuwsgierige en sociale dieren zich vrij in de stal bewegen tussen hun soortgenoten. Met deze maatregel is opnieuw één van de ergste praktijken van de vee-industrie illegaal geworden in de EU!

Dank

Daarom wil ik iedereen bedanken die zich in de afgelopen jaren met ons heeft ingezet voor dit historische verbod. Zonder de steun van talloze vrijwilligers, van ondertekenaars van petities en van onze donateurs, was dit grote succes niet mogelijk geweest. Hartelijk dank daarvoor!

Vastberaden

Compassion in World Farming heeft lang en vastberaden actie gevoerd voor het verbod van deze wrede kooien. Maar er is nog veel werk te doen. Een aantal Europese landen hebben de nieuwe regels nog niet volledig doorgevoerd. Wij blijven actief om ervoor te zorgen dat het verbod in heel Europa snel en volledig wordt nageleefd.

We willen méér

En natuurlijk valt er nog veel meer te verbeteren in de varkenshouderij. Alle dieren moeten stro krijgen en er moet een eind komen aan het afknippen van staarten. Natuurlijk willen we ook dat de vreselijke kraamkooien, waarin zeugen met biggen vastzitten, in heel Europa verboden worden. Ook daarvoor zetten wij ons in.

Doe je mee?

Het succes van onze acties tegen de zeugenkooien laat zien waarom Compassion in World Farming jouw steun méér dan waard is. We zijn actief en vasthoudend. We werken internationaal en boeken succes voor miljoenen dieren! Doe jij mee en help je de dieren?

Geert Laugs

Directeur, Compassion in World Farming  Nederland